• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İnternetin ölüm tarihi:22 Ağustos 2011

Okunuyor :
İnternetin ölüm tarihi:22 Ağustos 2011

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nca (BTK) hazırlanan "İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" 22 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamayla kullanıcılar BTK'nın belirlediği 4 internet filtresinden birini seçmek zorunda bırakılacak. Filtreyi aşmak suç sayılacak. Filtre kıstasları ise tamamen BTK tarafından belirlenecek. Bu uygulama dünyada Çin, Küba, İran gibi internetin "tutuklu" olduğu ülkelerde kullanılıyor.

Bu uygulamayla kullanıcılar BTK'nın belirlediği 4 internet filtresinden birini seçmek zorunda bırakılacak. Filtreyi aşmak suç sayılacak. Filtre kıstasları ise tamamen BTK'nın keyfine göre belirlenecek. Bu uygulama dünyada Çin, Küba, İran gibi internetin "tutuklu" olduğu ülkelerde kullanılıyor.
Hazırlayan: Sercan Tezcanoğlu Geçtiğimiz günlerde basının gündemine gelen "yasaklı kelimeler listesi" büyük tepki almıştı. Ancak bu yasaklı kelimeler listesinin buzdağının görünen kısmı olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Dayanağı nedir?
5809 sayılı Kanunun 4’üncü 6’ncı ve 50’inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi hükümleri kapsamında, BTK tarafından hazırlanan “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” 22 Şubat 2011 tarihinde 2011/DK-10/91 no’lu karar ile onaylanarak, “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 22 Ağustos 2011’de yürürlüğe girmesine karar verildi.

22 Ağustos'ta devreye girecek sistemde internete devlet daha doğrusu "BTK" tarafından belirlenen 4 filtre tipinden birini seçerek girebileceğiz. Filtreyi aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak. Ayrıca internet servis sağlayıcıları filtrelerin aşılmasını engellemekle sorumlu tutuluyor, aksi halde onlara da ağır para cezaları öngörülüyor.

"Ben giriyorum, siz de girin"den "Ben de giremiyorum artık"a...
Düzenlemeye göre 4 tip filtre yer alacak. Aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket. Her internet abonesi bunlardan birini seçmek zorunda kalacak. Bu filtre tipini internet kafelerde uygulanan "Websense" filtresine benzetebiliriz. Yani sadece internet kafenin belirleyebildiği sitelere girebileceksiniz. Bu tür filtre sistemleriyle içeriğinde sorun olmasa bile birçok sitenin filtreye takıldığı kullanıcılar tarafından biliniyor.

Git gide uçsuz bucaksız bir dünya olma yolunda ilerleyen interneti "güvenli internet" sloganının arkasına sığınarak "terbiye edilmiş internet"e dönüştürecek bu uygulamanın dünyada sınırlı sayıda örneği var. Bu örneklerde Çin, Küba, İran gibi internetin sıkı bir sansür altında tutulduğu ülkelerle sınırlı.

Bu uygulamayla ilgili olarak Yeni Medya Düzeni için bir makale yazan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Mutlu Binark, 22 Ağustos'ta uygulamaya girecek bu esaslara karşı durulması gerektiğini belirtmişti.
Binark bu görüşüne destek olarak bu sistemin internet kullanıcılarını sınıflandırdığını ve bu esaslarla "internetteki zararlı içerikten korunma" adı altında internetin sınırlandırıldığını ifade etti.

Bu tür filtreler şu anda da var
Bu tür filtre sistemleri işletim sistemleri, internet servis sağlayıcılar ya da internetten bulunabilecek programlar sayesinde isteyen kullanıcılar tarafından zaten istenildiği zaman kullanılabiliyor. Yani zaten kullanıcı böyle bir opsiyona sahip. Ancak BTK'nın uygulamasıyla bu durum bir opsiyon olmaktan çıkıp zorunluluk haline geliyor.

Binark, "Bu usul ve esasların arkasındaki zihin örüntüsünün kendi yurttaşını birey olarak görmediğini, onun adına eylemeye muktedir olarak sadece kendini ve kendinin mutlak otoritesini ve bu mutlak otoritenin doğruluğunu gördüğünü belirtmek gerekir. Bu anlamda burada herşeyi bilen muktedir özne BTK ve muteber vatandaşlar da İnternet erişim özgürlükleri ile İnternet ortamında seçme haklarının “onların iyilikleri adına” ellerinden alınmasına rıza gösterenlerden oluşmakta. Devlet eliyle, filtreleme uygulamasının topyekünleştirilmesine ve zorunlu kılınmasına yol açacak bu uygulamanın benzer örnekleri ancak Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, İran, Tayland gibi yurttaşlarının siberuzama erişimini sınırlandıran ve engelleyen ülkelerden verilebilir" diyerek uygulamanın zararlarına dikkat çekti.
Binark, "Bu internet filtresi uygulamasıyla, birey korumacı ve kollamacı bu muhafazakar ideoloji tarafından pasifize edilmekte, zihni “tek doğru, tek renk, tek söylem” çağrısına uymaya, sağduyuya davet edilmektedir. Bu nedenle, Ağustos 2011’den itibaren İnternet ort***** erişimde aklını kullanmaya muktedir bireyin akıl ve irade özgürlüğünü elinden alan bu usul ve esaslara karşı durmak, yürürlüğe girmesine itiraz etmek gereklidir" diye de yazdı.

Türkiye'de internet nereye gidiyor?
BM desteğiyle Freedom House tarafından Nisan 2011 de yayınlanan İnternette Özgürlük Raporu’na göre, Türkiye’nin “kötü puan’ını 42'den 45'e yükselterek” internete erişim özgürlükleri konusunda geriye doğru gitmeyi sürdürüyor.

Bu uygulamayla BTK, kimin hangi siteye girebileceğine, hangi blogu okuyabileceğine, hangi tartışma grubuna katılabileceğine kendi kendine karar vermiş olacak. İstediği herhangi bir siteyi, sayfayı kara listeye alarak sizin ulaşmanızı engelleyebilecek. Böyle Türkiye'nin İnternette Özgürlük Raporu'nda kendini İran ve Çin'in arasında bulması sandığınız kadar uzak bir gelişme değil.

Standart paket sansürsüz değil mi?
En özgür gibi görünen Standart paket de bir filtre paketi ve BTK tarafından belirlenen erişim engellerine ve kara listelere tabi. Yani YouTube kapalıyken önceden DNS ile girebiliyordu. Ancak bu paket altında erişimi engellenmiş YouTube'a girmek mümkün olmayacak.

Dava açıldı
IPS İletişim Vakfı-Bianet, 13 Nisan 2011 tarihinde “yürütmenin durdurulması” talebiyle, söz konusu usul ve esaslara karşı Danıştay’a iptal davası açtı. Vakıf, Danıştay’a yaptığı başvuruda BTK’nın aldığı yeni kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz şekilde kısıtladığını belirtti. Vakıf adına başvuruda bulunan avukat Ayşe Altıparmak, BTK’nın keyfi bir şekilde yasaklı siteler listesi hazırlayabileceğini, çocukları zararlı içerikten korumak için ebeveynlerin yerine devlet eliyle karar verilmesinin doğru bir uygulama olmadığını belirterek, “Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Komisyonu çocuklar gibi zarar görmesi mümkün grupları korumak için yasal önlemler almaktansa özdenetim yollarına gidilmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, üye ülkeler ev ve okul bilgisayarları ile internet kafelerde filtre programlarının kullanılmasını teşvik etmeli ama devlet düzeyinde filtreleme girişimlerinden her ihtimalde kaçınmalıdır” açıklamasında bulunmuştu.


mynet
 

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle 22 Ağustos Pazartesi günü testlerine başlanacak Güvenli İnternet Hizmeti, 22 Kasımdan itibaren devreye girecek.

Hizmetten yararlanmak isteyen aboneler ''aile'' veya ''çocuk'' profillerinden birini seçebilecek, istemeyenler ise mevcut durumlarına devam edecek.

Güvenli İnternet Hizmeti alımı tamamen tercihe bağlı olacak. İnternet servis sağlayıcıları, bu hizmeti tercih eden abonelere, ''çocuk'' ve ''aile'' profili olmak üzere iki farklı profil şeklinde sunacak.

Aboneler, buna yönelik taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında, çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığıyla bildirebilecek ve bu hizmeti ücretsiz sunacak.

İnternet servis sağlayıcıları tarafından abonelere verilecek kullanıcı adı ve şifre ile Profil Düzenleme İnternet Sayfası'ndan profiller arasında geçiş yapılabilecek veya 'hizmet' devre dışı bırakılabilecek.

Profilleri nedeniyle engellenen İnternet sitelerine erişmek isteyen aboneler, işletmeciler tarafından tasarlanacak olan Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet Sayfası'na yönlendirilecek.

Güvenli İnternet Hizmetinin kapsamında engellenen internet sitelerinin listelerinin oluşturulmasına ilişkin kriterler, Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu tarafından tespit edilecek.

Kurul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda 11 üyeden oluşacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 3, İnternet Kurulu'ndan 2, BTK'dan 2 ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile diğer ilişkili alanlarda uzmanlığı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafından seçilecek 4 üyeden oluşacak Kurul, tespit ettiği ilkeler çerçevesinde engellenen sitelerin listelerini belirleyecek.

Kullanıcılar ve internet site sahipleri, internet sitelerinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için BTK'ya başvuru yapabilecek ve itiraz edebilecek.

İnternet servis sağlayıcıları, Güvenli İnternet Hizmeti sunumu kapsamında geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümlerini yedekli olarak kuracak.

İşletmeciler Güvenli İnternet Hizmetinin sunulabilmesi için gerekli tüm altyapı ve uygulama çalışmalarını test süreci başlamadan önce hazır hale getirecek. Test süreci, işletmeciler ile BTK arasında 22 Ağustos-22 Kasım 2011 arasında gerçekleştirilecek. Hizmet, 22 Kasımdan itibaren sunulmaya başlayacak.

TESTLER BAŞLIYOR
TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Güvenli İnternet Hizmeti altyapısı için gerekli olan yatırımları neredeyse tamamladıklarını belirterek, 22 Ağustosta buna yönelik test sürecini başlatacaklarını ve öngörüldüğü gibi 22 Kasımda da bu hizmeti verebiliyor olacaklarını bildirdi.

Yılmaz, Güvenli İnternet Hizmeti konusunda ilk günden itibaren düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) çizdiği çerçevede adım attıklarını ve gereken yatırım çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Bu hizmeti ilk belirlendiği şekliyle sunabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını ancak değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirten Yılmaz, ''Bu süreçte gördük ki TTNET olarak belirtilen tarihte hazır olamayacağız. Durum böyle olunca resmi yazıyla BTK'dan ek süre talep ettik. 3 aylık bir test süreci eklendi. Bu konudaki kamuoyu görüşleri olgunlaşmaya başlayınca BTK bunları dikkate aldı. En son aldığı kararla bazı değişiklikler yaptı. 'Yurtiçi' profilini kaldırdı'' diye konuştu.

Hizmetin altyapısına ilişkin önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Yılmaz, ''Yakın zamanda BTK ile beraber bir test yaptık. Kurum bazı küçük düzenlemeler istedi. Altyapı için gerekli olan yatırımları neredeyse tamamladık. 22 Ağustosta test sürecini başlatacağız. Öngörüldüğü gibi 22 Kasımda da bu hizmeti verebiliyor olacağız'' dedi.

TESTLER PİLOT BÖLGEDE YAPILACAK

TTNET'in bu hizmete yönelik testleri pilot bir bölgede yapacağını bildiren Yılmaz, henüz bölgeyi netleştirmediklerini söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konu önemli çünkü internet bizim artık yaşamımızda merkezi bir noktada. Her konuda internet vazgeçilmez bir yerde. Bu alanda yapılacak her türlü düzenleme insanların dikkatini çekiyor. Herkesin de farklı görüşleri olabiliyor. Bu konudaki tartışmaların da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Herkesin düşüncelerini söyleyebilmesi ve bunların dikkate alınması çok önemli. Türkiye son dönemde çok önemli mesafeler aldı. Sonuçta teknolojiyi takip edeceğiz. İnternet önümüzdeki dönemde daha çok hayatımızın içinde olacak. Düzenlemenin son halinde zaten şu anda abone olmuş kişiler 22 Ağustos veya 22 Kasımdan sonra da aynen devam edecek. Çünkü 'Standart' profil kaldırıldı. Bu, tercih edilebilecek bir özellik. İsteyen alır, istemeyen almaz.''

Güvenli İnternet Hizmeti'nin internet kullanıcı sayısında bir artışa neden olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Yılmaz, ''Çok keskin bir ifade kullanmak doğru olmaz. Biz bunu yaşayarak göreceğiz. Pazarın büyümesi için araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'de 18 milyondan fazla hane var. ADSL ise sadece 6-7 milyon hanede var. Teorik olarak milyonlarca hanede ADSL yok. Bizim pazarı büyütmek adına 'Neden interneti almıyorsun?' sorusuna gelen cevaplardan bir tanesi 'anne babanın çocuklarına ilişkin endişeleri'. Bunlar, 'zararlı sitelere girebilir', 'dersini yapmaz internette boş vakit geçirir'... Bu endişeler araştırmalarımızda öne çıkıyor. Bu servisleri vermeye başladığımızda nasıl bir artış olacağını göreceğiz. Şu anda yorum yapmak çok da realist olmaz'' değerlendirmesinde bulundu.

haber3
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

İletişim hürriyeti mi...O da ne ki...Yenir mi içilir mi...Bizler böyleyiz işte...Elimizden alırlar gıkımız çıkmaz...Verirler , iyi ya madem deriz...Alırlar yine tık yok...Değişim...!!! İlericilik...!!! Budur işte...12 Eylül darbe yasağı , bu tür kısıtlamaların yanında " solda sıfır " kalır...

Sağlıcakla kalınız...
 

tntcool

Kıdemli
Üye
Merhaba,

İletişim hürriyeti mi...O da ne ki...Yenir mi içilir mi...Bizler böyleyiz işte...Elimizden alırlar gıkımız çıkmaz...Verirler , iyi ya madem deriz...Alırlar yine tık yok...Değişim...!!! İlericilik...!!! Budur işte...12 Eylül darbe yasağı , bu tür kısıtlamaların yanında " solda sıfır " kalır...

Sağlıcakla kalınız...
Her 12 Eylül kendi şakşakçısını yaratıyor maalesef. Bu sefer alkış çok güçlü...
 
R

redyellow

Ziyaretci
Bu internet de bir türlü ölemedi gitti... 22 ağustosta mı ölüyormuş en son tarih?

"istemeyenler için değişen hiç bir şey olmayacak, hali hazırdaki durum aynen devam edecek" deniyor ama okuyan kim? dinleyen ki? duyan kim?

Herkes kendine göre bir şey yazıyor, sırf laf olsun, sırf bir yerlere laf sokuşturayım diye konuşuyorlar.
 

mopsy

Emektar
Üye
Sosyal medyadan asosyal topluma

Merhaba

Sosyal medya, bir iletişim aracı olarak yüzyüze ilişkilerin azalmasına sebep olurken, sanal dünyadaki iletişimi doruk noktasına taşıyor.


Tüm yasaklara ve yapılan olumsuz kampanyalara rağmen, Facebook ve Twitter büyük bir hızla büyümeye devam ediyor.

Ölçümleme şirketi comScore'un verilerine göre Twitter ve Faceook geçtiğimiz ay rekor kırdılar.

ABD'yi kapsayan bu ölçümlere göre Temmuz ayında Facebook, 162 milyon tekil ziyaretçi ulaştı. Daha önceki rekorlar ise 160 milyon ve 157 milyon kişiyle gerçekleşmişti.

Ölçümlere göre ise Twitter, son 5 yılın en yüksek ilgisini çekti. Daha önce 27 ve 30 milyonu gören Twitter geçtiğimiz ay 32 milyon tekil ziyaretçiyle rekorunu kırmış oldu.

İHA
 

tntcool

Kıdemli
Üye
Yürütmenin yaptığı her şeyi savunma çabasına girenlerin amacı nedir acaba ? Koşulsuz bağlılık olabilir mi ? Eee internet sansürlenirse belki laf sokuşturanlar da onlar gibi olabilirler...
 
Üst Alt