Honduras

Honduras Coğrafi Verileri

Konum: Orta Amerika'da, Karayip Denizi kıyısında, Guatemala ve Nikaragua arasında ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, El Salvador ve Nikaragua arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi, 86 30 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: 112,090 km²
Sınırları: toplam: 1,520 km
sınır komşuları: Guatemala 256 km, El Salvador 342 km, Nikaragua 922 km
Sahil şeridi: 820 km
İklimi: Alçak arazilerde subtropikal iklim, yükseklerde ve dağlarda ise ılıman iklim görülmektedir.
Arazi yapısı: İç kısımlarda çoğunlukla dağlar, kıyı bölgelerinde dar ovalar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Cerro Las Minas 2,870 m
Doğal kaynakları: Kereste, altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, demir, antimon, kömür, balık, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %15
daimi otlaklar: %3
otlaklar: %14
ormanlar ve ormanlık arazi: %54
diğer: %14 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 740 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Hafif depremler yaygındır; Karayip kıyılarında kasırga ve su baskınları zarara yol açar.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 6,406,052 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.43 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -2.12 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 30.88 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.35 yıl
erkeklerde: 67.51 yıl
kadınlarda: 71.28 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.92 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 63,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 4,200 (1999 verileri)
Ulus: Honduraslı
Nüfusun etnik dağılımı: melez (Kızılderili ve Avrupalıların karışımı) %90, Amerika yerlileri %7, siyahlar %2, beyazlar %1
Dinler: Roma Katolikleri %97, Protestan azınlıklar
Diller: İspanyolca, Amerika yerlilerinin kullandıkları dil ve lehçeler
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %72.7
erkekler: %72.6
kadınlar: %72.7 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Honduras Cumhuriyeti
kısa şekli : Honduras
Yerel tam adı: Republica de Honduras
yerel kısa şekli: Honduras
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Tegucigalpa
İdari bölümler: 18 bölge; Atlantida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Bağımsızlık günü: 15 Eylül 1821 (İspanya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 Eylül (1821)
Anayasa: 11 Ocak 1982
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BCIE, CACM (Orta Amerika Ortak Pazarı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Honduras Batı Yarımküresinin en yoksul ülkelerinden biridir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 17 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %16.2
endüstri: %31.9
hizmet: %51.9 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %11 (2000 verileri)
İş gücü: 2.3 milyon (1997 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Tarım %29, endüstri %21, hizmet %50 (1998 verileri)
İşsizlik oranı: %28 (2000 verileri)
Endüstri: Şeker, kahve, tekstil, giyim eşyası, ağaç ürünler
Endüstrinin büyüme oranı: %4 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 3.319 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 3.232 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 145 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Muz, kahve, narenciye, et, kereste, karides
İhracat: 2 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Kahve, muz, karides, ıstakoz, et, çinko
İhracat ortakları: ABD %35.4, Almanya %7.5, El Salvador %6.4, Guatemala %5.8, Nikaragua %4.8 (1999)
İthalat: 2.8 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve taşıt araçları, endüstriyel hammaddeler, kimyasal ürünler, yakıt, gıda maddeleri
İthalat ortakları: ABD %47.1, Guatemala %7.4, El Salvador %5.9, Meksika %4.8, Japonya %4.7 (1999)
Dış borç tutarı: 5.4 milyar $ (2000)
Para birimi: Lempira (HNL)
Para birimi kodu: HNL
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 234,000 (1997)
Telefon kodu: 504
Radyo yayın istasyonları: AM 241, FM 53, kısa dalga 12 (1998)
Radyolar: 2.45 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 11 (1997)
Televizyonlar: 570,000 (1997)
Internet kısaltması: .hn
Internet servis sağlayıcıları: 8 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 595 km (1999)
Karayolları: 15,400 km (1999 verileri)
Deniz yolları: 465 km
Limanları: La Ceiba, Puerto Castilla, Puerto Cortes, San Lorenzo, Tela, Puerto Lempira
Hava alanları: 119 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt