• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

İcra nedir nasıl konulur nasıl kalkar?

Okunuyor :
İcra nedir nasıl konulur nasıl kalkar?

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
İcra nedir?
İcra, Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesi olarak ifade edilir Buna "cebri icra" da denir.

İcra nasıl konulur?
Meydana gelen bir borcun ödenmemesi ile alacaklının söz konusu borcunun tahsilini adli bir kuruluş olan İcra aracılığı ile yapılıyor.

İcra nasıl kalkar?
Borçlunun borcunu ödemesi halinde icraya konu olan ve tapu kütüğünde belirtilen gayrimenkul üzerindeki tutu sınırlaması kalkar.

İcra nedeniyle hapis yatılırmı?
İcraya konu olan bir borcundan dolayı, borçlunun hapsedilmesi söz konusu değildir. Anayasamızın 38. maddesine göre, borç ya da yerine getirilmeyen taahhütler için kişinin özgürlüğü kısıtlanamıyor.

Ancak İcra müdürünün imzası bulunan bir tutanakla alacaklıya tüm borcunu taksitle ödemeyi taahhüt ettiği halde ödemelerini yapmayan kimseler hakkında 3 aya kadar hapis cezası verilebiliyor.
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Haciz nasıl konur?

Haciz işleminin gerçekleşebilmesi için alacaklı tarafından haciz talebinde bulunulması gerekiyor. İcra müdürlüklerine yapılan takip talebiyle borçluya ödeme emri düzenlenerek gönderiliyor.

Borçlunun ödeme emrinde yazılı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda takip kesinleşiyor ve haciz işlemleri başlıyor, haciz konulmuş oluyor.

Haciz işlemi alacaklı lehine yapıldığı için, haczi talep edecek kişinin alacaklının bizzat kendisi veya vekili olması gerekiyor.

Yargıtay kararı metnine göre İİK’nun 6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.”

Haciz uygulanan mallar, alacaklı veya vekilinin talebi halinde mallar yediemin olarak borçluya yada bir yakınına bırakılabiliyor. Ayrıca üzerinde haciz olan bir mala tekrardan haciz konması da mümkün olmuyor. Yani bir malın üzerinde birden fazla haciz olabiliyor.
Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
 
Üst Alt