İnne rabbeke...

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake
vallahu yukaddirulleyle vennehare
'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum
fakreu ma teyessere minelkur'ani
'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi
ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi
fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen
ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren
vestağfirullahe
innallahe ğafurun rahıymun.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
73.20.Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor.
Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun.
Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle.
Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır.
Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de
size tövbe nasip etti.
O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun.
Sizden hastalar olacağını bildi.
Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi.
O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun!
Namazı/duayı yerine getirin!
Zekâtı verin.
Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin!
Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız.
Allah'tan af dileyin.
Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.
SADAKALLAH!............
 
Üst Alt