İnternet Alışverişlerinde Şikayet Nereye Yapılır ?

İnternet Alışverişlerinde Şikayet Nereye Yapılır ?,tüketici hakları şikayet hattı, İnternet Alışverişlerinde Hangi Durumlarda Şikayet Edebiliriz

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet üzerinden online alışveriş yapan kullanıcıların sayısında büyük artış var. Ama ne yazık ki bazı durumlarda internet alışverişlerimiz sonrasında belirli sebeplerden dolayı üründen memnun kalmayıp, problem yaşayan ve hala ne yapacağını bilmediğinden herhangi bir hak talep etmeyen birçok kişi mevcut.

İnternet Alışverişlerinde Hangi Durumlarda Şikayet Edebiliriz
-Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise,
-Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise,
-Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,
-Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise,
-Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise,
-Ön ödemeli olarak satın aldığınız malın zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,
-Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,
-Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise,
-Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,
-İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,
-İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise.

uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.

Size en yakın Tüketici Hakem Heyetine burayı tıklarak online başvuruda bulunabilirsiniz.
 
Üst Alt