İnna fetahna ....

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
İnna fetahna leke fetham mübına
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike
ve ma teahhara
ve yütimme nı'metehu aleyke
ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
Ve yensurakellahü nasran azıza
Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim
ve lillahi cünudüs semavati vel ard
ve kanellahü alımen hakıma

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
48.1.Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.
2.Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın,
nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın.
3.Ve Allah sana onur ve kudret dolu bir yardımla destek verecektir.
4.O odur ki, müminlerin gönüllerine, imanları beraberinde iman geliştirsinler diye, mutluluk ve huzur indirdi.
Yalnız Allah'ındır göklerin ve yerin orduları. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.
Sadakallah!......
 
Üst Alt