İnsan Kaynakları Önlisans Programı

Programın Amaçları
Insan Kaynakları Önlisans Programı, örgütlere çağdaş insan kaynakları yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Sekreterlik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Insan Kaynakları progr***** sınavsız yerleştirilebilmektedir.

Ayrıca, ÖSSde herhangi bir puan türünden 145 ve üzeri puan alan kişiler de bu programa yerleştirilebilmektedirler. Programın kontenjanı sınırsızdır. Örgün bir programda kayıtlı ya da mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere ÖSSye girmeden Ikinci Üniversite uygulaması kapsamında bu programa başvurabilirler.

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenciler, Insan Kaynakları Önlisans Diploması alırlar.

Iş Olanakları
Mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların öncelikle Insan Kaynakları, Halkla Ilişkiler ve Eğitim birimlerinde
çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.
 
Üst Alt