• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İngilizce Meslekler ve Anlamları

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 12
  • Görüntüleme 6K

Okunuyor :
İngilizce Meslekler ve Anlamları

mopsy

Emektar
Üye
Some / any

Hello!

Some
sayılabilen isimlerle birkaç anlamında, sayılamayan isimlerle biraz anlamında kullanılır.
Örnek:
There are some books on the table.
There is some water in the glass.

Any
ise tüm isimlerle hiç anlamında kullanılır.
Örnek:
There aren't any books on the table.
Is there any water in the glass?

Some olumlu cümlelerde kullanılır, any olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

EXERCISES

1- I have Some problems.

2- Is there any sugar in your tea?

3- He doesn't have any time.

4- There are Some people in the fair.

5- Do you have any stamps with you?

6- There aren't any children in the park.
 

mopsy

Emektar
Üye
Adjectıves

Hello!

SIFATLAR

1. Sıfatlar isimleri anlatırlar. İsimlerin rengi, biçimi, durumu hakkında bilgi verirler.

He is wearing a red shirt.
Tom is tall and thin.
The weather is cold today.


2. İngilizce'de sıfatlar isimden önce veya 'be' fiilinden sonra kullanılırlar.

Sıfatların İsimden Önce Kullanımı:

Tom is a handsome boy.
He bought an expensive car.
She has got blond hair.

'Be' Fiilinden Sonra Kullanımı:

The weather is hot.
The players are tried.
He is very happy .


3. İsimden önce kullanılan sıfatların arasına virgül konur.
'be' fiilinden sonra kullanılan sıfatların arasına and konur


Örnek:
He has got short, curly, brown hair.
The weather was cold and rainy yesterday.4. Sıfatlar hiç bir takı almazlar. Daima yalın halde kullanılırlar.

Örnek:
He has got some whites shirts.-false
He has got some white shirts.-true
 

mopsy

Emektar
Üye
Frequency Adverbs

Hello!

SIKLIK ZARFLARI

Sıklık Zarfları iki gruptur;

a) Tek kelime sıklık zarfları,
b) İki kelime sıklık zarfları.

A- TEK KELİME SIKLIK ZARFLARI:

1. Sıklık zarfları gün boyunca veya haftalık olarak yaptığımız eylemlerin
sıklık derecesini anlatmak için kullanırız.


Frequency Adverbs /Sıklık Zarfları/ Yüzdelik Derecesi
Never Asla, hiç bir zaman % 0
Seldom Nadiren % 10
Sometimes Bazen, ara sıra % 50
Often Sık sık % 75
Usually Genellikle % 90
Always Her zaman, daima % 100


2. Sıklık zarflarının cümledeki yeri esas fiilden önce,
'Be' (am, is, are, was, were) fiilinden sonra kullanılır.


Esas Fiil İle Kullanım
I always get up at 10 o'clock on Sundays. (Pazarları daima saat 10'de kalkarım.)
What time do you usually go to school? (Okula genellikle saat kaçta gidersin?)
We often brush our teeth.(Biz sık sık dişlerimizi fırçalarız.)
My parents can seldom go on holiday. (Annem ve babam nadiren tatile çıkabiliyorlar.)

'Be' Fiili İle Kullanım
I am never late for school. (İşe asla geç kalmam.)
He is usually tired in the evening. (O akşamları genellikle yorgun olur.)
She is never ready.(O asla hazır olmaz.)
The weather is often rainy here. (Buralarda hava sık sık yağmurlu olur.)

3. Sıklık zarfları kiplerden önce ve sonra kullanılabilir.

Kipler İle Kullanım
I usually can do my homework after school. (Genellikle okuldan sonra ödevimi yapabilirim.)
He can sometimes help his father. (Bazen babasına yardım edebiliyor.)
My friend can never solve this problem.(Arkadaşım asla bu problemi çözemez.)
My cat often can catch a rat.(Kedim sıklıkla fare yakalayabilir.)

4. Sometimes cümle başında ve sonunda da kullanılabilir.

Örnek:
I sometimes eat lunch at school.
Sometimes I eat lunch at school.
I eat lunch at school sometimes.

5. Sıklık zarflarını sormak için HOW OFTEN soru kelimesi kullanırız.

Örnek:
How often do you go to movies? (Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin?)
How often do they play tennis? (Ne kadar sık tenis oynarlar?)
How often is he late? (Ne kadar sık geç kalır?)

6. EVER soru cümlelerinde kullanılır?

Örnek:
Do the buses ever run on time? Yes, often. (Otobüsler hiç zamanında kalkar mı? Evet, sık sık.)
Do boys and girls ever play football? No, they seldom do. (Hiç oğlanlar ve kızlar futbol oynar mı? Hayır, nadiren oynarlar.)

B- İKİ KELİME SIKLIK ZARFLARI:

1. iki kelime sıklık zarflarına örnekler.

Two-words Frequency Adverbs/İki Kelime Sıklık Zarfları
On Saturdays Cumartesi günleri
Every year Her yıl
At the weekends Hafta sonları
Every dayHer gün
Once a week Haftada bir kez
Twice a month Ayda iki kez

2. İki kelime sıklık zarfları cümle sonunda veya cümle başında kullanılır.
Kesinlikle cümle ortasında kullanılmaz.


Örnek:
I every day get up at 6 o'clock. Kullanilmaz.
I get up at 6 o'clock every day.
Every day I get up at 6 o'clock.


EXERCISES

1- Yüzdeliklere bakarak boşluklara gelmesi gereken sıklık zarflarını bulunuz.

01- I .........(0%) celebrate birthdays. Never
02- She .........(10%) goes out at night. Seldom
03- He .........(100%) gets angry with me. Always
04- The weather is .........(50%) rainy. Sometimes
05- They .........(90%) eat a big breakfast in the morning. Usually
06- We ......... (75%) go on a picnic. Often
 
Üst Alt