Icra kanalı ile satılan araçlar

Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri,Icra kanalı ile satılan araçlar
  • İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
  • Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
  • Trafik sigortası
  • Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
  • Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  • İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
  • Etiketler
    trafik plaka
  • Üst Alt