İmanın Zayıflığının Alametleri

Günah işlemek ve pişman olmamak

Katı kalpli olmak ve Kur'ân okumak istememek

İyi ameller için tembel hissetmek (geç namaz kılmak gibi..)
Sünnetleri terketmek

Çok farklı ruh hallerine sahip olmak (genelde huzursuz olmak, çabuk üzülmek gibi..)

Kur'ân'dan âyetler duyunca pek bir şeyler hisstememek (veya meal okuyunca azap ayetlerinde, müjde ayetlerinde hissiz kalmak gibi..)

Allah'ı hatırlamakta ve tesbih etmekte zorlanmak

İslamiyet aleyhinde bir şeyler yapıldığında rahatsız olmamak

Makam, şöhret, para hırsında olmak

Cimri ve pinti olmak, fakirlere yardımda bulunmamak,

Başkalarına iyi şeyler yapmalarını söyleyip kendisi yapmamak,

Başkaları için işler iyi gitmediğinde bundan hoşlanmak,

Bir şeyin helal veya haram olmasıyla yetinmek, mekruh (şüpheli) olanlardan kaçınmamak,

Basit gibi görünen amelleri işleyenlerle dalga geçmek (cami süpüren, temizlik yapan insanlar gibi..)

Müslümanların hazin durumu için üzülmemek,

İslamiyet için bir şeyler yapmak şuurunda olmamak,

Sırf kavga etmek için insanlarla kavga etmeyi sevmek,

Dünyevî konularda hemen kendini kaptırmak (sadece maddi bir şeyler kaybettiğinde üzülmek gibi..)

Başkaları hakkında saplantılı, önyargılı olmak..

karşındakini yargılamak ve onun hakkında bilmeden,araşltırmadan hüküm vermek

kendi kalbine göre, başkalarını değerlendirip, müeyyide ve engel koymak.
 
Örnek teşkil etmesi açısından İSRA Suresini sunayım müsadeniz ile araştırmaya zahmet etmiyorsunuz ayaklarınıza kadar getireyim siz yine inkar edeceksiniz, delil olamaz diyeceksiniz ama olsun... Belki başka biri anlar

Miraç'ta, Efendimiz (s.a.s. )'e vahyedilen ilahi prensiplerin bir kısmı İsra suresinde şöyle beyan edilmektedir:

" Allah'a şirk koşmayın"

- Ana-babaya iyilikte bulunun saygıda kusur

etmeyin.

- Akrabaya, fakir ve kimsesizlere, yolda kalmışlara haklarını verin.

- Elinizdeki imkânları saçıp savurmayın, müsrif olmayın, elinizi boynunuza bağlarcasına cimrilik de etmeyin.

-Çocuklarınızı geçim sıkıntısı korkusuyla öldürmeyin.

-Toplumu temelinden sarsan zinaya yaklaşmayın.

- Haksız olarak adam öldürmeyin, cana kıymayın.

-Yetimin, malına iyi niyet dışında el sürmeyin.

- Ahde vefa gösterin,sözünüzde durun.

- Ölçüyü ve tartıyı tam yapın,doğru terazi ile tartın.

- Bilmediğiniz şeyin ardına takılmayın.Çünkü

kulak, göz, kalp... bu azaların hepsi sorumlu

tutulacaktır.

-Yeryüzünde kibirlenerek yürümeyin..."
 
Kaynak

KUR-AN...

Ama sizde haklısınız okumadığınız şeyi nerden bileceksiniz ki....:):alkis:

Okuyup okumadığımı bilemeyeceğinize göre, bu konuda fikir yürütmemeniz gerektiğini okuduğunuz Kuran'dan öğrenmeniz gerekiyordu..... :shocked:
Öğrenmemiş olduğunuzu göz önünde bulundurduğumuzda şunu diyebiliriz k: Okumamış birinden ne farkınız kaldı? :angry:

Ayrıca Kuran'da ruh halinin değişken olması iman zayıflığı belirtisidir mi yazıyor? :shocked:
Kuran'da iman zayıflığı belirtileri şunlar şunlardır demediğine göre, biri okumuş, anlamış, yorumlamış ve listelemiş bunları.............
Yazıyı kopyaladığınız yerde, bunlara cevap verebilecek bilgi de var mı, dönüp bir bakın, derim.. :freakedout:

Kişilerin imanı hakkında bu kadar kesin konuşmaya hakkınız olmadığını düşünüyorum....
 
Son düzenleme:
eмiLy;241853' Alıntı:
Okuyup okumadığımı bilemeyeceğinize göre, bu konuda fikir yürütmemeniz gerektiğini okuduğunuz Kuran'dan öğrenmeniz gerekiyordu..... :shocked:
Öğrenmemiş olduğunuzu göz önünde bulundurduğumuzda şunu diyebiliriz k: Okumamış birinden ne farkınız kaldı? :angry:

Ayrıca Kuran'da ruh halinin değişken olması iman zayıflığı belirtisidir mi yazıyor? :shocked:
Kuran'da iman zayıflığı belirtileri şunlar şunlardır demediğine göre, biri okumuş, anlamış, yorumlamış ve listelemiş bunları.............
Yazıyı kopyaladığınız yerde, bunlara cevap verebilecek bilgi de var mı, dönüp bir bakın, derim.. :freakedout:

Kişilerin imanı hakkında bu kadar kesin konuşmaya hakkınız olmadığını düşünüyorum....

Daha siz bu cümlerleri söylemeden vereceğiniz cevapları aynen böyle olacağını çok iyi biliyordum ben...

Öfkenizi yazdığınız mesajlarda hissetmemek görmemek mümkün değil...:))

Hiddetlenmenize ne gerek var ki... Burada bilgi paylamışı yapıyoruz öyle değilmi..:)

Sorduğunuz sorulara doğru cevaplar aldıkça bu hiddetiniz devam edicektir buna da eminim ve bir açık yaklamaya gayretleriniz de artacaktır, yazdığınız mesajlarda açıkca gözlemlenmektedir bu üslub...

Tekrar söylüyorum KUR-AN bu yazının kaynağıdır, o kaynakda bu yorumları görememek sizin KUR-AN okumuyorsunuz demek değil, aksine görmek istediğinizi ve bir başka yorumunuzda sizin alıntı yaptığınız yorumlarımda ki metod ile yaklaştığınızın delilidir.. Hani demiştiniz siznin yorumlarınızdan belli bölümleri seçerek alıyorum gibi, KUR-AN okurkende aynı metodu uyguluyor olmanız olmasın sakın...:):prv:

Yazdıklarınızı da aralarından seçerek okuyorum zaten, tek bir şeyin cevabını istediğimden..
Diğer türlüsü tahammül edilmez bir şey olurdu çünkü... :)

http://www.supermeydan.net/forum/forum540/thread58647-2.html
 
Son düzenleme:
KURAN’DA HERŞEY AÇIKLANMIŞTIR

Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)


Allah tüm insanların karanlıklardan nura çıkmaları için her konunun açıklamasını ve çözümünü Kuran'da bildirmiştir. Nahl Suresi'nde Rabbimiz Kuran için şöyle buyurmaktadır:


Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)


Enam Suresi'nde ise,
"... Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır." (Enam Suresi, 38)

şeklinde bildirilmiştir. Kuran'da herşey en mükemmel, en hikmetli ve en özlü şekilde açıklanmıştır. Bu, Allah'ın kullarına olan rahmetinin bir tecellisidir.


Allah, gerçek imanın şartlarını, insanların dünyadaki ve ahiretteki yaşamlarına ilişkin pek çok konuyu, iman sahibi bir insanın nasıl bir ahlaka sahip olması gerektiğini ve bir insana hayatı boyunca yol gösterecek birçok konuyu bizlere Kuran'da detaylı olarak bildirmektedir. Allah ayrıca, Kuran vasıtasıyla bize Kendisini tanıtır, tüm kainatı yoktan var eden,, tüm eksikliklerden münezzeh, gizlinin gizlisini gören, işiten, herşeyden haberdar olan olduğunu bize ayetlerle açıklar.

Bunun yanı sıra Kuran'da, insanların niçin ve nasıl yaratıldıkları, nasıl bir hayat sürerlerse Allah'ın rızasını kazanabilecekleri, ibadet şekilleri, güzel ahlakın tarifi, beden ve ruhça sağlıklı olmanın yolları, zor anlarda ve beklenmedik durumlarda alınması gereken önlemler, çeşitli insan karakterleri detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca bilimsel gerçeklere işaret eden ayetler, günlük hayata ve toplumsal sorunlara dair bilgiler, kıyamet günü, cennet ve cehennem gibi daha pekçok konu hakkında bilgiler verilmiştir. Yani Kuran'da bir insanın yaşamının her anında gereksinim duyacağı temel bilgilerin tümü mevcuttur. Ayetlerde şu şekilde bildirilir:


Böylece Biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur. (Taha Suresi, 113)


Andolsun, bu Kuran'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. (İsra Suresi, 89)


Andolsun, bu Kuran'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk... (Kehf Suresi, 54)


Kuran'da insana, Allah'ın hükümlerini kayıtsız şartsız kabul etmesi, sadece Allah'ı dost ve vekil edinmesi, hayattaki tek amacının Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti olması gerektiği bildirilir. Kuran ayetlerinde bildirildiği gibi bir hayat süren insan için tek ölçü Kuran, izlenecek tek yol da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in yoludur. Kuran'da gerçek Müslümanların her dönemde içinde yaşadıkları toplumun batıl dininden kopup, katıksız olarak Allah'a ve O'nun emirlerine yöneldiklerinden bahsedilir. Örneğin Kuran'da, yaşadıkları toplumun batıl dinini kabul etmedikleri için kınanan ve ölüm tehdidi altında kalarak bir mağaraya sığınan salih gençlerin durumları Kehf kıssasında haber verilir. (Kehf Suresi, 13-16) Kuran'ın başka ayetlerinde de Hz. Yusuf'un katıksızca Allah'a ve O'nun emirlerine yönelmesi iman edenlere örnek olarak verilir:


... Doğrusu ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil... (Yusuf Suresi, 37-38)


Elbette ki içinde yaşadığı toplumun batıl dininden kopup ayrılmak demek, manevi olarak bu dinin mensuplarından kopmak anlamındadır. Bir diğer deyişle onların Allah'ın hak dini olan İslam'ın dışındaki ibadet şekillerini, inançlarını, değer yargılarını, düşünce yapılarını, ahlak anlayışlarını, gelenek ve adetlerini, davranış şekillerini, konuşma üsluplarını benimsememeleri, kendilerine temel kaynak olarak Allah'ın vahyini ölçü almalarıdır


Allah Kendisine kulluk edenlere din olarak İslam'ı seçip beğenmiş, başvuracakları rehber olarak Kuran'ı indirmiş, Peygamber Efendimizin hayatını da örnek kılmıştır. Tek doğru ve hak yol, Allah'ın yoludur. Allah'ın Kuran'da bildirdiği yollar dışındaki tüm yollar batıldır, yanlıştır. Ve yalnızca hurafelere, bidatlara ve zanlara dayalıdır. Dolayısıyla insan ancak Kuran ayetlerini kendisine tek ölçü olarak aldığı, Allah'ın buyruklarını titizlikle yerine getirdiği, her an O'nun rızasını kazanacak salih amellerde bulunduğu ve kendisine Peygamber Efendimizi örnek aldığı takdirde Allah katından güzel bir karşılık umabilir

Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir. (Enam Suresi, 114-115)
 
Son düzenleme:
Daha siz bu cümlerleri söylemeden vereceğiniz cevapları aynen böyle olacağını çok iyi biliyordum ben...

Öfkenizi yazdığınız mesajlarda hissetmemek görmemek mümkün değil...:))

Hiddetlenmenize ne gerek var ki... Burada bilgi paylamışı yapıyoruz öyle değilmi..:)

Sorduğunuz sorulara doğru cevaplar aldıkça bu hiddetiniz devam edicektir buna da eminim ve bir açık yaklamaya gayretleriniz de artacaktır, yazdığınız mesajlarda açıkca gözlemlenmektedir bu üslub...

Tekrar söylüyorum KUR-AN bu yazının kaynağıdır, o kaynakda bu yorumları görememek sizin KUR-AN okumuyorsunuz demek değil, aksine görmek istediğinizi ve bir başka yorumunuzda sizin alıntı yaptığınız yorumlarımda ki metod ile yaklaştığınızın delilidir.. Hani demiştiniz siznin yorumlarınızdan belli bölümleri seçerek alıyorum gibi, KUR-AN okurkende aynı metodu uyguluyor olmanız olmasın sakın...:):prv:http://www.supermeydan.net/forum/forum540/thread58647-2.html


Bu şimdi bir cevap mı? :shocked:
 
Üst Alt