İbadet Et

Selam!

Adamın biri malını sakladığı yeri unutup, hatırlayamayınca, Ebu Hanifeye gelerek, kendine yardımcı olmasını istemişti.

İmam:
- Bu fıkıhla ilgili bir konu değildir. Ama sen sen git, bu gece sabaha kadar Allaha ibadet et.
Ümit ediyorum ki malını koyduğun yeri hatırlayacaksın, dedi.

Adam gitti. Gece sabaha kadar ibadet için namaza durdu. Daha gecenin dörtte biri geçmemişti ki, adam malını koyduğu yeri hatırladı.
Ertesi günü geldi. Teşekkür etmek için Ebu Hanifeye durumu bildirdi.

İmam:
- Şeytanın, seni sabaha kadar ibadet etmene rıza göstermeyeceğini biliyordum.
Keşke Allaha şükür için, hatırladıktan sonra ibadetini sabaha kadar devam ettirseydin, dedi.

(İbnul Cevzi , Kitabul-Ezkiya, s:48, Miftahus-Saade, c:2, S:208)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt