Hristiyanların melekleri dişi şeklinde tasvir etmelerinin nedeni nedir?

Hristiyanların melekleri dişi şeklinde tasvir etmelerinin nedeni nedir?

Değerli Kardeşimiz;
Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir”(Zuhruf, 43/19) mealindeki ayette ifade edildiği üzere, Kureyş müşrikleri de melekleri dişi olarak vasıflandırmışlardı.

Bugün sözü edilen filmlerde Hıristiyanların melekleri dişi olarak tasvir etmeleri eski hurafelerden gelip şekillenen bir profildir. Zaten Hıristiyan artistlerin önemli bir kısmı dinden uzaktır. Yaptıklarının dinlerine uyup uymadığı konusu onları pek ilgilendirmez. “Madem, melekler güzelliği, zarafeti temsil ediyor, hayalî resimlerinde çok da narindirler, öyleyse dişi olarak tasvir edilmeleri daha uygundur” diye düşünmüş olabilirler.

Ayrıca, Meryem-İsa-Ruhu’l-kudüs koalisyonundan oluşan- teslis akidesi de buna uyum sağlayabilir.

"Melekler Allah'ın kızlarıdır" diyerek iftira edenler için ilgili ayetlerin uyarısı şöyledir:

Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. (Necm Suresi, 27)

Rabbiniz oğulları size ayırdı da, kendisi için kız olarak melekleri mi edindi? (İsra Suresi, 40)

Putperestlere de ki: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? (Saffat Suresi, 149,150>
sorularlaislamiyet.com
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt