Incilim- incilini dover.

B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Hz.İsa'nın " Tanrılığı " na işaret kabul edilerek doktrin oluşturulmuş ayetlerden biri de Markos-12 de bulunan 35-36-37. ayetlerdir...

MARKOS
BAB-12

35.İsa tapınakta ders verirken şunu sordu: «Nasıl oluyor da din bilginleri, `Mesih, Davut'un Oğludur' diyorlar?

36.Davut'un kendisi, Kutsal Ruh'tan esinlenerek şöyle demişti:
`Rab Rabbime dedi ki,
Ben düşmanlarını
senin ayaklarının altına serinceye dek
sağımda otur.'


37.Davut'un kendisi O'ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut'un Oğlu olur?»
Oradaki büyük kalabalık O'nu sevinçle dinliyordu.

Burada Tevrat’taki Hz.Davut’un Mezmurları 110:1’deki ( elimdeki 1988 baskısında gözüküyor ) bir ifadeyi Hz.İsa,kendisi için söylendiğini vurgulayarak,“Bana niçin Davut’un Oğlu diyorsunuz.Davut bana Rab demektedir” diyor.Böylece Markos’ta,bir önce vurgulanan tek Tanrı anlayışı ( 35.ayet ) üzerinde,kafalar karıştırılmaktadır (36.ayet ) ve bu Tevrat ifadesinin İncillerde bir çok yerde Hz. İsa’nın tanrılığını ispat etmek için devamlı kullanıldığı görülmektedir.

Peki 35.ayetteki " Rab Rabbime dediki " ifadesinin aslı nedir...?

1-İbranicesi'nde...: Niem YHWH la-adoni”

Burada " adoni " kelimesi,aynen Yunanca’daki kyrıos kelimesi gibi efendi anlamında,hem insan için,hem de Tanrı için kullanılan bir kelimedir.Bu durumda bu kelimenin bir insan için mi,yoksa Tanrı için mi kullanılmış olduğuna dikkat edilmelidir.
Çünkü İbranicede de yazı dilinde büyük harf küçük harf ayırımı yoktur.İncillerin İbranice orjinallerinde, Hz. İsa’ya hitap şekillerinde efendim anlamında “adonai” de kullanılmıştır ki,Yunanca tercümelerde “kyrıos” un en önemli sebebi bu olmalı ve Hz. İsa’nın kimliğinin karıştırılmasında en önemli faktörlerden biri olduğu muhakkaktır.

İbranice Tevrat ifadesinden anlaşılıyor ki,önce bu ifade de iki defa RAB manasında bir terim kullanılmamaktadır. Rab olarak terçüme edilen kelimenin ilki “YHWH”,Yahovah veya Yahve okunan,Yahudilerin Tanrısının özel adıdır. İkinci kelime “ADONİ” ise “Krıos-efendim” olarak tercüme edilmesi gereken,İbranice’deki ADONAY kelimesidir.

2-Yunanca Tevrat olan Septuagent’a....: allhlouia ecomologhsomai soi kurie”

Tercüme aynen İbranice’de ki “Yahovah efendime dedi ki” manasındadır. Burada hiçbir tercüme hatası yoktur. Çünkü Teratın Yunancası tercümesini olan SEPTUAGENT MÖ: 3 yüzyılda, 70 Yahudi asıllı din adamı tarafından İskenderiye’de yaşayan ve İbraniceyi unutmuş Yahudiler için yapılmıştı.


3-İngilizcesinde...: The Lord said to my lord

Burada durum tamamen anlaşılmaktadır.İngilizce’de ikinci “LORD “ küçük harfle başladığından bu hitap bir insana olan “efendi” anlamında bir hitap şeklidir.

Aynı ifadenin yine Markos İncili’ne Yunanca nasıl aktarılmış...;

eipen o kuriov tw kuriw

İşte bütün meselenin özü burada. Yahovah anlamındaki ‘allhlouia’ nedense Yunanca Tevrat’ta, yine Yunanca olan Markos ve diğer İncillere aktarılırken ‘KURİOV’, yani ‘efendi’ olarak aktarılmış.
Böylece çok net olan ‘Tanrı efendime dedi ki’ oldu ‘Efendim efendime dedi ki’.

Bu arada Türkçe Tevrat çevirilerine bir göz attığımızda...;A-Kitabı Mukaddes Şirketinin 1997 yılındaki tercümesi...:

"
1.Rab Rabbime dedi , Ben düşmanlarını senin ayaklarına basamak koyuncaya kadar, Sağımda otur.”(Tevrat-Mezmur-110)

B-Ayni şirketin 2000 yılındaki tercümesi...:

"1.
RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur” diyor.”(Tevrat-Mezmur-110)


Buradan da görüldüğü üzere Hz.İsa'ya atfedilen " Tanrı " inancı tercüme yanlışlarının ard arda dizilmesi sonucu ortaya çıkan bir durum.Bu da bu günkü Hristiyan inancının temelini teşkil eden bir durum...

Sağlıcakla kalınız...
 
Selam!

“İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: ‘Halk, İsanoğlu'nun kim olduğunu söylüyor?'
Öğrencileri şu karşılığı verdiler: ‘Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.'
İsa onlara, ‘Siz ne dersiniz?' dedi, ‘Sizce ben kimim?'
Simun Petrus, ‘Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin' yanıtını verdi.
İsa ona, ‘Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!' dedi. ‘Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam'dır”
(Matta, 16:13-17)

Mopsy-Ancak bu soylemi yalanlayan yine incilden su ayeti de biz yazalim ki;
Kilise 21.yy insaninin cok da hoduk olmadigini anlasin!

DEVAM EDECEK...............

Peder Matta bu ayeti yazarken
Kiliseye gore hangi KAYNAK kitabi kullandi?
Yine Kiliseye gore;Peder Markos'un kitabini kullandi.

Oyleyse;
AYNI hikayeyi Peder Markos'tan okuyalim.
Bakalim Kilisenin Peder Pavlusu korudugu ayet'in tabani var mi?

27 İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, "Halk benim kim olduğumu söylüyor?" diye sordu.
28 Öğrencileri O'na şu karşılığı verdiler: "Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor."
29 O da onlara, "Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?" diye sordu. Petrus, "Sen Mesih'sin" yanıtını verdi.
30 Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
(Markos 8)

Peder Matta;
Peder Markos'un Incilinden yazarken
copy kazasi yapmis(!?)


Matta-İsa ona, ‘Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!' dedi. ‘Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam'dır”
Markos-Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.

Enteresan olan Kilise delil olarak
Kaynak kitabi degil
Copy Kitabi secmis.

Neden mi?
Peder Pavlus
Kiliseyi dovdu dedik ya!!!


Devam edecek......
 
Merhaba

Peder Pavlus yeryuzunun BABA'si/Tanrisi olmasini
buyuk bir melagoman edasiyle
Son noktaya kadar surukledi.

Tarihsel Isayi silen,
Onu anlatanlari tinmayan,
Onu erisilmezlige yollayip
tekrar dirilip gelecegini yayan
yeni yeyruzu hakimi Kurdugu yeni dinin
Tam ortasina oturdu.

Ve
ORNEK benim! ...dedi.
BEN!
BENI ornek alin!
1 Mesih'i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın.
2 Her durumda beni anımsadığınız ve size ilettiğim öğretileri olduğu gibi koruduğunuz için sizi övüyorum.
1. Korintliler 11

16 Ancak, eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim.
17 Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın.

Hepiniz beni (Peder Pavlus'u) ornek alin derken
Bu orneklige biat edenleri de kutsadi
...Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın.....

Artik kendini ornek alan kendi elcilerini olusturdu.
Ustelik Isa as'in tekrar donus beklentisini baslatti.

20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı'yı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz.
Filipililer 3

Artik Tanri dinin merkezinden kaymis.
Mesih Isa as oraya yerlesmis,
Onun geri gelecegi gune kadar
Dunyevi boslugu Peder Pavlus
Yani
Kutsal ornek doldurmustu.

Yeni dogan dinin adi Isevilik
Kiralida Peder Pavlus.
Ve Isa as gelene kadar
Isa as artik Peder Pavlustu.

Ve ona uyanlar ornek alinacaklar olmustu.
Yetkilendirilmislerdi.

Baba dan mi?
Hayir!

Oglu Mesih Isa as dan mi?
Hayir!

Kimden?
Kutsal Peder Pavlustan!

Nasilsa gelen giden de yoktu.....................

Kilise defansi
Peder Pavlus, kendisini örnek göstermekle neyi amaçladığını şöyle dile getirmiştir:

“Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur.
Size Müjde'yi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum.
Bu nedenle beni örnek almaya çağırıyorum sizi.”
(1. Korintliler, 4:15-16)

örnek göstermediği için eleştirildiği varlıklara bakalım:
biri Tanrı, diğeri de Mesih.
Eğer konumuz insanın Tanrı'ya nasıl hizmet etmesi gerektiği ise
aynı kulvarda bulunmayan bu üç varlıktan hangisi örnek gösterilmelidir?

Şu cümle ne kadar mantıklıdır?:
“Kardeşler, Tanrı'yı örnek alın; çünkü fuhuş yapmadı, yalan söylemedi, evlenmedi, hırsızlık yapmadı....”

ya da
“Mesih'i örnek alın, çünkü o kendisi için kazanç olan herşeyi kendisi için zarar saydı”

Tanrı'yı örnek göstermek, eğer affetmek, yargılamak, cezalandırmak, merhamet etmek
gibi eylemlerden bahsetmiyorsak anlamsızdır.

Devam edecek................
 
Merhaba
Kilise defansina devam!
Tanrı'yı örnek göstermek, eğer affetmek, yargılamak, cezalandırmak, merhamet etmek
gibi eylemlerden bahsetmiyorsak anlamsızdır.

Gelelim Mesih'e..
Pavlus, her fırsatta dile getirdiği
Mesih'te olmak,
Mesih'e ait olmak,
Mesih'le birlikte/birlik olmak,
Mesih'in yüceliğine kavuşmak

...gibi terimlerle zaten Mesih'i örnek göstermektedir.

Bir de Mesih İsa'nın Baba ile aynı yaradılışta olduğunu göz önünde tutarsak
yukarıda Tanrı için bahsettiğimiz anlamsızlık
Mesih için de geçerli olacaktır;
tek fark Mesih'in beden alıp aramızda yaşamış olmasıdır.

Pavlus, Mesih ve Tanrı ile olan ilişkisine dair insan ve kulu olduğu,
hizmet ettiği Tanrı çerçevesinde örneklemeler yapmıştır.

Örneğin:
Kardeşler, hepiniz beni örnek alın .

Pavlus, bu ayetle yukarıda da değindiğimiz gibi
Mesih'le olan kişisel ilişkisinin örnek alınmasını istemektedir.

Doğrudur;
beni örnek alın ibaresi Pavlus'un mektuplarında sıklıkla yer alır.
Pavlus, mektuplarında genelde kendi deneyimlerinden yola çıkarak öğütler verir.
Hitap ettiği kişilerin geçmekte oldukları yollardan daha önce kendisi geçmiş,
yaşadıkları sorunları kendisi de yaşamıştır;
benzer koşullarda nasıl davrandığını
-yol gösterici olması açısından paylaşması- yersiz değildir.

mopsy-
Burada araya girelim
ve
devam edecek........

not:
Hiristiyanlikta buyuk cuma kavrami vardir.
Cumalari hayirli olsun!
 
Merhaba

Kilise defansi:
Doğrudur;
beni örnek alın ibaresi Pavlus'un mektuplarında sıklıkla yer alır.
Pavlus, mektuplarında genelde kendi deneyimlerinden yola çıkarak öğütler verir.
Hitap ettiği kişilerin geçmekte oldukları yollardan daha önce kendisi geçmiş,
yaşadıkları sorunları kendisi de yaşamıştır;
benzer koşullarda nasıl davrandığını
-yol gösterici olması açısından paylaşması- yersiz değildir.

Neden?
Kilise incilleri hukumsuz kilan,
Insan/tarihsel Isa ogretisinin devrini kapatan
Eski ahidten kutsal kurbanla kurtulduklari doktrinini yayan

Neden?
Tanrinin oglu/yasayan tanri/Tanrinin kendisi
Isa as=Tanri
Sirkini hiristiyanligin sirtina saplayan

Peder Pavlusu Kutsal kilise korumaktadir.
Neden?

Iste dikkat edilecek konu budur.

Peder Pavlus once incillerin soylemini degistirmistir.
Mesih :Tanrinin ogludur demistir.

Kilise
Bu soylemin dogru oldugunun
Hem incillerde
Hem de eski ahid te karsiligi oldugunu bildiriyor.

Bu iddaayi bir soralim.
Kime mi?
Tabii ki Mukaddes Kitaba

30 Ama melek ona, Korkma Meryem dedi, Sen Tanrının lütfuna eriştin.
31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.
32 O büyük olacak, kendisine Yüceler Yücesinin Oğlu denecek.Rab Tanrı Ona, atası Davutun tahtını verecek.
33 O da sonsuza dek Yakupun soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.
34 Meryem meleğe, Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki dedi.
35 Melek ona şöyle yanıt verdi: Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesinin gücü sana gölge salacak.
Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
(Luka-1)

Melek, dunyaya gelecek olain adinin; Tanrı Oğlu anlaminda bir ismi olacagini bildirmis.

21Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, Ona İsa adı verildi.
Bu, Onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isim.
(Luka-2)

Surpriz!!!
Verilen isim Isa
Yani
Rabb kurtarir.
Peder Luka hala Melegin verdigi isim diyor???

Bu incil eflasyonunda bir de Peder Mattaya kulak verelim

20Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi:
Davut oğlu Yusuf, Meryemi kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruhtandır.
21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.
22 Bütün bunlar, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:

Melek, dunyaya gelecek olanin adinin Isa konulmasini istiyor.
Ve
Delil olarakta hemen ardindan gelen ayette eski ahid soylemini getiriyor.

23 İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir
24 Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryemi eş olarak yanına aldı.
25 Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
(Matta-1)

Kilisenin Eski ahid'ten delil getirdigi ayetteki isim
İMMANUEL
Anlami
İMMANUEL=Tanrı bizimle

Kilisenin Incilden delil olarak geldigi ayette
Verilen isim Isa
Anlami
Isa= Rab kurtarır

BILGI:
Kilise Incillerin varligini kabul etmez.
Yani
Incil YOKTUR,
Kuran'in yalani/Muhammed asin YALANIDIR
Der!

Baglaminda
Turkce yazilarda bazi kelimeler
Degistirilmistir.
Ornegin
Mukaddes kitabin yeni ahid bolumunun
Ilk dort kitabinin adi degistirilmis
INCILler yazilmistir.

Yine baglaminda;
Yunanca IESOUS ve bundan olusturulmus
Ingilizce kelime ise JESUS.=Rab kurtarir!
Ve
Turkcesine Kuran baglantisi saglamak icin
Isa YAZILMISTIR.

TURETE TURETE YENI BIR DIN TUREMIS
Herneyse...

Sonucta;
Incillerde Tanrinin oglu degil,
Isa/Rab kurtarır adi vardir.

Pavlus ise;
Isa=Tanri
Soylemini dikte eder.

Yani
Kilisenin defansindaki gibi
-yol gösterici olması açısından paylaşması- yersiz değildir
Incillerin onunu acan/onlara yol gosteren degil
Aksine
Onlari iptal eden
Yeni doktrini din olarak
Ve
Bu yeni dinin ornekligi olarak
Kendi ornekligini getirmistir.


Artik nasiralilar dinlerini birakip
Yeni dinin inananlari olmuslardir.
ISEVILIK!!!

Ve
Bu dinin mabedleri ise artik havralar degil
KILISE ler dir.

Peder Pavlusun dini
Peder Pavlusun Kilisesi


Devam edecek.........
 
Merhaba

Artik nasiralilar dinlerini birakip
Yeni dinin inananlari olmuslardir.
ISEVILIK!!!

Ve
Bu dinin mabedleri ise artik havralar degil
KILISE ler dir.

Peder Pavlusun dini
Peder Pavlusun Kilisesi


Devam edecek.........

Merhaba

Devam etmeden once;
Bir on bilgi verelim.

Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri:
Papa 14. Lui’nin (Episkopos II. Jean Paul) emriyle 1986’da
Kardinal Joseph Ratzinger başkanlığında kurulan 12 kişilik bir heyetin
Altı yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş ve
Vatikan Kilisesi tarafından kabul edilmiş öğretileri içerir.

Havarilerin kilisesi nasil oldu da
Nasiralilar kapsamindan
Tasavvufun tuzagina dusup
Isevi oldu!

Bunun izini takip etmek icin
Once havarilerin soylemlerine bakalim.

Tanri birdir; ondan başka Tanrı yoktur
O, gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına
yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan
Ve dünyayı yöneten odur.
O insanlara yakındır ve her şeyi bilir
O her zaman vardır
Varlığının başı ve sonu yoktur.
Her şey varlığını ona borçludur.
Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir
O, kendiliğinden var olandır
paragraf. 200-224

Tanri’ın Baba olarak adlandırılması, her şeyin
başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm
çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır.
Tanri ne erkektir, ne kadın; Tanri, Tanri’dır
par.239.

Evet!
Isa as'in getirdigi,
Havarilerinin yaydigi,
Hiristiyanlik dini....

Sanki Kur'an'in soylemi degil mi?
Birebir AYNI!

Nerde yaziyor?
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri
Kitabinda

Yani
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, İstanbul 2000,
Dominik PAMİR Türkçe’ye çevirmiş,
Türkiye Episkoposlar Konferansı adına basilmistir.


Simdi bu konunun basina donelim
Orada cevabini vermedigim soruyu hatirliyalim.

Mesaj 10

Bulut´isimli üyeden Alıntı
Ne olacaktı peki?
İsa'nın kristosentrik olması mı lazımdı Pavlus'un haklı olması için? Mesih, zaten İsa'nın kendisi sevgili arkadaşım... Mesihi mi bekleyecekti İsa'da? ve hristiyanlık diye bir din olabilir miydi eğer böyle olması gerekti derseniz, bunu mantıklı buluyor musunuz gerçekten?
Mopsy´isimli üyeden Alıntı
Ne olacagini bana mi soruyorsunuz?
Herneyse
Kilise yazilari geldikce ogrenirsiniz.

Sn.Bulut Kilise yazilari geldi.
Simdi sorunuzu cevapliyayim.

Havarilerin dininde kalacaktiniz.
Yani
Hiristiyanlikta devam edecektiniz.
yani
Tanri birdir; ondan başka Tanrı yoktur
O, gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına
yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan
Ve dünyayı yöneten odur.
O insanlara yakındır ve her şeyi bilir
O her zaman vardır
Varlığının başı ve sonu yoktur.
Her şey varlığını ona borçludur.
Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir
O, kendiliğinden var olandır

Tanri’ın Baba olarak adlandırılması, her şeyin
başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm
çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır.
Tanri ne erkektir, ne kadın; Tanri, Tanri’dır


Soylemini ASLA birakmiyacaktiniz!

Isevilik'e
Yani
Sirk dinine
Yani
Tasavvufa bulasmiyacaktiniz!.....

Peki
Ne olduda bu tasavvuf belasi
Yahudiligi Musevi'lige surukledigi gibi
Hiristiyanligida Isevilige surukledi?

NE OLDU?..................

Devam edecek...........
 
Son düzenleme:
Merhaba

Katoliklere göre İsa, Babanın elçisidir
Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır
par.783.

O, kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi
kendisini gönderen Babadan alır
par. 859.

Yine
Sanki Kur'an'in soylemi degil mi?
Birebir AYNI!

Nerde yaziyor?
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri
Kitabinda.

Ve bir mektup!
Peder Pavlusun Peder Timoteosa mektubunda su soz yer alır:
56.Tek bir Allah ve Allah ile insanlar arasında tek bir Aracı
vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye
olarak sunmuş bulunan Mesih İsadır .
1. Timoteos 2

Yani
Tanri ile insan arasındaki kuzu İsadır.
O, insanlığın kurtuluşu için kendini kurban etmiştir.

Boylece butun gunahkarlardan
Ona iman edenler kurtulmuslardir!

Artik Tarihsel Isa (as) nin isi bitmistir.
Bunu bitiren kisi kimdir?
Peder Pavlus

Peder Pavlus İsayi HIC gormemistir.
Elimizdeki İncil'de Pavlusun asil adının Saul olduğu

9-10 Ama Kutsal Ruh'la dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek, "Ey İblis'in oğlu!" dedi.
"Yüreğin her türlü hile ve sahtekârlıkla dolu; doğru olan her şeyin düşmanısın.
Rab'bin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?
Elçilerin İşleri 13,

Azılı bir Hıristiyan düşmanı iken
Şam yolunda ansızın gökten parlayan
Bir nurun cevresini sardigi,
İsa'nin ona seslendiği

3 Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı.
4 Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti.
5 Saul, "Ey Efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım" diye yanıt geldi.
6 "Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek."
Elçilerin İşleri 9

Sonra onun İsa'ya inandigi ve vaftiz edildigi

18 O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü.
Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu.
Elçilerin İşleri 9

Ifade edilmektedir.
Buna gore Peder Pavlus,
Sıradan bir Hıristiyandır.
Yani Havari falan degildir.

Peki
Siradan bir hiristiyanin MEKTUBAT'inin
Tamaminin Tanri sozu oldugu iddaa edilen
Mukaddes Kitabin icinde ne isi var?

Devami var.........
 
Merhaba
Peki
Siradan bir hiristiyanin MEKTUBAT'inin
Tamaminin Tanri sozu oldugu iddaa edilen
Mukaddes Kitabin icinde ne isi var?
Devami var.........

Merhaba

Yukaridaki mesajlarda goruldugu gibi
Havariler doneminde Isa as'in INSAN oldugu kesindi.
Siradan bir hiristiyan olan peder Pavlusun iddaasi
Tanrinin oglu Tanri Isa soylemi
Tam 300 YIL sonra
Evet!
300 Yil sonra kabul gordu.

Ve
Tanri sozu oldugu iddaa edilen
Mukaddes Kitabin icine
Peder Pavlus resmen
TRANSFER OLDU!
Hayirli olsun diyoruz.(!?)

Vatikana bir goz atalim:

Havariler zamanında İsa,
Gerçek anlamda insan sayılırdı. Onun
Allah’ın oğlu olduğu iddiasını önce Pavlus ortaya
attı. Bu iddiayı doğru sayan karar, üçüncü yüzyıldan
sonra Antakya’da alındı.

325’te toplanan Ökümenik İznik Konsili,
İsa’nın yaratılmış olmadığına,
Baba’dan doğduğuna ve
Onunla aynı özden olduğuna karar verdi.
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 465.

Mopsy-Karar veren kim?
Tanri mi?
Hayir!
Kim?
Iznik konseyi...

431’de, üçüncü Ökümenik Efes konsili şu kararı aldı:
“İsa, kendi kişiliğini, akıllı ruhla canlandırılmış bir bedenle
birleştirerek insan olmuştur. Meryem Ana ise, gerçek
anlamda Tanrı’nın Anasıdır.
”

451’de toplanan dördüncü ökümenik Kadıköy konsili
onun gerçek tanrı olduğunu şöyle ilan etti:
“Rabbimiz Mesih İsa’nın mükemmel Tanrılığa ve mükemmel
insanlığa sahip, gerçek Tanrı ve gerçek insan
olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu,
Tanrılık açısından Baba ile insanlık açısından da bizimle
aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her
şeyde benzer olduğunu, Tanrılık açısından yüzyıllar
öncesinden Baba’dan doğduğunu,
insanlık açısından
bizim esenliğimiz için bakire Meryem’den doğduğunu
oybirliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz"
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 467.

Mopsy-
....resmen beyan ederiz....
Ddik ya Peder Pavlus RESMEN TRANSFER oldu...diye.

Insanin okurken gururdan gozu yasariyor.
Mr.Charles Darwin'in evrim teorisi gibi
Evrimlesen bir Tanri inanci....

Isa as tam bir beser.
300 yil bu inanc devam ediyor.
Mitra dini baskani Bizans Imp. nun korumasinda
Bir konsul toplaniyor.

Konu
Isa as'in Tanri ogullugu mecaz degil.

Yetmiyor
Bir konsul daha anneside Tanri anasi

Yetmiyor
Bir konsul daha Kendisi Tanri.

Buna Turkcede;
"Yagma Hasanin Boregi" deniyor.

Ama
Biz Hayirli ugurlu olsun diyelim.

Devam edecek........
 
Son düzenleme:
Merhaba

Mesih İsa, gerçek Allah ve gerçek insandır. İşte bu
nedenle insanlarla Allah arasında tek aracıdır 50 . Şimdi
o, Babanın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapıyor.
Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allahın
huzurunda daima hazır bulunur
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 519.

Mopsy-

Once
Isa as insandi,
Sonra
Tanri oglu
Daha sonra
Tanri
En daha sonra
Avukat!

Artik her avukat gordugumde
Secde edecegim.

Baksaniza uluhiyet siralamasinda
En ustte yer aldilar....

Kendisi aracılığı ile Allaha yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 2634.

Mopsy-
Yani
Sirk/ Araci yoksa kurtulus YOK!

Yani
Musrik olmayana kurtulus YOK!

Demek ki bizim tasavvufcular hakliymis.
Hemen bir araci/serik seyh bulmaliyiz.

İmanın nedeni, açıklanan gerçeklerin doğal aklımızla
anlaşılmaları ve gerçek olarak görülmeleri değildir.
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 156.

Mopsy-Ilginc olan su ki;
Yukaridaki soyleminin sacmaligini goren kilise;
Buna gelen itirazlara karsi hemen gardini alip
Asagida ki soyleminde de,
Sorumluluk kilisededir demektedir....

İnanmak bir Kilise eylemidir. Kilisenin imanı bizim imanımızdan
önce gelir, imanımızı taşır ve besler. Kilise
tüm inananların anasıdır. Anası Kilise olmayanın Babası
Tanrı olamaz
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 181.

Mopsy-
....İnanmak bir Kilise eylemidir.....

Sorumluluk kilisede de;
Ya Tanri ahirette soru sorarsa
Ve
"Sana akil vermedim mi?
Niye inandin sende sorumlusun derse?

...Kilisenin imanı bizim imanımızdan önce gelir....

Iyi hos'ta !
Sorguya kilise girecek degil ki.
Sorguya,
Bizzat insan girecek.
Hem de
Kilisenin imanindan degil
O kisinin kendi imanindan sorulacak...

...Anası Kilise olmayanın Babası Tanrı olamaz ...

Hani anami babami bu ise karistirmasaniz diyecegim de...

Devam edecek.........
 
Merhaba

Katoliklere göre Kutsal Ruh da Tanrı’dır.
Baba ve Oğul ile aynı özdendir
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 689.

Mopsy-
Artik Peder Pavlus'un dini Mesih Isa as'in dinini dovmus
Isevilik adinda yeni dinden daha yeni bir din
Konsey karariyla baslamis.
Ustelik
Bir de Tanri eflasyonu var ki,
Durdurabilene askolsun!....

O da aracı ve şefaatçi olur.
Pavlus’un Romalılara mektubunda şu ifadeler yer alır:
“Kutsal Ruh, bizim zayıflığımıza yardım eder, çünkü
nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz; ama Ruh’un
kendisi sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için şefaat
eder. İnsanların yüreklerini araştıran Tanri, Ruh’un düşüncesinin
ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrin'in isteğine
göre kutsallar için şefaat eder. Tanri’nın işlerinin
etkeni olan Kutsal Ruh, duanın da efendisidir
İncil, Romalılar 8/2628. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 741.

Mopsy-
Kutsal Ruh Tanri ise
Kimle kim arasinda araci olur?

Katoliklere göre Meryem Ana, gerçek anlamda Tanrı’nın
Anası
dır 58 . “Onun analığı bitmemiştir. Yinelenen
arabuluculuğu ile ebedi esenlikler sağlayan armağanları
garanti altına almaya devam etmektedir. Meryem Ana’ya
Kilise’de avukat, yardımcı, yardıma koşan, arabuluculuk
yapan
derler
.... Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, paragraf 969.

Mopsy-
Mesih Isa as'dan/Tanridan guc kiliseye
Baglaminda kilisenin adamlarina nasil gececek?

Once Meryemi/100% insani= Tanri anasi yaparsin.
Sonra;
Onu/100% insani araci-sefaatci yaparsin ki;
Kilise adamlarida sefaatci olana sefaatci olabilsinler.

Hukum:
Meryem ana araci ve sefaatci

Ve
Kilise tasavvuf dinine girdi

Simdi
Kilise hizmetkarlarindan daha ustun birilerini
Araya almak gerekir ki itiraz gelmesin.
Buna da care bulunur.
cca.300 sene once olmus,
Ve
Itiraz etmeleri mumkun olmayan
HAVARILER!

devam edecek.........
 
Üst Alt