İcraya itiraz nereye ve nasıl yapılır?

İlamsız icra takibine itiraz bir dilekçeyle yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir ve tutanağa bağlanabilir. Dilekçede kullanılması gereken belirli kalıplar bulunmamaktadır.

Borçlunun itirazı olduğunu beyan etmesi yahut borcunun tamamını veya bir kısmını inkar etmesi ilamsız icra takibine itiraz niteliğindedir. Zira borçlunun ifadesinden ilamsız icra takibine itiraz iradesinin anlaşılıyor olması aranmıştır. İtiraz dilekçesi şekle tabi değildir.

Borçlunun imzasını taşımayan itiraz dilekçelerinde yapılan itiraz doktrindeki bir görüş uyarınca geçerlidir
 
icraya itiraz denince Ostimdeki polis kontrollü birkaçı bayan biri erkek olan avukatlarla yapılan icra olayı geldi aklımıza.
İcrada 3 katlı dükkandaki malzemelerin dışarı çıkartılması için hamallar tutulmuş ve uçuk bir hamaliye ücreti isatenmiş. Adam da kalkıyor amele durağına topluyor birilerini hamaliyeyi kendi yapmaya kalkıyor. Ama bunu başaramadı.
Mal sahibi ile görüşmüş ve birkaç günlüğüne beklemeye ikna etmiş ama icraya gelen bu avukatları yollayan (amir vasfındaki) avukat kabul etmiyor.

Hamaliyeyi yaptırtamadı kendisi. Ama başka hamallar bulup dışarı atılan malını aldı.

Mal sahibi izin veriyor ama avukat engel oluyor.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt