• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Hz. İsa Ve Hz. Mehdi Döneminde Kan Dökülmeyecek

Okunuyor :
Hz. İsa Ve Hz. Mehdi Döneminde Kan Dökülmeyecek

ahmetsecer

Amatör
Üye
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) devrinde tek bir damla kan dökülmeyecek, her yerde sevgi ve barış yaşanacaktır

Peygamberimiz (s.a.v.) rivayetlerinde “ümmetin ömrünün 7000 yıl olacağını” bildirmiştir.

Resullullah (s.a.v.) buyurdu: Dünyanın ömrü, ahiret günlerinden yedi gündür. Allah Teala buyurdu ki: “Senin Rabbinin yanındaki birgün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.”

Başka bir hadiste ise Peygamberimiz (s.a.v.), bu 7000 yıllık ömürden kendisine kadar 5600 yılın geçtiği ifade etmektedir.

Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)

Peygamberimiz (s.a.v.)’in verdiği bu zamanlar üzerinden yapılacak bir hesapla; 7000-5600=1400 tarihi çıkmaktadır. Şu an Hicri 1430 yılı içinde yaşıyoruz. (1400-1500 arasındaki 100 yıl son gününe kadar hicri 1400lere dahildir)

Peygamberimiz (s.a.v.) İslam ümmetinin icabet ömrü ile ilgili olarak ise şöyle bildirmiştir:

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK." (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, sh. 89.)

Demek ki içinde yaşadığımız Hicri 1400-1500 arasındaki 100 yıllık süre iman edenlerin Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) gibi iki kutlu zat ile buluşacakları, İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaşanacağı, deccaliyetin fikren yok olacağı çok önemli bir dönem olacaktır.

İçinde bulunduğumuz dönem ahir zamandır. Yani DÜNYANIN SON DÖNEMİDİR. Peygamberimiz (sav)’den, Hz. İsa (a.s.)’nın ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış alametleri olarak bildirilen hadisler tahakkuk etmiş, gerçekleşmiştir. Artık Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı beklenmektedir. Ve bu dönem, dünyada iman, sevgi ve huzurun hakim olacağı kutlu bir dönem olacaktır. Peygamberimiz (sav), “ümmetimin ömrü Hicri 1500 yılına kadardır” diye bildirmiş, geçtiğimiz yüzyılın büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de, “Ümmetin galibane ömrü; yani İslam ahlakının dünyaya hakim olacağı dönemin Hicri 1506'ya kadar süreceğini” bildirmiştir. HİCRİ 1506’DAN SONRA İSE FİTNELERİN, BOZGUNCULUĞUN, KAN DÖKÜCÜLÜĞÜN YAŞANDIĞI, İNSANLARIN DİNDEN TAMAMEN UZAKLAŞTIKLARI KIYAMETE YAKIN BİR DÖNEM YAŞANACAKTIR.

DÜNYA ARTIK ÇOK YAŞLANMIŞTIR. Dünyadaki zamanın artık neredeyse sonuna ulaşılmıştır. Şu anda beklenen, HZ. İSA (A.S.) ve HZ. MEHDİ (A.S.)’IN GELİŞİ ve bu kutlu şahısların vesilesiyle DÜNYAYA HAKİM OLACAK OLAN SAMİMİ VE GÜÇLÜ İMANDIR.

Ahir Zaman Alametlerinin Tamamı Tahakkuk Etmiştir; Bundan Sonra Büyük Savaşlar Olmayacaktır


Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği ahir zaman alametleri birer birer tahakkuk etmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişinin habercisi olan ve hadislerde bildirilen ahir zaman döneminde savaş ve kargaşa ortamlarının tümü yaşanmıştır. Kuran’ı Kerim’de ve Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirilen “YECÜC VE MECÜC”’E İŞARET ETTİĞİ KUVVETLE MUHTEMEL OLAN İKİ DÜNYA SAVAŞI YAŞANIP BİTMİŞTİR. Komünizm, faşizm, Darwinizm gibi, toplumları dinsizliğe sürükleyen ideolojiler hüküm sürmüş, fakat bunlar da etkilerini neredeyse kaybetmişlerdir. Bilgisayara işaret ettiği kuvvetle muhtemel olan Dabbet-ül Arz çıkmış ve internet sistemi bütün dünyaya yayılmıştır. Ahir zamanda gerçekleşmesi hadislerle haber verilmiş olan olayların tümü vuku bulmuştur. Dünyanın ömrünün sonuna çok yaklaştığımız şu dönem, artık Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış dönemleridir.

HZ. İSA (A.S.) VE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHUR ETTİĞİ BU DÖNEMDE ARTIK KAN DÖKÜLMEYECEK, İNSAN ÖLDÜRÜLMEYECEK, ZULÜM YAPILMAYACAKTIR. Dünya, uzun bir kargaşa döneminin ardından, Peygamberimiz (sav)’in Asr-ı Saadet döneminden sonra ilk kez Kuran ahlakının getirdiği SEVGİ VE BARIŞI ÖĞRENECEK VE YAŞACAKTIR. Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.), samimiyetleri, güzellikleri, hoşgörü ve sevgileriyle insanların gönüllerini fethedecek, onlara imanın güzelliğini aşılayacaklardır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt