İctihad

Merhaba

-Bir şeye nüfuz etmek veya bir işin kemâl noktasına ulaş*mak için çaba sarfetmek anlammadır.

Usûl-i fıkıh terimi olarak ictihad
-Fakihin tafsili . delillerinden amelî hükümleri çıkarmak için bütün gücünü harcamasıdir.
-Hükümleri çıkarmak veya onları tatbik etmek hususunda bütün güç ve çaba*ları harcamaktır.

Buna göre ictihad ikiye ayrılır:

1 Hükümleri çıkarmak ve açıklamak.
2 Çıkarılan bu hükümleri tatbik etmek ve zamanın icapla*rına göre yeni hükümler çıkarmak.
 
Üst Alt