İdare davası Temyiz dilekçesi örneği

Temyiz dilekçesi örneği - İdare


DANIŞTAY …. DAİRE BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

… İdare Mahkemesi Başkanlığına​TEMYİZ EDEN

DAVACI :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVALI) :…Belediye Başkanlığı

TEMYİZ OLUNAN

KARAR : … Bölge İdare Mahkemesinin …/…/…. Gün ve E…../……K sayılı kararı

TEBLİĞİ TARİHİ :

TEMYİZ TARİHİ :

KONU :…İdare mahkemesinin ………….ya ilişkin hükmünün temyiz incelemesi istemini kapsamaktadır.

AÇIKLAMALARIMIZ :

SONUÇ VE İSTEM :
Açıkladığımız nedenler ve dosyanın re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak ….İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.…./…/……TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ

Av.

 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt