Hong-Kong

Hong-Kong Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Asya'da, Kuzey Çin Denizi kıyısında ve Çin sınırında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 22 15 Kuzey enlemi, 114 10 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: 1,092 km²
Sınırları: toplam: 30 km
sınır komşuları: Çin 30 km
Sahil şeridi: 733 km
İklim: tropikal muson; kışlar soğuk ve nemli, sonbahar ayları sıcak ve yağmurlu, yazlar güneşli geçer.
Arazi yapısı: Hong Kong`u oluşturan yarımada ve adalar, Çin`in güneydoğusundan güneybatıya doğru uzanan bir dağ sırasının kısmen su altında kalmış parçasıdır. Çok sayıdaki tepe, çoğunlukla volkanik kayaçlardan oluşur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Çin Denizi 0 m; en yüksek noktası: Tai Mo Shan 958 m
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %6
daimi ekinler: %1
daimi otlaklar: %1
ormanlar ve ormanlık arazi: %20
diğer: %72 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 20 km² (1997 verileri)
Doğal afetler: Ara sıra kasırgalar ortaya çıkar.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 7,210,505 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.3 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 7.9 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 5.83 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.67 yıl
erkeklerde: 76.97 yıl
kadınlarda: 82.55 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.29 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.06 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2,500 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Çinli Nüfusun etnik dağılımı: Çinli %95, diğer %5
Din: Yerel dinlerin karışımı %90, Hıristiyan %10
Diller: Çince, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %92.2
erkekler: %96
kadınlar: %88.2 (1996 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Geleneksel uzun şekli: Hong Kong Özel İdari Bölge
kısa şekli : Hong Kong
Yerel tam adı: Xianggang Tebie Xingzhengqu
yerel kısa şekli: Xianggang
Bağımsızlık durumu: Çin yönetimindedir.
İdari bölgeler: yok (Çin yönetimindedir.)
Bağımsızlık günü: yok (Çin yönetimindedir.)
Milli bayram: Ulusal gün 1 Ekim (1949)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü),WCL, WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Hong Kong, çoğunlukla uluslararası ticarete dayanan hareketli bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Doğal kaynaklar kısıtlıdır ve gıda maddeleri ile ham maddeler ithal edilmektedir. İhracat ve ithalat, gayri safi milli hasılaya dolar değeriyle geçmektedir. 1Temmuz 1997`de Çin idaresine geçmeden önce de, Hong Kong`un Çin ile geniş ticaret ve yatırım bağları vardı. 1987-88`de gayri safi milli hasıla reel büyüme oranı %8 idi ve 1989`dan 1997`ye kadar da güçlü bir oranı,%5, korudu. Ancak, Asya ekonomik krizleri, ticarete dayalı bu ülke ekonomisini de 1998`de zarara uğratmış ve ülke gayri safi milli hasılası %-5`e düşmüştür.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 181 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %10 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %0.1
endüstri: %14.3
hizmet: %85.6 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.7 (2000 verileri)
İş gücü: 3.39 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Toptan ve perakende ticaret, ağırlama ve yiyecek-içecek işletmeleri %31.5, sosyal hizmetler %24, finans, sigorta %14.5, ulaşım ve iletişim %11.6, imalat %7.7, inşaat %2.6 (Ekim 1999)
İşsizlik oranı: %4.5 (2000 verileri)
Endüstri: Tekstil, giyim, turizm, elektronik, plastik, oyuncak, kol ve duvar saatleri
Endüstrinin büyüme oranı: %2.1 (2000)
Elektrik üretimi: 27.726 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 32.202 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 633 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 7.05 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Taze sebze, kümes hayvanları
İhracat: 204 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Giyim, tekstil, ayakkabı, elektrikli aletler, kol ve duvar saatleri, oyuncaklar
İhracat ortakları: Çin %33, ABD %24, Japonya %5, İngiltere %4, Almanya, Singapur (1999)
İthalat: 215 milyar $ (2000)
İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, taşıt araçları, hammaddeler, yarı mamuller, petrol
İthalat ortakları: Çin %44, Japonya %12, ABD %7, Tayvan %7, Güney Kore, Singapur (1999)
Dış borç tutarı: 48.1 milyar $ (1999)
Para birimi: Hong Kong Doları (HKD)
Para birimi kodu: HKD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 3.839 milyon (1999)
Telefon kodu: 852
Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 13, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 4.45 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)
Televizyonlar: 1.84 milyon (1997)
Internet kısaltması: .hk
Internet servis sağlayıcıları: 17 (2000)
Internet kullanıcıları: 1.85 milyon (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 34 km (1996 verileri)
Karayolları: 1,831 km (1997)
Su yolları: yok
Limanları: Hong Kong
Hava alanları: 3 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 2 (2000 verileri)
 
Üst Alt