Hurafeye DIN dediler.

Selam!

96c16431486f124184e010891c62d210.jpg

Pamuk Yayınları

-Günahı olsa yine de Cenabı Hak bağışlar.
Rum suresinde geçen bu üç ayeti kerime ile, Es Saffat suresindeki bu üç ayeti kerimeyi okumayı adet haline getiren kimselerin denizler, yahut da çöllerdeki kumlar kadar günahı olsa yine de Cenabı Hak bağışlar derlerdi. Bir kimse bu surenin tamamını ağız kısmı dar olan cam bir kap içerisine yazar ve hasta olmasını istediği kimsenin evine bırakırsa, o evde bulunanların tamamı derhal hastalanırlar. Hatta o eve, evin yabancısı olan bir kimse dahi girse derhal hastalığa yakalanır...

-Sancıdan kıvranan bir hasta
Uzerine Mücadele suresi okunursa sancısı geçer ve tatlı tatlı uykuya dalar. Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse hırsızlara karşı korunur. Surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp herhangi bir mahsul üzerine atılırsa, o mahsul her türlü haşerenin tahribatından kurtulur, bolluk ve bereket meydana gelir.

-Ev eşyasını, kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarmak.
Bir kimse Maun suresini ev eşyası üzerine okuyup üfürse, kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarılmış olur. Bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü her yerde geçerli olur. Hiç kimse bir dediğini iki edemez.

-Para biriktirip zengin olmak isteyenler
Her namazın sonunda Humeze suresine devam etmelidirler. Bir kimseyi teşhir etmek için de 101 adet biber üzerine okunup, niyet edilene yakılır.

-Sık sık hamamcı olan kimseler,
Bir şap üzerine Tarık suresi’ni okuyup, yastığın altına kor ve bu şekilde uyuduğu taktirde hamamcı olmaktan kurtulur.

-Basur hastalığına yakalanan kimse
Namazların sonunda Ala suresini yedişer defa okursa hastalığı geçer. Cuma ezanında yazdırıp üzerine alan, kıskançlık, nazar ve sihre karşı kendini korur.

-Evde geçimsizlik çıksın ve ayrılmalara sebep olsun.
Felak suresini bir kağıt üzerine baştan sona yazıp, ayın son Cumartesi günü güneş doğmadan ve yedi kuyudan alınacak, güneş görmemiş kuyu suyuna çivit mürekkebi ile yazılıp silinerek, herhangi bir düşmanın üzerine, 41 kere de kapı eşiğine okunarak, o evde geçimsizlik çıkmasına ve ayrılmalara sebep olunur.

-Birinin şehvetini, dilini ya da yolunu bağlamak.
Bir çirişe 7 ilmik atılır. Birinci ilmiğe ..., ve yedinci ilmiğe Surei Kevser okunur. Her düğümde: “Yarabbi filanın şehvetini, cinsel organını aklını fikrini 360 beden azası ile 72 endamı ile bağladım ve düğümledim.” Bu çiriş rüzgara karşı asılır. İcap ettiğinde çözmek için kaybolmaması da şarttır. İçinde 17 Mim harfi bulunan Ayetel Kürsi’yi yine bir çiriş alıp bakire bir kıza 17 kez düğümlenecek şekilde ilmik attırılır. Her ilmiğe 10 adet Ayetel Kürsi okunur... Kimin için niyetleniyor, ne için isteniyorsa “ Ya Rabbi falanın şehvetini, dilini ya da yolunu bağlıyorum. Ayetel Kürsi’deki İsmi Azamın ve esmai ilahiyenin yüzü hürmetine düğümledim.” diyerek bakire kıza bir düğüm attırılıp, işaretle hiç konuşmadan 17 ilmik böylece düğümlenir ve 170 adet Ayetel Kürsi okunmuş olur. Bu okunmuş çiriş karanlık bir yerde ağır bir taş altına konarak muhafaza edilir.

-Erkekliği bağlı bir şahsın çözülmesi için;
Temiz bir kağıda Ayetel Kürsi, diğer bir kağıda da Surei Haşr’ın son dört ayeti ile Amener Resuli ayeti kelime olarak ayrı harf harf yazılır. Ayetel Kürsi sağ kola, diğer yazılı Amener Resuli ve Haşır Suresi sol kola bağlanır. Sonra hiç kullanılmamış bir baltanın deliğinden bağlı erkeklik uzvunu geçirip işer...

İmam-ı Yafii-Kuranı Kerim’in Havas ve Esrarı
 
Selam!

Esrarı İlahiyyeye vakıf olmak
Bu sureye (İnşirah) mahsus bazı esrarı İlahiye: Bu sure-i celileyi her gün duha vaktinde iki yüzer defa okumaya devam eden kimse bazı esrarı İlahiyyeye vakıf olur.
(s. 157)

Cennette on iki adet köşk kazanmak
Cenab-ı Peygamber buyurdu: Her kim bu sureyi (Kulhü vallahü ehad…) on iki defa okursa Cenab-ı Ecelli Ala onun için cennette on iki adet köşk bina eder.
(s. 179)


Cehennemden kurtulmak
Her kim (Kulhü vallahü ehad…)ı namazın içinde veya dışında yüz defa okursa Cenab-ı Ecelli ve Ala onun için cehennemden kurtuldu diye bir berat yazar.”
(s. 181)

Söz konusu kitabın ilerleyen bölümlerinde “Kur’an-ı Kerim’in 114 Suresindeki Sırlar” başlığı altında da şu iddialara yer veriliyor:

Her muradın olması için
“Besmele: Her muradın olması için besmele-i şerife yedi gün yedi yüz seksen altışar defa okunur.”
(s. 361)

Dertlerden kurtulmak
“Fatiha-i Şerife: Kırk defa yazılarak suda silinerek içilir. Hastanın yüzü ve elleri de aynı suyla silinirse çeşitli dertlerden kurtulur.”
(s. 363)
 
Üst Alt