İnsan düşünen bir hayvan mıdır?

Değerli Kardeşimiz;
- Aslında, “hayvan” kelimesi, Arapça’da “canlı/hayat sahibi/ruh sahibi” demektir. “düşünen” kelimesi ise, “akıl-mantık sahibi varlık” anl***** gelir. Bu manada, Aristo mantığında, insana “düşünen hayvan” yani “düşünen ve akıl sahibi olan canlı” denilmiştir.

- Ancak, Kur’an’ın insana verdiği değer açısından konuya baktığımızda, insana “düşünen hayvan” demek, pek de uygun değildir. Çünkü insan, Allah’ın bin bir ismine mazhar, o’nun emir ve yasaklarını yeryüzünde tatbik eden, ahsen-i takvimde-yeryüzü halifesi olarak yaratılan, bütün varlıklardan daha üstün meziyetlerle donatılan bir varlıktır.

Türkçe açıklaması olan “düşünen veya konuşan hayvan” ifadesi, insanı anlatmaktan uzaktır. Çünkü insan, yalnız düşünen bir varlık değil, aynı zamanda tasavvur dünyası geniş, hayal manzarası sonsuz gibi, akıl mekanizmasına sahip, Melek/vahiy vasıtasıyla Allah ile iletişim kurabilen, ilhama mazhar, altıncı his ile farklı bir boyutta olan, denizde, karada, havada gezebilen ve bir açıdan bütün canlılara da nezaret eden bir zabittir. Hedefinde dünya ve ahiret hayatı bulunan insanı, basit bir canlı olarak algılamak elbette isabetli değildir.
sorularlaislamiyet.com
 
hayır insan düşünendir...
hayvan düşünemeyendir....


felsefecilerde ikisi arasında dolanıp duranlardır....

Bilimsel karşılığı bu değil atmaca..

Bilim'in araştırması her canlının düşünce yöntemi olduğuna yönelik..

Hayvanların insana karşı daha üstün planlama ve tasarlama evreleri var..Tabi yöntemi farklı hayvan içgüdüsel olarak kendini korumayı ve yemeği düşünür..Avını gözüne kestirdiği zaman stretejisini önceden planlar..Hayvanda duygu yoktur bu nedenle kararları kesin katidir..Hayvan kesinlikle unutmaz..Hepsinin karakteristik özellikleri vardır..Hayvanlar liderlik vasfını kazanmak için birbirleri ile kıyasıya mücadele gösterirler..

İnsanlar beyin yapıları sayesinde anlık kararlar verebilirler duyguları ve hislerine göre hareket ederler..İnsanlar ileri evreleride düşünüp tasarlayabildiği gibi en kolay unutan canlıdır..İnsanın hayvanlardan en önemli farkı onların sahip olduğu tüm özellikleri bünyesinde barındırmasıdır..
 
Bilimsel karşılığı bu değil atmaca..
Bilim'in araştırması her canlının düşünce yöntemi olduğuna yönelik..
Hayvanların insana karşı daha üstün planlama ve tasarlama evreleri var..Tabi yöntemi farklı hayvan içgüdüsel olarak kendini korumayı ve yemeği düşünür..Avını gözüne kestirdiği zaman stretejisini önceden planlar..Hayvanda duygu yoktur bu nedenle kararları kesin katidir..Hayvan kesinlikle unutmaz..Hepsinin karakteristik özellikleri vardır..Hayvanlar liderlik vasfını kazanmak için birbirleri ile kıyasıya mücadele gösterirler..İnsanlar beyin yapıları sayesinde anlık kararlar verebilirler duyguları ve hislerine göre hareket ederler..İnsanlar ileri evreleride düşünüp tasarlayabildiği gibi en kolay unutan canlıdır..İnsanın hayvanlardan en önemli farkı onların sahip olduğu tüm özellikleri bünyesinde barındırmasıdır..
evet bu yönleriyle düşünüle bilir..
dediğim gibi..insan hayvanlaşa bilir fakat..bir hayvan insan olamaz...
 
Üst Alt