IMF Sömürü, Açlık, Yoksulluk, Zam, Zulüm Demektir

IMF Sömürü, Açlık, Yoksulluk, Zam, Zulüm Demektir

Emperyalist-kapitalist efendiler ülkemizdeler. Kapitalizmin krizden çıkış yollarını, sömürü çarklarının geleceğini tartışmak için.

Dünya halkları emperyalizmin ikiz kardeşlerini, IMF ve DB’yi yakından tanıyor. Çünkü yaklaşık yarım asırdır emperyalist programları bu iki örgüt birçok ülkeye dikte etti, işbirlikçi hükümetler programları uyguladı. Sonuç: açlık, yoksulluk, ölüm. Bunların emirlerini uygulamayan ülkelerde ise darbeler tezgâhlandı, hükümetler devrildi, NATO’nun askeri müdahaleleri gerçekleşti.

Ülkemiz ise on yıllardır işbirlikçi hükümetler tarafından IMF ve DB programlarıyla yönetiliyor. Yapısal uyum programlarıyla, borçlarıyla, faizleriyle, “reformlarıyla” bu kan emiciler ülkemizdeler. O yüzden bu ülkenin halkı IMF ve DB’nın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor.

IMF, “sağlıkta dönüşüm” programlarıyla sağlık hakkımızın elimizden alınmasıdır.

IMF, paralı eğitimdir, halkımızın nitelikli kamusal eğitim hakkından mahrum kalmasıdır.

IMF, yer altı ve yer üstü kaynaklarının yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekilmesidir.

IMF, kentsel dönüşüm adı altında evlerimizin başımıza yıkılmasıdır.

IMF, sigortasız, esnek çalışmadır, ücretlerin düşmesidir, emeklilik hakkının elimizden alınmasıdır.

IMF, tarımın yok edilmesidir, çay, fındık, pamuk, tütün, sebze üreticisinin perişan olmasıdır.

IMF, kriz bahanesiyle yüz binlerce insanın işinden olmasıdır.

IMF, elektriğe, ulaşıma, doğalgaza, benzine, mazota, ekmeğe, suya zam demektir. Kısacası zulüm demektir.

Tüm sayılanların son yıllardaki uygulayıcısı olduğuna göre de IMF aynı zamanda AKP demektir. TÜSİAD demektir, MÜSİAD demektir.

O yüzden bu kurumlar halkımız tarafından yakinen tanınırlar.

AKP hükümeti “IMF’yle anlaşma imzalamadık”, bazen de başbakan “ümüğümüzü sıktırmayız” diyerek yalancı pehlivanlık yapmaktadır. Oysa ister anlaşma imzalasın, ister imzalamasın AKP programı ve uygulamaları IMF ve DB programıdır.

Dolayısıyla ne AKP Hükümeti, ne de TÜSİAD, MÜSİAD gibi sermaye kurumları IMF’ye gösterdikleri misafirperverliği bizden beklemesinler. Bu ülkenin işçileri, öğrencileri, işsizleri, onuruna ve geleceğine sahip çıkanlar, IMF, DB gibi sömürücüleri, işbirlikçilerini ülkemizden ve dünyadan kovana kadar mücadeleye devam edecekler.

kaynak
 
Üst Alt