İki Yüzlü, Edep

Selam!

İki Yüzlü

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
4.108.İnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar.
Oysaki O, O'nun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarfederlerken onlarla beraberdir.
Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.
4.109. Diyelim, siz onlar için dünya hayatında mücadele verdiniz.
Peki, kıyamet günü Allah'a karşı onlar için kim mücadele verir,
onlar hakkında kim vekillik yapar?
SADAKALLAH!

Muhammed Mustafa as. diyor ki:
Siz insanları madenler (gibi cins cins) bulursunuz.
Onların Câhiliye döneminde hayırlı ve değerli olanları,
şayet dini hükümleri iyice hazmederlerse İslâmiyet devrinde de hayırlıdırlar.
Siz yine en hayırlı kişileri, yöneticilik işinden hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz.
Siz, en kötü kişileri de iki yüzlüler olarak bulursunuz ki onlar,
birilerine bir yüzle diğerlerine bir başka yüzle gider gelirler.
Buhari Hoca

Biz idarecilerimizin yanına girer ve onlara karşı, oradan çıktığımız zaman söylediklerimizin tam tersi sözler söyleriz, dediler. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer:
Bu sizin yaptığınızı biz, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık, cevabını verdi.
Buhari Hoca
 
Üst Alt