İntikal:

Merhaba

Bir yerden bir yere nakletmek.
Tebdil-i mekân etmek.
Göçmek, geçmek.
Sirâyet. Bulaşmak.
Bir şeyin miras olarak kalması.
Bir mes'eleden diğer bir hususu veya neticeyi
anlamak.
 
Üst Alt