İhanetin adı ne?

tunakan

Uzaklaştırıldı
TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI
Kanun No. 4959
Kabul Tarihi : 29.7.2003
Resmi Gazete : 6.8.2003 - 25191

Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş terör örgütleri mensuplarının topluma yeniden kazandırılması, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilerek devam ettirilmesidir.???

Kapsam ve tanım

MADDE 2. - Bu Kanun;
a) Terör örgütü mensubu olup silâhlı mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden veya vasıtalı teslim olanlar yahut kendiliklerinden örgütten çekildiği anlaşılanlar ile yakalanmak suretiyle ele geçirilenlerden, terör örgütü tarafından işlenen suçlara;

1) İştirak etmeyenler,
2) İştirak edenler,
 
Üst Alt