İNGİLİZ VIRGINIA ADALARI

İNGİLİZ VIRGINIA ADALARI Coğrafi Verileri

Konum: Karayipler'de, Karayip Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu arasında, Porto Riko'nun doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 18 30 Kuzey enlemi, 64 30 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 150 km²
kara: 150 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 80 km
İklimi: Subtropikal; nemli; hava sıcaklıkları rüzgarlara göre değişebilir.
Arazi yapısı: Yatık mercanadaları; sarp kayalıklar, volkanik tepeler
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m
en yüksek noktası: Sage Dağları 521 m
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %20
sürekli ekinler: %7
otlaklar: %33
ormanlık arazi: %7
diğer: %33 (1993 verileri)
Doğal afetler: Kasırgalar ve tropikal fırtınalar (Temmuz - Ekim ayları arasında)

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 20,812 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %22.77 (erkek 2,399; kadın 2,339)
15-64 yaş: %72.31 (erkek 7,741; kadın 7,309)
65 yaş ve üzeri: %4.92 (erkek 555; kadın 469) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.22 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 11.39 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.06 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 1.18 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.06 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 20.3 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.64 yıl
erkek: 74.74 yıl
kadın: 76.59 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %90, beyazlar, Asyalılar
Dinler: Protestanlar %86, Roma Katolikleri %6, inançsızlar %2, diğer %6 (1981)
Dil: İngilizce (resmi)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97.8 (1991 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: İngiliz Virginia Adaları
kısaltma: BVI
ingilizce: British Virgin Islands
Başkent: Road Town
İdari bölmeler: yok (İngiltere müstemlekesi)
Bağımsızlık günü: yok (İngiltere müstemlekesi)
Milli bayram: Bölge günü, 1 Temmuz
Anayasa: 1 Haziran 1977
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
Oy kullanma: 18 yaş ve üzeri; genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), UNESCO

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Ekonomik olarak Karayipler'deki en başarılı ekonomiye sahip ülkelerdendir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 311 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1.8
endüstri: %6.2
hizmet: %92 (1996 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000)
İş gücü: 4,911 (1980)
İşsizlik oranı: %3 (1995)
Endüstri: Turizm, hafif endüstri, inşaat, rom, beton sanayi, denizaşırı finansal hizmetler
Endüstrinin büyüme oranı: %4 (1985)
Elektrik üretimi: 42 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 39.1 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Meyve, sebze, çiftlik hayvanı, kümes hayvanı, balık
İhracat tutarı: 6.2 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Rom, taze balık, meyve - hayvanlar, çakıl, kum
İhracat ortakları: Virginia Adaları (ABD) , Porto Riko, ABD
İthalat tutarı: 220 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Yapı malzemeleri, otomobiller, gıda ürünleri, makineler
İthalat ortakları: Virginia Adaları (ABD), Porto Riko, ABD
Dış borç tutarı: 36.1 milyon $ (1997)
Para birimi: ABD Doları (USD)
Para birimi kodu: USD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 10,000 (1996)
Telefon kodu: 1284
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 4, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 9,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 4,000 (1997)
Internet kısaltması: .vg
Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 132 km
Deniz yolları: yok
Limanları: Road Town
Hava alanları: 3 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt