Hz. Mehdi yeşil gözlü ve sakalı yanlarda az olan bir kişi olacak

ahmetsecer

Amatör
Üye
Bediüzzaman geldiğinde herkes onun asrın müceddidi olduğunu anlamıştı. Hatta hiç tahmin edemeyeceğiniz insanlar bile anlamışlardı. Fakat yine de ona çok az insan tabii oldu. Çevresinde yalnızca bir avuç talebesi vardı. Yıllarca sürgün edildi, tam 30 yıl boyunca hapiste kaldı ve asla davasından vazgeçmedi. Tıpkı Bediüzzaman’da olduğu gibi halk Hz. Mehdi’yi de tanıyacak ama nasıl bir süre Bediüzzaman’ı anlamazlıktan geldilerse Hz. Mehdi’yi de anlamazlıktan gelecekler. Zaten peygamberimiz de Hz. Mehdi’nin halkın arasında tanınmadan yaşayacağını, yaklaşık kırk yıl boyunca tüm baskılara rağmen yılmadan İslam’ı yaymaya devam edeceğini bildirmiştir. Bu yüzden Hz. Mehdi’nin çok az talebesi olacak, yaklaşık 313 tane son derece ihlaslı olan bu talebeler bu şerefli yolda ona yardım edeceklerdir. Hz. Mehdi’yi ancak iman gözüyle bakan insanlar tanıyabileceklerdir.

Peygamberimizin hadislerine göre gelmiş olan Hz. Mehdi’yi tanıyabilmeniz için sizlere sürekli hadisleri bildiriyorum. Peygamberimiz Hz. Mehdi’yi çok fazla hadisle o kadar detaylı tarif etmiştir ki verilen detaylar karşısında hayret edersiniz. Bugün size Hz. Mehdi’nin yüzüyle ilgili bildirilen detayları aktarmak istiyorum:

Hz. Mehdi ile ilgili olarak bildirilen hadis-i şeriflere Hz. Mehdi’nin gözleri yeşil olacaktır:

O (HZ. MEHDİ)YEŞİL GÖZLÜ, HİLAL KAŞLI, KIVRIK BURUNLU, SIK SAKALLI, SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 588-589

O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ.... BİR GENÇTİR.

O ((HZ. MEHDİ) ... HİLAL KAŞLI, ... BİR GENÇTİR.

Hz. Mehdi (a.s.)'ı insanlara tanıtacak olan özelliklerinden biri, kaşlarının kavisli olmasıdır:

“(HZ. MEHDİ’NİN) KAŞI KAVİSLİDİR.” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

O (HZ. MEHDİ) ... KIVRIK BURUNLU...BİR GENÇTİR.

O (HZ. MEHDİ)... SIK SAKALLI, ...BİR GENÇTİR.

Hz. Mehdi (a.s.)'ın sakalı, çok dikkat çekici güzellikte ve gür olacaktır:

“HZ. MEHDİ (AS)’IN) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. BURNU KÜÇÜKTÜR VE TAM KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR...” (Bihar-ül Envar, c. 13)

O (HZ. MEHDİ) ... SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSI BİR GENÇTİR.

Temim oğullarından ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (HAFİF SAKALLI), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI UZUN OLAN; DİĞER BİR MANASI DA YEMEN ASILLI) BİR ADAM Kİ, ona Şuayb bin Salih denilir. BEYAZ ELBİSELİ, SİYAH SANCAKLI 4000 KİŞİNİN KUMANDANIDIR. Hz. Mehdi’nin öncüsü olur ve kiminle fikri mücadeleye girerse, harbde kim ona karşı çıkarsa onu mağlup eder.(Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi-41)

Hadislerde Hz. Mehdi’nin yeşil gözlü, küçük ve düzgün burunlu, sakalı yanlarda ve az olduğu, kavisli kaşlara sahip olduğu, tek bir kaş çatma çizgisi olduğu, siyah saçları olduğu bildirilmiştir. Hz. Mehdi’yi çok daha kolay tanıyabilmeniz için ilgili hadisleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hz. Mehdi’yi tanıyan herkesin kalbi onun sevgisi ile dolu olacak, onu tanıyanlar hayatta en çok güvenebilecekleri bu mübarek insanın yanından ayrılmak istemeyeceklerdir. Yine onu tanıyan, onun adaletine şahit olan, onun tebliğsini dinleyen yüz binlerce insan hak din olan İslam’a girecektir. Hep birlikte bu güzel günleri yaşayacak ve hadislerde bildirilen olayların tek tek gerçekleştiğine şahit olacağız…
 
Üst Alt