İnsanı özel kılan nedir?

İnsan bir ''şey'' olmadığı için, onun ne olduğuna dair bir soru yöneltmekte ve bu sorunun cevabını bulmakta oldukça güçtür... Çünkü insan yalnızca biyolojik varlığı ile değil -hatta biyolojik varlığınıda etkileyen (özellikle) duygu ve saf bilinci, maddi-toplumsal faktörlerin oluşturduğu kolektif bilinci ile de vardır. Fakat bunlar, onun hiçbir şekilde tarifi mümkün olmadığını da göstermez diye düşünüyorum. Aslında İnsanın ne olduğu; tarih boyu bir ''şey'' olduğu yanılgısına kurban gitmesinden -(ör. anne, baba, çocuk, işçi, patron vs.) ve bugün hala bunları üstünden atamamasından da bir ''şey'' olduğunu mu göstermekte emin değilim ^_^

İnsanın; varlığın hem farkında olması hem de onu ve kendisini anlamlandırması -ondan daha gelişmiş bir canlının da olmamasından kendini doğanın öznesi olduğu kabulünü oluşturmuş ve bir şekilde kendini bu kabulünün haklılığına ikna etmeye çalışması ve inançlarınıda bunun üzerine inşa etmesi ile de devam etmiştir... Fakat yine de, tüm bunlar onu ne doğanın öznesi yapabilmiş ne de onun dışında varolabilmek gibi bir yeti kazandırmıştır. Peki, o halde;

Bizi diğer canlılardan ya da doğa da özel-üstün kılan nedir?
Böyle bir özelliği var mıdır ya da?
 
Bizi özel kılan sebeplerden biri doğanın ve diğer canlıların bizim için yaratılmış olması...
 
Bu alemde sadece insanoğlu değil bütün canlılar özeldir..
100 bin çeşit yaşayan bu alemde bizi diğer canlılardan farklı kılan ,özel olan,üstün kılan tek şey aklımızdır @Bulut ..
 
Bizi özel kılan sebeplerden biri doğanın ve diğer canlıların bizim için yaratılmış olması...

İlk mesajımın ikinci paragrafından devam edeyim: Şimdi sizin bu inancınız; bir başka canlının da varlığının farkına varıp düşünmesi halinde -bu varolan herhangi bir canlı türü de olabilir- muhtemelen aynı inanç onda da oluşacaktır... Çünkü, çevresinde onu ''yaşatan'' herşeye sahip olduğundan ve dünyanın onun yaş***** elverişli bir yer olduğu gerçeği; onun, tüm bunların ''kendisi için varolduğuna'' ikna etmesi için yeterlidir. Kaldı ki, bunun, bizim diğer canlılardan belirgin özelliğimiz olan akıl ile varıldığı sonucunuda düşünmüyorum, keza tamamen içgüdüsel bir çıkarımdır. Eğer bu inancın düşünsel bir temeli var ise, ya da bunun benim anladığımın aksine başka nedenler üzerine ifade ettiyseniz biraz daha açarak anlamamıza yardımcı olabilirsiniz.

Bu alemde sadece insanoğlu değil bütün canlılar özeldir..
100 bin çeşit yaşayan bu alemde bizi diğer canlılardan farklı kılan ,özel olan,üstün kılan tek şey aklımızdır @Bulut ..

İnsanlar, içgüdesel, doğal ihtiyaçlarını temin etmenin dışında da ihtiyaç duyduğu bir akıl var. Fakat bu aklın diğer canlı türlerinde sadece varlığı devam ettirmek için kullanabilmesi aklı özel bir yetenek kılmıyor. Örneğin; ''uçmak'' için çok büyük uğraş vererek makinalar icad eden insanlar için uçan kuşların oldukça üstün olması gerek yoksa.
 
İnsan bir ''şey'' olmadığı için, onun ne olduğuna dair bir soru yöneltmekte ve bu sorunun cevabını bulmakta oldukça güçtür... Çünkü insan yalnızca biyolojik varlığı ile değil -hatta biyolojik varlığınıda etkileyen (özellikle) duygu ve saf bilinci, maddi-toplumsal faktörlerin oluşturduğu kolektif bilinci ile de vardır. Fakat bunlar, onun hiçbir şekilde tarifi mümkün olmadığını da göstermez diye düşünüyorum. Aslında İnsanın ne olduğu; tarih boyu bir ''şey'' olduğu yanılgısına kurban gitmesinden -(ör. anne, baba, çocuk, işçi, patron vs.) ve bugün hala bunları üstünden atamamasından da bir ''şey'' olduğunu mu göstermekte emin değilim ^_^
...
Bizi diğer canlılardan ya da doğa da özel-üstün kılan nedir?
Böyle bir özelliği var mıdır ya da?

:eek:k:
İnsan ya bir şey için olur ya da hiç bir şey için olamaz.

Bizi özel kılan sebeplerden biri doğanın ve diğer canlıların bizim için yaratılmış olması...

:alkis:
Evet doğru hepsi insan için yaratılmış, peki insan ise ne için, kimin için yaratılmış. İşte bu Nokta-i Kübra'dadır insanı özel kılan sebep, büyük devlet. Bu noktada insanlığından dirhem uzaklaşmak hüzranı azim bir sebep.
 
İlk mesajımın ikinci paragrafından devam edeyim: Şimdi sizin bu inancınız; bir başka canlının da varlığının farkına varıp düşünmesi halinde -bu varolan herhangi bir canlı türü de olabilir- muhtemelen aynı inanç onda da oluşacaktır... Çünkü, çevresinde onu ''yaşatan'' herşeye sahip olduğundan ve dünyanın onun yaş***** elverişli bir yer olduğu gerçeği; onun, tüm bunların ''kendisi için varolduğuna'' ikna etmesi için yeterlidir. Kaldı ki, bunun, bizim diğer canlılardan belirgin özelliğimiz olan akıl ile varıldığı sonucunuda düşünmüyorum, keza tamamen içgüdüsel bir çıkarımdır. Eğer bu inancın düşünsel bir temeli var ise, ya da bunun benim anladığımın aksine başka nedenler üzerine ifade ettiyseniz biraz daha açarak anlamamıza yardımcı olabilirsiniz.

Düşünmenin yalnız insan denen canlıya ait olduğunu düşünüyorum. Diğer canlıların içgüdü ile bir çıkarsama yapabileceğini zannetmiyorum...
İnsanın da içgüdülerinin hayvanlar kadar güçlü olmadığı aşikardır...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt