İnanmak / İnanç / İman - Evrim Teorisi!- KURAN

İnanmak / İnanç / İman - Evrim Teorisi!- KURAN

Evrim teorisi ne zaman ortaya atılsa; evrim teorisinin bir "teori" olduğu unutulup; dine karşı bilimcilerle, bilime karşı olan din diye, hikaye-rivayet-hadis anlatıcıları hemen çarpışmaya başlıyorlar. Her iki tarafta, bunun teori olduğunu ve ispatlanabilmesi için öncelikle bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini bilmiyorlar mı? Hikayeleri / rivayetleri; din diye yutturanlar, kendi acizlikleri iyice ortaya çıkacağı için mi bilimden bu kadar korkuyorlar?
Evrim teorisi ispatlansa ya da gerçek olsa, Allah'a inancımız yok mu olacak / imanımızı mı kaybedeceğiz? Konuşulmasına bile tahammülleri yok. Bu korku neden?
(Nuh,14).ayet:Sizi evreler halinde yaratan Allahtır. der. Bu evreler nedir? Anne karnındaki üç karanlık evre mi(Zümer,6)?
Bırakın araştırılsın! Bırakın bolca bilimsel çalışma yapılsın, bilimin kaynağı da Yüce Yaratıcı değil mi? Doğru araştırmaların, çalışmaların sonu Allaha / Yüce Yaratıcı Güce çıkmayacak mı?
Bilimsel çalışmalar arttıkça, evrenin sırları çözüldükçe; Yaratıcımızın yüceliğini daha iyi kavramış olmaz mıyız? O'na hayranlığımız daha da artmaz mı? Bilime inandıklarını söyleyenler, Tanrı için, göremediklerini savunarak kayıt / delil / elle tutulur-gözle görülür kanıt istiyorlar. İşte, iman-inanç tam da böyle bir şey! Gör(e)mediğiniz halde; VAR olduğunu içten kabul etmek! (Enbiya,49-Mülk,12-Yasin,11-Fatır,18)
Görünce inanmak; "iman-inanç" olmuyor ki! Musa'nın Firavun'u; tam ölüm anında; "Şimdi Musa'nın Tanrı'sına inandım." deyince, Tanrı'da: "Çok geç!" diyor.(Yunus,90-91)

(Mü'min,85)Azabımızı gördüklerinde inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Bu daha önceki kulları hakkında sürekli uygulanan Allah'ın sünnetidir.
Vahy, Rabbimin işindendir / tasarrufundadır. Size verilen bilgi ancak algılayabileceğiniz kadardır.(İsrâ,85)

Yüce Yaratıcı Güç, pek çok ayetinde bilimsel çalışma ve işlerin kanıtlı / delilli, kayıtlı olmasını istemektedir.

(Ahkaf,4)Eğer söyledikleriniz doğru ise, daha önce size verilmiş bir kitap veya bilimsel bir kanıt getirin.
(Hadid,3)Varlığının kanıtları apaçıktır. Ama gerçek varlığı insan için gizlidir.
(Zâriyat,20,21)Bilinçli olarak / hiç tereddütsüz, kesin inanacaklar için, insanın bizzat kendi varlığında ve yer küresinde / yeryüzünde ibret verici kanıtlar / göstergeler vardır. Hâlâ düşünmeyecek misiniz / görmüyor musunuz?
(Rad,2)Allah, Rabbinize tekrar geri döndürüleceğiniz konusunda kuşkunuz olmasın diye, size, ayetlerini ayrıntılı olarak açıklar.
Yeniden diriltilecekler ki, Allah anlaşmazlığa düştükleri konuları açıklasın / karşı çıktıkları gerçekler ortaya çıksın ve inkârcılar da kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.(Nahl,39)

Göremediğiniz halde, "Evet, VAR diyebilmek, O'na tam GÜVENMEK, yaşam armağanını sunan Yüce Yaratıcı'ya VEFA-MİNNET duyabilmek, baktığınız, duyduğunuz güzel olan her şey de tüm sanat eserlerinde; müzik, resim, sinema, bale, dans, doğa, vb. estetik-güzel olan her şey de O'nu görüp, O'dan geldiğini hissedebilmek! Çünkü güzel olan her şeyin kaynağı O!

(Rahman,60)Güzelliğin karşılığı, güzellik değilse nedir / iyiliğin karşılığı sadece iyilik değil midir?
Bu dünya hayatında güzel düşünüp, güzel / iyi davrananlar için güzellik vardır.(Zümer,10-Nahl,30)
 
Üst Alt