Hz Mehdi as Türkiye'den çıkacak!

Mehdiyet konusu sağlam delillere dayanır. Bugün Hz Mehdinin gercek oldugunu Hadis Seriflerden anlariz. Yine ayni zaman Mehdinin Türkler arasindan cikacagini Hadis Seriflerde Peygamber efendimiz isaret etmekde dir.

Ayrica Hz. Mehdi Arapça Bilmeyecek

“Buna hak kazanan, ceddine (yani Muhammed Aleyhisselam’a) çok benzeyen bir kimsedir. O (HZ. MEHDİ (A.S.))ARAPÇA’YI PEK İYİ KONUŞAMAZ, FAKAT AHLAKI HUSUSUNDA ONDAN FARKLI DA OLMAZ. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), ORTA BOYLU ERLERDENDİR. MÜLKÜN DÖNEMİ ONUNLA BİTER VE VELAYET ONUNLA HATME ERER. Onun (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN), ismi ‘Diri’ olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir.”
(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)

Naim b. Hammad Hakim ve Ebu Naim Sevban’dan tahric ettiler, o şöyle dedi. Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Horasan tarafından siyah bayraklılar çıktığını gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de olsa onlara katılın, çünkü içlerinde Allah’ın halifesi Mehdi vardır.

İbni Mace ve Sahih diyerek Hakim ve Ebu Naim, Sevban’dan tahric ettiler. Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Sizin hazinenizin yanında, hepsinde bir halifenin oğulları olan üç kişi öldürülür ve bu hazine hiçbirisine nasip olmaz. Sonra Doğu tarafından siyah bayraklar çıkarak hiçbir kavmin yapmadığı bir şekilde savaş yapar ve ardından Allah’ın halifesi Mehdi gelir. Siz O’nun ismini işittiğinizde kar üzerinde sürünerek de olsa O’na gelin ve O’na biat ediniz. Çünkü O Allah’ın halifesi Mehdi’dir.

Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın! Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi (AS) vardır. (Hz. Sevban RA)

Keza (Naim b. Hammad) Saib b. Müseyyeb’den tahric etti. O şöyle dedi. Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Doğudan Beni Abbas’a ait siyah bayraklar çıkar, onlar bir süre devam ettikten sonra, yine doğudan bu kez küçük siyah bayraklar çıkar ve Ebu Süfyan’ın soyundan bir adamla savaşarak Mehdi’nin itaatına girerler.

İbni Kesir’in bu konuyla ilgili görüşü:

Bu siyah bayraklılar Ebu Müslim-i Horasani’nin kendisi Emevi devletini yıktığı siyah bayraklar değildir. Bu siyah bayraklar Hz. Mehdi’ye öncülük edeceklerdir.

Ebu Müslim-i Horasani Viki:
Asıl adı Abd-ur Rahman'dır. Ebû Müslim künyesi ile tanınmış İran'lı Fars siyasetçidir. Emevi Devleti'nin yıkılışı ve Abbasi Devleti'nin kurulması aşamalarında önemli roller üstlenmiştir. Horasan'da bulunduğu sıralarda Emeviler'e karşı faaliyetler yürütmüş ve isyan hazırlıklarını organize etmiştir. Abbasi Devleti'nin kuruluşundan sonra nüfuzunun giderek artması, devlet yönetiminde etkisinin güçlü hale gelmesi yönetimi rahatsız etmiş ve ortadan kaldırılmasına karar verilerek, bir görüşme sırasında öldürülmüştür. Künyesi Ebû Müslim Abd-ur Rahman bin Müslim El-Horasanî şeklindedir.
Türk tarihinde yer tutmuş büyük kahramanlardan biri de Ebu Müslim-i Horasanî’dir. Oğuz Türkmenlerinin tarihinde, yeni bir devir açan büyük bir kahramandır. Asırlarca Çinlilerin akınlarına göğüs geren Oğuz Türkmenlerinin hürriyet ve istiklallerini batıdan gelen Emeviler tehdit etmeye başlamıştı. Daha da ileri giden Emevîler, Türk ellerini yağma ve istila etmişlerdi. Bu esaret acısına tahammül edemeyen Oğuzlar, bağırlarından yüce bir kahraman olan Horasanlı Ebu Müslim’i çıkardılar. Müstevlilere karşı ihtilal bayrağını açan Ebu Müslim, milli mücadeleye girişti. Emevî ordularını yenip, İslam tarihinde yeni bir devir açtı. Emevî saltanatına son vererek Abbasî Devletini kurdu.
izafet.com

Peygamber Efendimizin yukaridaki Hadislerinde gecen (Hz Mehdi´in aralarinda bulundugunu) Beni Abbas’a ait siyah bayraklar yani Ebu Müslim-i Horasana ve türk ordularina isaret etmek dir.

Bu hadisi serif de yine kesin ebu müslim-i horasani ye isaret etmekdir. Hz. Sevban RA "Yakinda" cümlesini kullanmisdir ahir zaman veya kiyamete yakin cümlesini degil.

Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz! Zira onların arasındra Allah'ın halifesi Mehdi (AS) vardır.
(Hz. Sevban RA)

Biz öyle bir ehl-i beytiz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahireti nasib etti. Benden sonra ehl-i beytim, belâ, şiddet ve tarda maruz kalacaklar; doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar... Bunlar mal isteyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler. İstedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmeyecekler. Ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, ehl-i beytimden bir kimseye teslim edecekler.
(Ibn Mas'ud RA)
Bu hadis serif Osmanliya ve Kutsal emanetlere isaret etmekde dir.

PEYGAMBER EFENDIMIZIN SANCAGI UKAB, YAVUZ SULTAN SELİM HAN TARAFINDAN MISIR’IN ALINMASIYLA DA OSMANLILARA GEÇMİŞTİR. YAVUZ SULTAN SELİM, MISIR DÖNÜŞÜ SANCAĞI İSTANBUL’A GETİRMİŞ VE O TARİHTEN İTİBAREN PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN EMANETİ OLAN UKAB VE DiGER KUTSAL EMANETLERLE, İSTANBUL’DA BULUNMAKTADIR.

Yukardaki tüm hadis serifler Osmanli Türklere isaret etmek de dir.

Ahir zmanda yani kiyamete yakin zamanda cikacak olan siyahbayraklilar, peygamber efendimiz yukarda kücük bayraklilar olarak hitap etmekdedir.
Ve Hadisi Seriflerde Hz Mehidinin aralarinda kesin olmadingini görürüz.

Naim b. Hammad, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi’nin evvelinde Şuayb b. Salih olacaktır.

Tabarani, Evsad’da, İbni Ömer (r.a.)’dan tahric etti, O şöyle dedi: Peygamber (s.a.v.) bir gün Hz. Ali (r.a.)’ın elinden tutarak şöyle buyurdu: Bunun soyundan bir genç çıkar ve arzı adaletle doldurur. Siz onu gördüğünüzde Temimi genci arayın, çünkü o doğudan çıkacak ve Mehdi’nin bayraktarı olacaktır.

Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, O şöyle dedi: Sol avucunda ben bulunan Haşimi bir gencin içinde bulunduğu, siyah bayraklı bir ordu çıkar, Onların önünde Şuayb b. Salih Temimi adındaki şahıs bulunur. Bu ordu Süfyani ile savaşır ve O’nun ordusunu hezimete uğratır.

Naim b. Hammad, Ebu Cafer’den tahric etti, o şöyle dedi: Beni Haşim’den sağ avucunda ben bulunan bir genç, siyah bayraklarla Horasan’dan çıkar, onun önünde Şuyab b. Salih bulunur ve Süfyani ordusu ile savaşır onları hezimete uğratır.

Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, O şöyle dedi: Süfyani’nin kuvveti Küfe’ye girdiğinde, O Horasan ehlini aramak için ordu gönderir. Horasan ehli ise Mehdi’yi arar ve Haşimi gençle birlikte başlarında Şuayb b. Salih Temimi’nin bulunduğu siyah bayraklarla birleşirler. Bu ordu Estahir kapısında Süfyani ile karşılaşır. Büyük bir savaş olur Neticede siyah bayraklılar galip gelir. Süfyani kuvvetleri kaçar. İşte o zaman insanlar Mehdi’yi temenni ederler ve ararlar.

Keza (Naim b. Hammad) Ebu Cafer’den tahric etti. O şöyle dedi: Horasan’dan çıkan siyah bayraklılar Küfe’ye iner, ve Mehdi Mekke’de ortaya çıktıktan sonra, O’na biat için elçi gönderirler.

Keza (Naim b. Hammad) Saib b. Müseyyeb’den tahric etti. O şöyle dedi. Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Doğudan Beni Abbas’a ait siyah bayraklar çıkar, onlar bir süre devam ettikten sonra, yine doğudan bu kez küçük siyah bayraklar çıkar ve Ebu Süfyan’ın soyundan bir adamla savaşarak Mehdi’nin itaatına girerler.

Gördügümüz gibi Hz Mehdi kücük siyah bayraklilar arasinda bulunmamakda dir.
Bu iki bayraklarin öncüleri Şuayb b. Salih Temimi ve Beni Haşim dir. Bu iki siyah bayraklilr birlesir, öncüleri Şuayb b. Salih olur ver Hz Mehdin Bayragini Tasir. Süfyanin ordularini karsi galib gelirler ve kufeye inerler. Sonra Hz Mehdi Mekke cikar, yaninda Istanbulda bulunan Ukab bulunur.

Keza (N.b. Hammad), Abdullah b. Şureyk’den tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi’nin beraberinde, püskülleri olan Resulullah (s.a.v.)’in bayrağı bulunur.

Bugün Horasanin kuzeyinde hale türkmenler yasar. Gelcekde olan siyah bayraklilar yine türk kökenli olma ihtimali da vardir.

Not: Adnan Oktarin Internet Sayfalarindan alinma degildir.
 
selam ederim;
foruma hosgeldiniz sn ebu muslim, emeginize tesekkurler.

sunu merak ediyorum mehdiyi biz neresinden taniyacagiz? siyah kucuk bayraklardanmi? her eline siyah bayrak alani mehdi ilan edemeyecegimize gore, gercek mehdiyi digerlerinden ayiran bir ilmi olmasi gerekmezmi? ilim varsa muhakeme ve dinleyisde vardir, anlayabilmek onun zatindaki gizli ilmi anlamak icin. bu gun estetik operasyonlarla bile tarif edilen mehdi kiligina girebilmek mumkun. sizce fiziksel ozelliklerinde batin bir anlayis olabilirmi?

mesajinizin en basindaki 'er' in tanimini yapacak olursaniz sizce anlami nedir? pek cok kisi bu er'i erkek kisi olarak niteliyor hatta direk oyle ceviriyor turkceye, bu sizce dogrumu?

mesajinizin sonundaki 'adnan oktar dan alinti degildir' sozunuz ilgi cekici, sanirim oradaki haberlerede bir guvensizliginiz olmus. mehdi inancina sahip oldugunuza gore, onu gorebilmek icin onun mehdi oldugunu anlayabilmek icin bize gereken ilim nedir? akil, mantik ile muhakeme mi? bir takim hadislerdeki isaretler ile cok dua etmekmi?

dilerseniz cevap vermeyebilirsiniz. candan selam ederim
 
selam ederim;
foruma hosgeldiniz sn ebu muslim, emeginize tesekkurler.

sunu merak ediyorum mehdiyi biz neresinden taniyacagiz? siyah kucuk bayraklardanmi? her eline siyah bayrak alani mehdi ilan edemeyecegimize gore, gercek mehdiyi digerlerinden ayiran bir ilmi olmasi gerekmezmi? ilim varsa muhakeme ve dinleyisde vardir, anlayabilmek onun zatindaki gizli ilmi anlamak icin. bu gun estetik operasyonlarla bile tarif edilen mehdi kiligina girebilmek mumkun. sizce fiziksel ozelliklerinde batin bir anlayis olabilirmi?

Hz Mehdiyi detayli tarif eden hadislerde mevcutdur. Bügüne tek horasan dan cikan siyah sancaklilar Türklerdir. Yukardaki hadisleri inceledemizde bunu acikca görürüz. Ve ayni zaman Hz Sevban yakinda cümlesini kullanmisdir ahirzaman veya kiyamette yakin degil. Hz Muhammed in Sancagi Ukab bugün Türklerin ellinde dir. Hadislerde Siyah Sancaklar kesin Türklere isaret eder bunda hic süphe yokdur.

Günümüzde cogu Insan bu Hadisler Afghanistanda Siyah Sancak kullanan Talibana isaret ediyor anlayis icindedir. Bu da yanlis dir gördügümüz gibi.

Horasanda siyah sancak kullanan baska toplum simdiye tek cikmamisdir.
mesajinizin en basindaki 'er' in tanimini yapacak olursaniz sizce anlami nedir? pek cok kisi bu er'i erkek kisi olarak niteliyor hatta direk oyle ceviriyor turkceye, bu sizce dogrumu?
alinti yaparmisiniz, tam analayamadim.

mesajinizin sonundaki 'adnan oktar dan alinti degildir' sozunuz ilgi cekici, sanirim oradaki haberlerede bir guvensizliginiz olmus. mehdi inancina sahip oldugunuza gore, onu gorebilmek icin onun mehdi oldugunu anlayabilmek icin bize gereken ilim nedir? akil, mantik ile muhakeme mi? bir takim hadislerdeki isaretler ile cok dua etmekmi?

Adana Oktar tartismaya acik bir Insandir ve bir takim Insan bu forumda gördümüz gibi Adnan Oktar Hz Mehdi Türkiyeden cikacak düşünce sacmalik olarak degerlendirirler. Adnan Oktarin Sayfalarindan alinma degildir yazmamin sebebi budur.
Baska sebeb yokdur.

Mehdi cikinca er ya da gec tüm dünya bunun farkina varacakdir.

Umarim sorulariniza cevap verebildim, ayrica türkcem zayifdir kusura bakmayin.
Selamlar
 
selam ederim;
emek verip uzun bir cevap vermişsiniz size candan teşekkür ederim. bende mehdi inancına yürekden sahip bir kişiyim. fakat üzüldüğüm bir nokta vardır. onun ortaya çıkışı çokda sevindirici değildir. insanlığın bugün ona muhtaç olup onu dört gözle bekliyor olması insanların düştüğü gaflet ve yanlışlardandır. bugün neredeyse bütün inançlarda bir kurtarıcı beklenmekte bunların çoğuda mesih ve mehdi.

ben yazılarımı imla kurallarına pek dikkat ederek yazmıyorum, belkide bu konudaki bilgi eksikliğimdendir. o yüzden sizin türkçenizin imlası ne düzeyde ölçebilecek durumda değilim. fakat size şunu söyleyebilirim. yazınızda var olan tevazu ve samimiyet yeterde artar bile muhterem kardeşim anlaşılmanıza.

bahsettiğim er aşağıda; sizce bu er ne demek? erkek mi yoksa vazifeli nefer mi demektir.
O (HZ. MEHDİ (A.S.)), ORTA BOYLU ERLERDENDİR. MÜLKÜN DÖNEMİ ONUNLA BİTER VE VELAYET ONUNLA HATME ERER.

siz mehdiyi nasıl olsaydı tanırdınız? bir örnek verirseniz sevinirim. mesela işte bu mehdi demeniz için ne olması lazımdır sizce?
dilerseniz cevap vermeyebilirsiniz, ben merakımdan soruyorum. teşekkürler.
 
Y

Yunus sarı

Ziyaretci
Tevratta göre mehdi yi rumun kapısında arayın diyor anadolu cografik ismi siyasi isim olarak günümüzde türkiye ama anadolulu adı diyari rumdur tıpkı belhli olduğu halde rumi dediğimiz mevlana celaleddin rumi gibi. Rumun kapısı ise enteresan çünkü bu giriş sinir hudut gümrük kapısı gibi olan bir şehir olsa gerek bu mantık ile bakarsak mehdi nin şu an akdeniz bölgesi veya güneydoğu anadolu bölgesinde şehirde olması gerekiyor çünkü arapça şehir medine demek mehdının doğum yeride şehir olması gerekiyor köy kasaba ilçe seyyar doğumlular mehdi olamaz mehdının yine akdeniz bölgesi veya güneydoğu anadolu bölgesinden bir şehirden doğmuş olması gerekiyor.
 
Üst Alt