• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İnne fı halkıs semavati

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 15K

Okunuyor :
İnne fı halkıs semavati

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard*
rabbena ma halakte haza batıla*
sübhaneke fekına azaben nar
Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh*
ve ma liz zalimıne min ensar
Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna*
rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh*
inneke la tuhlifül mıad
Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa*
ba'duküm min ba'd*
fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve
kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar*
sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab
La yeğurranneke tekallübüllezıne keferu fil bilad
Metaun kalılün sümme me'vahüm cehennem*
ve bi'sel mihad
Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nüzülem min ındillah*
ve ma ındellahi hayrul lil ebrar
Ve inne min ehlil kitabi le mey yü'minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim
haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalıla*
ülaike lehüm ecruhüm ınde rabbihim*
innellahe serıul hısab
Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun
SADAKALLAH!

Ali İmran suresi
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde,
akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.
191. Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler;
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler:
"Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi!"
192. "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir.
Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır."
193. "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik.
Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve
bize iyilerle birlikte ölmek nasip et."
194. "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver;
kıyamet günü bizi rezil etme!
Sen, vaadine asla ters düşmezsin."
195. Rableri onlara cevap verdi:
"Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım.
Hep birbirinizdensiniz.
Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar,
çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim.
Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım."
Allah katındandır karşılıkların en güzeli.
196. Küfre sapanların öyle belde belde dolaşmaları seni sakın aldatmasın.
197. Azıcık bir nimetlenmedir o. Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır.
Ne kötü yataktır o!
198. Ama Rablerinden sakınanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var.
Allah katından bir konukseverlikle sürekli kalıcıdırlar orada.
Allah katındaki ödüller iyiler için daha hayırlıdır.
199. Ehlikitap'tan öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar.
Allah karşısında ürperirler; Allah'ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar.
İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır.
Allah, hesabı, çabucak görüverir.
200. Ey iman sahipleri! Sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve
Allah'tan sakının ki, kurtuluşa erebilesiniz.
SADAKALLAH!
 
Üst Alt