Hukuk

Merhaba

Hukuk:

-cemiyette nizam tesis eden ve müeyyidesini amme vicdanının reaksiyonunda ve
bu reaksiyona tercüman olan devletin maddi icbar kuvvetinde bulan kâideler manzumesidir


-sabit olma
-vacib olma

Hukuk, Dilimize Arapça'dan geçmiş olup "Hak" kelimesinin cemisidir.
Birbirinden farklı iki manası vardır, ikisi de "sabit olma" ve "vacib olma" manaları etrafında döner.

"Şüphesiz ki o vaat insanların çoğuna hak olmuştur."
(Yasin suresi ;7)
-"sabit oldu" ve "vacib oldu" manasındadır.

“Hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması için”
(Enfal suresi:8)
-sabit olması ve ortaya çıkması manasına

” hak geldi batıl yok oldu ”
(İsra suresi;81)
-sâbit ve var olan şey manasına

“ Boşanan kadınların örfe göre birtakım eşyaları alma hakları vardır, bu takva sahipleri üzerine bir haktır”
(Bakara suresi ;241)
-onların üzerine vâciptir manasına gelir.

Hakkın bir başka manası “salâhiyet” ve “iktidar”dır.
-Mülk Hakkı,
-Alacak Hakkı,
-Babalık Hakkı ,
-Velayet
-Vesayet Hakkı gibi tabirler de bu manadadır.
 
Üst Alt