Hz. İsa Allah değildir, Allah'ın bir tecellisidir


Hz. İsa (as) Allah'ın mübarek bir elçisidir. Kuran'da Hz. İsa (as)'ın "Dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygın ve (Allah'a) yakın kılınanlardan" (Al-i İmran Suresi, 45) olduğu bildirilmektedir. Allah Hz. İsa (as)'ı içinde yaşadığı toplumu Hakka davet etmesi için göndermiş ve ona doğruyu yanlıştan ayıran İncil'i vahy etmiştir. Maide Suresi'nin 46. ayetinde şu şekilde bildirilmektedir:

Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.

Hazreti İsa (as)'ya vahyedilen din, "Allah’a bir ve tek olarak iman edilen, hak din"dir. Ancak bu mübarek insanın tebliği, onun Allah Katına alınışının ardından, özünden uzaklaştırılmış, gerçek İseviliğin yerine "Hz. İsa (as)'ın Allah'ın oğlu olduğu, üçleme ve kefaret (Allah'ı tüm bu ifadelerden tenzih ederiz) gibi "batıl felsefeleri temel alan yanlış bir inanç oluşturulmuştur. Bu kimseler Hz. İsa (as)'ın Allah'ın bir tecellisi olduğu gerçeğini kavrayamamışlardır. Bazı Hıristiyanların içine düştükleri bu yanlışın büyüklüğü Kuran'da şu şekilde bildirilmektedir:

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('Ol' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek İlah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır. (Nisa Suresi, 171-172)

Andolsun, "Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre düşmüştür. De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir şeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır. Allah herşeye güç yetirendir. (Maide Suresi, 17)

Kuran'ın bir çok ayetinde bildirildiği gibi Hz. İsa (as) söz konusu kimselerin bu yakıştırmalarından uzaktır. O, Allah'ın yarattığı bir kuldur. Rabbimiz'e teslim olmuş, yüksek ahlaklı, alemlere üstün kılınmış, çok mübarek bir peygamberdir. İnsanlara hak dini anlatırken de hep Rabbimiz'in üstün güç ve kudretini ifade etmiş, kendisinin de Allah'ın kulu olduğunu bildirmiştir. Hz. İsa (as), aynı Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. Muhammed (sav) ve diğer tüm peygamberler gibi Allah'ın kulu ve peygamberidir. Yaratılmış bir beşerdir, insani özelliklere sahiptir, ölümlüdür. Kendisi Allah’a dua etmektedir.
 
sayın ahmetsecer,
Bu konuyla ilgili bende Mukaddes Kitap'tan bazı ayetler göstermek istiyorum.

İsa Tanrı mıdır?
Tabii ki de hayır.
Yuhanna 17:3 'te " İsa Babasına şöyle dua etti: Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır."
 
Yine Yuhanna 20:17'de " İsa Mecdelli Meryem'e ' Bana dokunma! dedi. Çünkü daha Baba'nın yanına çıkmadım. Kardeşlerine git ve onlara söyle, benim Babam'ın ve Sizin Babanızın, benim Tanrım ve sizin Tanrınız'ın yanına çıkıyorum.'" O halde diriltilmiş İsa'ya göre Babası hem kendisinin Tanrısı hem de Mecdelli Meryem'in Tanrısıydı. Oğlun babasına Tanrım diye seslendiği başka ayetler de vardır. Dolayısıyla İsa'nın Tanrı olmadığını bu ayetlerden anlıyoruz.

İsa'nın önemli bir olduğunu herkes kabul eder. Ancak insanlar onun hakkında birçok görüş ve inanca sahip.
İsa Mesih Mukaddes Kitap'ta birçok kez Tanrı'nın biricik Oğlu olarak geçer. O tüm yaratılanların ilkidir, gökte ve yerde tüm yaratılanlar onun aracılığıyla yaratılmıştır.Kendisi evrendeki en büyük ikinci varlıktır.
Mesihtir, çünkü Mesih Tanrı tarafından özel bir göreve atanmış kişi anl***** gelir. İsa tüm insanlık uğruna yaşamını vermek üzere özel bir görev uğrunda yeryüzünde bir insan olarak yaşamış, öldükten 3 gün sonra diriltilip tekrar göğe gitmiştir. Dolayısıyla O Tanrı'nın tüm hakiki peygamberlerinden farklıdır.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

...İsa tüm insanlık uğruna yaşamını vermek üzere özel bir görev uğrunda yeryüzünde bir insan olarak yaşamış, öldükten 3 gün sonra...


Sn.merkür , diğer yazdıklarınızın da İncil'ler de birbirine TEZAT ayetleri vardır...Ancak onlara değinmeyeceğim...Sadece aşağıdaki iki sorunun yanıtını alabilir miyim...???

1- Hz. İsa'nın görevi nedir...? Kısaca lütfen...

2- Ölmüş müdür...? Delili nedir...? Kısaca lütfen...

Sağlıcakla kalınız...
 
sayın ahmetsecer,
Bu konuyla ilgili bende Mukaddes Kitap'tan bazı ayetler göstermek istiyorum.

İsa Tanrı mıdır?
Tabii ki de hayır.
Yuhanna 17:3 'te " İsa Babasına şöyle dua etti: Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır."


Isa Tanrimidir..? sorusunun cevabi , Tabiki HAYIR olsada , pesinden devam eden yazi Hz Isa nin Tanrinin oglu oldugunu vurgulamakta.

O zaman söyle bir soru ekler isek , kutsal kitapta, yuhanna matta kisacasi incilde nasil bir cevap bulabiliriz...

Oglu olan bir Tanri tasviri ciziliyorsa, muhtemelen KIZI da vardir, Tanrinin KIZI kimdir...?

KIZININ olup olmadiigi ihtimal dahilinde ama Oglu oldugu , oglununda Hz Isa oldugu Hz.Isaninda Tanriya yani BABASINA duasi buraya yazilmis peki ortada bir baba ve ogul varsa Anne kim..?
Kutsal kitap Tanriyi veriyor, Tabiri caiz ise $ehzade Tanri yi (Hz.Isa ) da sunuyor ama TANRICA ortada yok...?
Var mi bunun yaniti yada makul bir aciklamasi..?
 
sayın ahmetsecer,
Bu konuyla ilgili bende Mukaddes Kitap'tan bazı ayetler göstermek istiyorum.
İsa Tanrı mıdır?
Tabii ki de hayır.

Merhaba

Yuhanna 10:30.Ben ve Baba biriz
Yuhanna 10.33. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek bu nedenden ötürü
O’nu taşlayarak öldürmeye çalıştılar.

Yuhanna 8.56 Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi."
57 Yahudiler, "Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?" dediler.
58 İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım" dedi.
59 O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.

Yuhanna 1.1.Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.
Yuhanna 1.14.14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen,
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.

Elcilerin Isleri 20.28. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun.
Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.

Yuhanna 20.28. Tomas O'na, "Rabbim ve Tanrım!" diye yanıtladı.
29 İsa, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden iman edenlere ne mutlu!"

Titus 2:13.Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.

2 Petrus 1:1.İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simun Petrus'tan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam!
2 Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

İbraniler 1:8.Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası adalet asasıdır.

Ve daha onlarca......................
 
Merhaba,

Kutsal Kitap Tanrı için bazen Baba ifadesini kullanmaktadır. Bu, bir erkekten baba olarak söz etmekten çok farklıdır. Fakat her ikisi için ortak nokta şudur: Bir baba çocuklarına hayat verir, Tanrı da herşeyi var eden ve hayat verendir. Tabi ki bunun için bir kadına ihtiyacı yoktur. Tanrı herşeyi kendisi yaratır. İsa da Tanrı'nın yarattığı ilk varlıktır, dolayısıyla onu var eden Tanrı olduğu için İsa'nın Babasıdır, bizler de aslında O'nun çocuklarıyız, O da bizim Babamızdır. Bu ifadelerin hepsi de mecazdır. Elbette Tanrı tektir, eşsizdir, kimse O'nun konumunda olamaz.İsa peygamberden Mutlak Güce sahip Tanrı olarak bahsedilmez, O sadece Tanrı'nın ihtişamını yansıtır, benzer niteliklerini sergiler.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

İsa da Tanrı'nın yarattığı ilk varlıktır, dolayısıyla onu var eden Tanrı olduğu için İsa'nın Babasıdır, bizler de aslında O'nun çocuklarıyız, O da bizim Babamızdır.

Sn.merkür , biraz daha açar mısınız...? Hz.İsa yaratılmış NE TÜR BİR VARLIKTIR...Yani insan mıdır , yoksa başka bir varlık mı...???

Sağlıcakla kalınız...
 
Merhaba,

Kutsal Kitap Tanrı için bazen Baba ifadesini kullanmaktadır. Bu, bir erkekten baba olarak söz etmekten çok farklıdır. Fakat her ikisi için ortak nokta şudur: Bir baba çocuklarına hayat verir, Tanrı da herşeyi var eden ve hayat verendir. Tabi ki bunun için bir kadına ihtiyacı yoktur. Tanrı herşeyi kendisi yaratır. İsa da Tanrı'nın yarattığı ilk varlıktır, dolayısıyla onu var eden Tanrı olduğu için İsa'nın Babasıdır, bizler de aslında O'nun çocuklarıyız, O da bizim Babamızdır. Bu ifadelerin hepsi de mecazdır. Elbette Tanrı tektir, eşsizdir, kimse O'nun konumunda olamaz.İsa peygamberden Mutlak Güce sahip Tanrı olarak bahsedilmez, O sadece Tanrı'nın ihtişamını yansıtır, benzer niteliklerini sergiler.

Merhaba

Sn.Merkurun Kutsal Kitabi diyor ki:
...Söz Tanrı'ydı.
....Söz, insan olup aramızda yaşadı.


Sn Merkur
-Mecaz,mecaz....

Sn.Merkurun Kutsal Kitabi diyor ki:
Tomas Isa'ya:Rabbim ve Tanrım!" diye yanıtladı.
Isa cevap verdi:Beni gördüğün için mi iman ettin

Sn Merkur
-Mecaz,mecaz....

Sn.Merkurun Kutsal Kitabi diyor ki:
ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.

Sn Merkur
-Mecaz,mecaz....

Sn.Merkurun Kutsal Kitabi diyor ki:
ben Simun Petrus'tan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in ......

Sn Merkur
-Mecaz,mecaz....

Sn.Merkurun Kutsal Kitabi diyor ki:
Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, ........

Sn Merkur
-Mecaz,mecaz....

Sn.Merkur:Bu forum uyelerinin zekasini bu kadar da kucuk gormeyin!
 
Merhaba,
Sn.merkür , biraz daha açar mısınız...? Hz.İsa yaratılmış NE TÜR BİR VARLIKTIR...Yani insan mıdır , yoksa başka bir varlık mı...???
Sağlıcakla kalınız...
Merhaba

..? Hz.İsa yaratılmış NE TÜR BİR VARLIKTIR..
.

Yehovacilara gore;
İsa Mesih, ilk olarak yaratılmış baş melek Mikael'dir.

Sn.Bursali

baktilar
Insandan Tanri masalini artik kimse yutmuyor.

Basladilar
Isa melektir masalina.

Buda tutmazsa,
baslarlar.................
 
Üst Alt