İnsanlık Nereye?

İnsanlık Nereye?

Bilim insanları son bulguların ışığında, erken insansıların geçmişini 5-6 milyon yıl önceye kadar götürüyorlar.
Homo cinsinin bilinen ilk üyesi ise 2,3 milyon yıl öncesine tarihlendirilmiş.
Arkaik Homo sapienslerin 500-600 bin yıl önce ortaya çıktığı, bizim de üyesi olduğumuz modern insanın ise en fazla 200 bin yıl geçmişi olduğu savlanıyor.
İnsanlık tarihinde uygarlık dediğimiz olgunun (toplumsal artının oluşumuyla birlikte sınıflılığın) ortaya çıkışı Sümerlerle birlikte 6000 yıl önceye tarihlendiriliyor.
Anavatanı Avrupa olan kapitalist Batı Uygarlığı ise yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip.
Batı Uygarlığının dünyada hakim sistem haline gelişi ise taş çatlasa 150-200 yıl önceye götürülebilir.
Bu oldukça yuvarlatılmış rakamlardan çıkarabildiğimiz bir gerçek şudur: Türümüzün 200 bin yıllık geçmişinin sadece son 6000 yılında sınıflara bölünmüş bir halde yaşıyoruz (tabii bu da olsa olsa Mezopotamya ve çevresi için geçerli.
İnsanların büyük çoğunluğu çok daha geç tarihlerde uygarlığa adım atabildi.).
Yani geçmişimizin en fazla yüzde 3ü.
Bir diğer gerçek de şu: 6000 yıllık uygarlık tarihinin sadece son 200 yılında kapitalist Batı Uygarlığı dünyaya hakimdir.
Bu da uygarlık tarihinin yüzde 3üne tekabül ediyor.

Bu girişi yapmamızın nedeni, insanlığa bir gelecek çizme iddiasındaki akımların, bu iddialarının tarihsel dayanaklarının ne kadar sağlam olduğunu görebilmek için bir ölçüt sunmaya çalışmaktır.
Tarihimizin sadece yüzde 3ünde başat olan bir olgu, nasıl olur da bütün bir geleceği ipotek altına alabilir?
Böyle bir iddianın yanılsama olma olasılığı çok yüksek değil midir?
100 yılın sadece son 3 yılında sınıflara bölünmüşsek, bundan sonraki 100 yılda da sınıflara bölünmüş halde yaşayacağımızı söylemek mi daha gerçekçidir, yoksa bu son 3 yılın özel bir durum, bir sapma olduğunu söylemek mi?
Hangi savın tarihsel dayanağı daha güçlüdür?
Yine 100 yılın sadece son 3 yılında hakim olan bir uygarlık tarzı, neye dayanarak gelecekte de hakim olacağını iddia edebilir?
Kapitalizmin son derece özel ve geçici bir dönem olduğunu söylemek için çok daha fazla tarihsel kanıta (birikime) sahip değil miyiz?
Acaba 500 ya da 1000 yıl sonranın tarihçileri şu yaşadığımız dönemi nasıl değerlendirecekler?
Batı Uygarlığı acaba tarih kitaplarında nasıl yer alacak?
Ya 10 ya da 20 bin yıl sonranın tarihçileri?
Acaba 220 bin yıllık homo sapiens sapiens tarihindeki kısa sınıflılık dönemi için ne diyecekler? bilimvegelecek.com.tr
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt