htaccess Dosyasının Görevi nedir?

Mod_Rewrite İçin .htaccess Dosyasının Görevi nedir?

.htaccess (Hypertext Access) Apache sunucusu tarafından kullanılan ve sunucu üzerinde dizin ve klasör bazlı birçok işlemi gerçekleştirebilen ayar dosyasıdır.Bu dosya yayınlanmak istenen klasör ve dizin içinde bulunmaktadır ve sunucuya gönderilen her istek ile birlikte dizinler en üstten başlayarak en alta kadar taranır.Herhangi bir dizinde .htaccess dosyası bulunmuyorsa üst dizinlerdeki ayarlar geçerli olur. Eğer hiçbir .htaccess dosyası yoksa sunucu için geçerli varsayılan ayarlar kullanılır.URL Rewrite komutları tüm sunucu genelinde kullanılmak
isteniyorsa sunucunun varsayılan ayarları arasına, sadece belirli dizin veya klasörler için kullanılmak isteniyorsa .htaccess dosyası içine yazılır.

URL Rewrite için Kullanılan Bazı Komutlar

RewriteEngine
RewriteEngine on | off komutları Rewrite yazma motorunu açıp kapatabilmemizi sağlar. Apache de URL Rewrite öntanımlı olarak kapalı gelmektedir bu özelliği kullanabilmek için açık duruma getirmeliyiz.

ÖRNEK
İlk olarak .htaccess dosyasına aşağıdaki satırı ekliyoruz

Kod:
RewriteEngine on
RewriteRule

Yapmak istediğimiz url değişikliklerini ve yönlendirmelerini bu komut sayesinde yapabiliriz.

Kod:
RewriteEngine on
RewriteRule ^eski_supermeydan.html$ yeni_supermeydan.html

Bu şekilde eski_supermeydan.html sayfasını açmaya çalıştığınızda yeni_supermeydan.html sayfasının açıldığını göreceksiniz.

RewriteCond
RewriteCond komutu ile değişik türde yönlendirmelerde yapabiliriz.

Kod:
RewriteEngine on
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} ^88\.95\.
RewriteRule ^eski_supermeydan.html$ yeni_supermeydan.html

Bu şekilde hazırlanmış bir .htaccess dosyası ip adresleri 88.95. ile başlayan ziyaretçileri eski_tcpsecurity.html yerine yeni_tcpsecurity.html sayfasına yönlendirecektir.

Wordpress için rewriterule yönlendirme örneğini şu şekilde yazabiliriz.

Kod:
RewriteCond %{THE_REQUEST} dokuman.php
RewriteRule . http://www.supermeydan.net/dokumanlar[L]

Bu örnekte ise dokuman.php'ye gelen her istek Rewriterule ile belirttiğimiz
Kod:
http://www.supermeydan.net/dokumanlar
adresine yönlendirilmektedir. Bu şekilde wp üzerinde eski linkleri yeni linklere yönlendirebiliriz.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt