İmar Durum Dilekçesi örneği

İmar Durum Dilekçesi örneği

İmar Durumu dilekçesi nasıl yazılır


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE
............ilçesi,.. mahallesi,pafta, ada , . parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.
Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.
/./200

Mal Sahibi
ADI-SOYADI
T.C. Kimlik No:
(imza)

Eki: Tapu örneği
(Vekil ise Vekaletname örneği)
(Varis ise Veraset ilamı)

Adres:
..
..
Telefon:
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt