Hz.Peygamber'i Anlamak/İsmail Yakıt

İ

İNCİ

Ziyaretci
Hz. Peygamber'i Anlamak

İsmail Yakıt

Liste Fiyatı: 12,00 TL.


Tanıtım Yazısından

Zaman ve mekân üstü evrensel ilâhî vahyi insanlara ulaştırmak ve onun ihtiva ettiği ilkeleri insan hayatına intikal ettirmek ve onların somut örneğini göstermek ve açıklamak için bir peygambere ihtiyaç vardır. Peygamber de ilâhî vahyi beşeriyete eksiksiz intikal ettirir, onu ferdî ve sosyal hayata uygular. Şu halde dini doğru anlamanın, Kur’an’ı doğru yorumlamanın yolu, Hz. Peygamber’i doğru anlamaktan geçer.

ÖNSÖZ

Bugün biz Müslümanlara düşen görev Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’i doğru anlamak ve anlatmaktır. Bunun için yapılması gereken, İslâm’da Kur’anî olan değerlerle Arap örfünden gelen değerleri birbirinden ayırmaktır. Çünkü biz anlayışlarımızı, geleneklerin, hurafelerin ve israiliyatın getirdiği yanlışlıklardan arıtmak ve yeniden kaynağa yani Kur’an’a dönmek ve onun Hz. Peygamber şahsında odaklaşan somut bir modelini beşeriyete sunmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, Müslümanlar geçmiş dönemlerin ayıklanmamış dini yorumlarına hapsedilirse, onlardan günümüzdeki dinamik hayata ayak uydurmalarını bekleyemeyiz. Öyle bir din anlayışı içindeki Müslümanlar, hayatın dışına ve hatta hayatın gerisine itilmiş olurlar. Yani bir nevi hayattan elimine olurlar. Bu ise insanın mutluluğunu hedef alan bir din, onun mutsuzluğunun hatta felaketinin kaynağı haline gelir.

Hz. Peygamber genellikle hep mucizevî yönüyle ele alınmaktadır. Onun başarılarının temelinde daima bir mucize aranmaktadır. Halbuki o, ilâhî destek almakla birlikte, ailevî, sosyal, idarî vs. hayatının her safhasında, bir beşer olarak pek çok başarıyı bizzat kendisi gerçekleştirmiştir. Çünkü o, hem tebliğ edici, hem açıklayıcı hem de uygulayıcıdır. O halde onu mucizevî kişiliğinden ziyade beşerî kişiliğiyle ele almak, tanımak gerekir. Mucizeler örnek alınıp tatbik edilemez. Kaldı ki, Kur’an onun hep beşerî yönüne dikkat çekmekte ve onun için “en güzel örnek” ifadesiyle beraber “sizden biri” tabirini kullanmaktadır. Demek ki İslâm dinini anlarken ve yaşarken örnek alacağımız, üzerinde düşünüp araştıracağımız, bilinçli bir şekilde yapılan yorumlarla Arap örfünden ayıklayarak hayata geçirebileceğimiz tarafı Onun beşerî kişiliği yani insanî tarafıdır.

kaynakProf. Dr. Ismail YAKIT
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Bugün biz Müslümanlara düşen görev Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’i doğru anlamak ve anlatmaktır. Bunun için yapılması gereken, İslâm’da Kur’anî olan değerlerle Arap örfünden gelen değerleri birbirinden ayırmaktır. Çünkü biz anlayışlarımızı, geleneklerin, hurafelerin ve israiliyatın getirdiği yanlışlıklardan arıtmak ve yeniden kaynağa yani Kur’an’a dönmek ve onun Hz. Peygamber şahsında odaklaşan somut bir modelini beşeriyete sunmak mecburiyetindeyiz.

Yazarın düşüncesine katılmamak mümkün değil,ancak zaten en büyük sorun da bu...Sapla samanı ayırabilmek...!

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt