İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?

Pekçok insan dinini ailesinin ve kültürünün ayrılmaz ve değiştirilemez bir parçası olarak görür.

Bir kişinin ailesine saygı göstermesi tabi ki önemlidir, fakat Kutsal Yazılar Yaratıcımız ve amaçları hakkında hakikati aramanın daha önemli olduğunu söyler.( İşaya 55:6)

Dünya dinlerinin öğrettikleri birbirleriyle çelişir, bu öğretilerin hepsi birden doğru olamaz. Dolayısıyla Kutsal Yazıların dediği gibi birçok insanın ' Tanrı için gayreti var, ama bunu tam bilgiye göre yapmıyorlar' (Romalılar 10:2)

1. Timoteos 2:4 'te ise Tanrı'nın isteğinin her tür insanın hakikatle ilgili tam bilgi edinmesi olduğu yazılıdır.

Peki tam bilgi nasıl bulunabilir?

Cevabı bulmak için Kutsal Kitabı incelemenin neden yerinde olduğunu görelim. 2. Timoteos 3:16 'da ' Kutsal Yazıların hepsi Tanrı ilhamıdır ve öğretmek bakımından yararlıdır.' der.

Kutsal Kitap tüm dinlerin Allah'a götürdüğünü öğretmez, tersine okurlarına duydukları herşeye inanmamalarını söyledikten sonra Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak üzere vahiyleri sınayın der. ( 1.Yuh. 4:1)

Tanrı kendisini gerçekten bulabilmemizi istiyor.( Elçiler 17:26,27) Bu nedenle bulduğumuz kanıtlara göre davranmamız dinimizi değiştirmemiz anl***** gelse de yanlış olamaz.

Fakat insanlar farklı bir dini benimsediklerinde artık belirli dini törenlere ve bayramlara katılamayacaklarına karar verebilirler. Bunun ailede olumsuz tepkiler doğurabileceğini kabul etmek gerekir. İsa peygamber de bunun farkındaydı ve şöyle dedi:

' Babayla oğul, anneyle kız, kaynanayla gelin arasında ayrılık yaratmaya geldim.' ( Matta 10:35)

Kutsal Kitap Tanrı'yı seven insanların insanlardan önce Tanrı'ya itaat etmesi gerektiğini de söyler. ( Elçiler5:29) Dolayısıyla aile üyelerinden farklı bir inancı benimsediğimizde bazı problemler çıkabilir, ama yine de amacımız aile fertlerini memnun etmek yerine Tanrı'ya itaat etmek ve O'nu sevindirmek olmalıdır.

Tanrı hepimize seçme özgürlüğü tanıyor. Hiç kimse kendisine doğru gelmeyen bir şekilde tapınmaya ve inançlarıyla ailesi arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Herkes kendi kararlarını kendisi vermelidir.

Kısacası insanın kendi dinini seçmesi kesinlikle yanlış değildir, bu her insanın en doğal hakkıdır, olması gereken de budur...

( Kısmen Yehova'nın Şahitleri'nin Uyanış- Temmuz 2009 serisinden alınmıştır.)
 
Üst Alt