İç Güvenlik Yasa Tasarısı Neler Getiriyor

İÇ GÜVENLİK YASA TASARISI NELER GETİRİYOR?

1. Valilere adli kolluk yetkisi verilmektedir. Aynı kapsamda polise hâkim kararı olmaksızın ve yazılı emir olmadan durdurma ve arama yetkisi verilmektedir. Bu kapsamda mülki amirin görevlendireceği polise ve onun emrindekilere vatandaşların üzerini veya aracını arama yetkisi verilmektedir (Madde 1 İlgili diğer makaleler: 2).

2. Polise 'tehlike yakalaması' uygulaması ihdas edilmektedir. Bu kapsamda polise 'koruma altına alma' ve 'uzaklaştırma' gibi muğlak ifadeler ile farklı bir gözaltına alma çeşidi yetkisi verilmektedir (Madde 2).

3. Polisin silah kullanma yetkisi genişletilmektedir. Bu yetki ile polise veya başkalarına, her türlü araç, mesken veya işyerlerine veya herhangi bir açık alana molotof vb. atanlara ya da atmaya teşebbüs edenlere silah kullanma yetkisi verilmektedir (Madde 4).

4. Polisin zor kullanma yetkisine boyalı su kullanma yetkisi eklenmektedir (Madde 4).

5. Basın açıklaması, toplantı veya gösteri yürüyüşleri veya siyasi partilerin mitingleri gibi etkinlikler öncesi havai fişek atılması veya demir bilye ve sapan gibi araçlar ile bu toplantılara katılımların olması ile bu faaliyetlerin kanuna aykırı toplantı ve gösteriler sayılmasının önü açılmaktadır (Madde 7).

6. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine;
a) Havai fişek, her türlü bıçak (küçük bıçaklar dâhil) gibi kesici aletler veya taş, sopa, demir bilye ve sapan gibi aletler ile her türlü zehirler veya her türlü gaz (çakmak gazı dâhil) ve benzeri maddeler taşıyarak girenlere,
b) Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerinin bir kısmını veya tamamını örterek (çarşaf, peçe, kaşkol kıyafetler veya gözlük vb. dahil) katılanlara,
c) Yasadışı (muğlak bir kavram) örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret, afiş, pankart, döviz vb. taşıyarak katılanlara,
d) Veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek katılanlara
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilme getirilmektedir (Madde 8).

7. Telefon dinleme kararlarının hakim onayına sunulma süresi uzatılmaktadır (Madde 6).

8. Polisin müşteki, mağdur veya tanıkların ikamet ettikleri yerlere veya işyerlerine girerek ifade almalarının önü açılmaktadır (Madde 3).

9. Zorunlu emeklilik adı altında devletin güvenlik hafızası sıfırlanmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir kriter/ölçüt olmadan 3200 emniyet müdürü anayasa mahkemesinin benzer iptal kararlarına rağmen zorla emekli edilmektedir (Madde 32).

10. Emniyette personele ceza verme kolaylaştırılmaktadır (Madde 24).

11. Genel bir hukuk kuralı olan ceza verme zaman aşımı müessesesinin sadece Emniyet Teşkilatı personeli yönünden ortadan kaldırılmakta ve disiplin yönünden bu kapsamda olan personel başka sivil kurumlara araştırmacı ya da memur olarak gönderilmektedir (Madde 33).

12. Personelin cezalandırma amaçlı araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevlerde istihdam edilmesinin ve idarenin istediği personeli istediği zaman sürgün olarak başka illere gönderebilmesinin önü açılmaktadır (Madde 21).

13. Polislerin terfilerine subjektif değerlendirmelerle mülakat getirilmektedir. Ayrıca polis memurluğundan komiserliğe geçişlere de mülakat getirilmektedir (Madde 21).

14. Terfi sistemi bozulmaktadır. Bu kapsamda mevcut (B) grubu polis amirleri (B) grubu bırakılarak önleri kapatılırken, 3 üncü bir sitem ihdas edilerek mülakatla alınanlar (A) grubu yapılmaktadır (Madde 31).

15. Bir yanda Emniyet Müdürü fazla denirken emniyetin üst yönetimine GİH personel atamanın önü açılmaktadır (Madde 23).

16. Bunun yanında Emniyet Müdürlerinin rütbelerde bekleme süreleri kısaltılarak daha hızlı terfi etmelerinin önü açılmaktadır (Madde 22).

17. Ülkemizin tek Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılarak, polis yöneticisi eğitimi lisans seviyesinden kurs seviyesine düşürülmektedir (Madde 49).

18. Polis Akademisinin güvenlik alanında tecrübeli ve yetişmiş öğretim görevlileri YÖK’e bağlı sivil üniversitelere gönderilmektedir (Madde 44).

19. Polis Koleji kapatılmakta ve öğrencilerin müktesep hakları göz ardı edilerek, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarına aktarılmaktadır (Madde 29).

20. Polis Akademisi Başkanı, Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri ile diğer bütün idari personelin görevlerine son verilmektedir (Madde 43).

21. Polis amiri olmak için 7,5 yıldır Polis Akademisi ve Polis Koleji bünyesinde okuyan öğrenciler; kanunen verilmiş atanma hakları ellerinden alınarak güvenlik ile ilgisi olmayan üniversitelere gönderilmektedir (Madde 44).

22. Emniyet Teşkilatına mülakatla ve kısa süreli eğitimlerle çok sayıda yandaş yöneticilerin alınmasının önü açılmaktadır (Madde 49).

23. Hukuksuz soruşturma ve mobbing uygulamalarına dokunulmazlık zırhı getirilmektedir (Madde 126).

24. Pasaport ve tescil hizmetleri Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilecektir (Madde 119).

25. Pasaport veya tescil işleri olmasına bakılmaksızın bütün nüfus memurlarına bütçe kanununda belirlenen ücretin beş katı olmak üzere her ay 50 saat fazla çalışma ücreti ödenecektir (Madde 107).

26. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin atama, değerlendirme, açığa alma, denetleme hükümleri İçişleri Bakanlığı ve valilere verilmektedir (Madde 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64 ve 66).

27. Zorunlu olarak emekli edilecek emniyet müdürlerine tasarının TBMM’ye sevk edilen halinde olan tazminat içişleri komisyonunda çıkartılmıştır (Madde 32).

İÇ GÜVENLİK YASA TASARISI NELER GETİRİYOR?
 
Üst Alt