Hollanda eğitim sistemi

HOLLANDA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Yüzölçümü: 33 814 km²
Nüfusu: 15 022 000 (1992)
Nüfus Yoğunluğu: Km²ye 444 kişi
Başkenti: Amsterdam (Nüfus: 694800)
Dili: Hollanda dili (Flamanca)
Dini: Katolik, Protestan
Para Birimi: Florin

EĞİTİM SİSTEMİ

4 yaşına giren her çocuk Hollandada okula gidebilir. Ancak zorunlu eğitim 5 yaşından itibaren başlar. Çocuklar ilk 8 yıl ilkokula; 12 yaşından itibaren de orta dereceli bir okula giderler. Orta dereceli bir okul 4, 5 yada 6 yıl sürer.

Hollandada okumak çok önemlidir; çünkü hemen hemen her meslek için bir diploma gerekiyor. Bu yüzden çoğu çocuklar 16 yaşından sonra okumaya devam etmektedirler. Aslında çoğu kişiler okumayı erken bırakmışlar ve bu yüzdende hakiki bir meslek eğitimine sahip olamamışlardır. Böylece iş bulmakta zor olmaktadır. Devlet böylesi kişiler için eğitimler düzenlemekte ve ücretlerini ödemektedir. Hollandada insan kaç yaşında olursa olsun okula devam edebilir; ister 4, 14, 40 yada 80 yaşında olsun. Bunun sebebi de okulların ve meslek gruplarının çeşitliliği.

İLKÖĞRETİM

Zorunlu Eğitim:
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hollanda da çocuklar genel olarak 4 yaşında okula başlarlar; fakat bu zorunlu değildir. Zorunlu eğitim 5 yaşından itibaren başlamaktadır. Ama bu fazladan bir yıl çok önemlidir. Okula bir yıl erken başlayan çocuklar hem okula alışırlar hem de Hollandaca dilini daha iyi anlayıp konuşabilirler.

Zorunlu eğitim aşağı yukarı 12 yıl sürer. Resmi olarak çocuğun 5 yaşına girdiği ayı takip eden ayın birinden itibaren başlar. Örneğin çocuk 20 Şubat tarihinde 5 yaşına giriyorsa 1 Marttan itibaren okula gitmesi gerekir. Çocuğun 16 yaşına girdiği öğretim yılında da sona erer. Ancak kısmi zorunlu eğitim sona ermez. Çocuk bundan sonraki bir yıl haftada iki gün olmak üzere okula devam etmek zorundadır. İşte buna kısmi zorunlu eğitim denilmektedir.

Devlet Okulları-Özel okullar:

Ülkedeki bütün ilkokulların masraflarını devlet karşılar. Yani binalar, öğretmen maaşları, kitap, defter vs. masrafların hepsi devlet tarafından karşılanır. Çoğu okullar belediyeler tarafından açılmış ve idaresi de yine belediyeler tarafından yapılmaktadır. Bu tür okullar devlet okullarıdır.

Eğer kanunla belirlenen şartlar sağlanmışsa her velide okul açma hakkına sahiptir. Nitekim belirli bir din veya dünya görüşüne sahip insanlar tarafından açılmış okullar bulunmaktadır. Katolik, Protestan, İslam, Hindu ve Yahudi okulları vardır. Bunlara da özel okullar diyoruz.

Müfredat:

Bir okulun hangi dersleri vermesi gerektiği kanunla belirlenmiştir. Genel ders müfredatı aşağıdaki gibidir:
· Duygusal iletişim ve fiziksel gelişim
· Hollandaca (Flamanca)
· Aritmetik ve Matematik
· İngilizce
· Müspet bilimler; Coğrafya, Tarih, Fen, Sosyal yapılar ve Dini Akımlar
· Sanatsal aktiviteler, Dilin kullanımı, Resim, Müzik, Elişleri ve Oyunlar
· Özgüven, Sosyal beceriler ve Yaşam becerileri
· Sağlıklı yaşam
Eğer okul gerekli görürse bunlardan başka bazı dersleri de okutabilir.

İzinler:

Okula devam çok önemlidir. Eğer çocuk keyfi olarak okula gelmezse öğretmen bu durumu veliye bildirir. Bazen de veliler çocuklarını göndermiyor olabilirler. Böyle bir durum cezayı gerektirir. Gerektiğinde adli bir dava açılabilir.

Öğretim yılı başında okuldan veliye tatillerin ve ekstra izinli günlerin belirtildiği bir liste verilir. Bunların dışında bazı özel durumlarda (cenaze, düğün, hastalık vb.) okul müdüründen izin alınmalıdır.

Özel İlgi:

Okullarda bazı öğrencilere özel ilgi gösterilir. Bunlarda genellikle Hollandacayı iyi konuşamayan yabancı çocuklar veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklardır. Bu çocuklara okulda ekstra yardım yapılır. Mesela bir öğretmenle fazladan okuma ve matematik alıştırmaları yapabilirler.

Çoğu okullarda 1den 10a kadar not verilir. Çocuğun derslerdeki başarı durumu karnede belirtilir. Çocuğun 6dan düşük notu varsa o dersteki başarısı yetersizdir. Bazı okullar not vermezler fakat çocuğun durumunu yazılı olarak karnede belirtirler.

Ülkede ilköğretimin ücretsiz olduğunu daha önce belirmiştik. Fakat hemen hemen her okul bazı faaliyetleri gerçekleştirebilmek için velilerden bir miktar katkı payı ister. Böylelikle okulda bayramlar kutlanır, geziler düzenlenir ve daha başka birçok sosyal faaliyet için olanak sağlanmış olur.

ORTAÖĞRETİM

Okullar Birliği:
Okullar birliği iki veya daha fazla okul tipinin bir idare altında birleşmesinden oluşur. Okullar birliğinde çeşitli bölümler birbirlerinin imkanlarından yararlanabilirler. En önemli özelliği; mesela bir yıl sonra öğrencilerin yüksek düzeyli bir bölüme başlamış oldukları ortaya çıkarsa bu öğrencilerin okuldan ayrılmaları gerekmez. Örneğin bir çocuk HAVOya (Yüksek düzey ortaokul) gitmişse ve bir yıl sonra MAVOya (Ortaokul) daha uygun olduğu ortaya çıkarsa, çoğu okullar birliğinde MAVOda olduğundan dolayı çocuğun başka bir çevreye girmesine gerek kalmaz.

Orta Düzey Genel Orta Eğitim (MAVO=Ortaokul)
MAVO denilen ortaokul 4 yıl sürer. Öğrenciler sınava girmek istedikleri en az altı dersi 4. Sınıfın başında seçerler. Bu dersler arasında Hollandaca ve bir yabancı dil mecburidir. Öğrenciler sınava iki düzeyde girebilirler. D düzeyi yüksek, C düzeyi ise alçak düzey olup biraz daha kolaydır. MAVO diploması alabilmek için altı dersten üçü daima D düzeyinde olmalıdır. MAVOdan sonra HAVOya (Yüksek düzey ortaokul) gitmek isteyen öğrenciler bütün derslerin sınavlarına D düzeyinde girmelidirler. Birkaç dersi C düzeyinden olan bir diploma, ota düzey meslek eğitimine (MBO=Orta meslek okulu) devam edilmesini sağlar. MAVO öğrenciyi belirli bir mesleğe hazırlamaz ve en son eğitimde değildir. Bu yüzden çoğu öğrenciler MAVOdan sonra okumaya devam ederler.

MAVOdan sonra çeşitli imkanlar vardır:

· Yüksek Düzey Orta Eğitim (HAVO=Yüksek düzey ortaokul). D düzeyinden MAVO diplomasına sahip bir öğürenci HAVOnun 4. Sınıfından başlayabilir.

· MBO (Orta Meslek Okulu)
· Uygulamalı Meslek Eğitimi
· Çalışmak ve boş zamanlarında kura giderek bir meslek öğrenmek.

Yüksek Düzey Genel Orta Eğitim (HAVO- Yüksek düzey ortaokul):
HAVO denilen yüksek düzey ortaokul 5 yıl sürer. Bu okul özellikle öğrencinin yüksek meslek eğitimine hazırlanmasını sağlar. Üçüncü sınıf sonunda öğrencilerin 6 sınav dersi seçmeleri gerekir. Buna sınav paketi denir. Bu dersler arasından Hollandaca ve bir yabancı dil seçmek mecburidir.
Öğrenci sınavı başardığı takdirde onun için aşağıdaki imkanlar vardır.

· Yüksek Meslek Eğitimi okuluna giderek bir meslek öğrenebilir.
· Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (VWO-Lise) okulunun 5. Sınıfına geçebilir.
· Çalışabilir ve boş zamanlarında kurslara gitmek suretiyle bir meslek öğrenebilir.

Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (VWO=Lise)
VWO adı verilen lise altı yıl sürer ve öğrencileri üniversiteye hazırlar. Üniversiteye hazırlık eğitiminde iki okul tipi vardır. Modern Lise (Atheneum) ve Klasik Lise (Gymnasium). Klasik lisede bütün derslerin yanı sıra birde Yunanca ve Latince dersleri verilir. Çoğu zaman modern ve klasik lise bir okulda birleştirilmiştir. Bu okula lise denir. Lisenin 4. Sınıfında öğrenciler sınava girmek istedikleri yedi ders seçerler. Yine Hollandaca ve bir yabancı dil zorunludur.

VWO diploması alınca şu imkanlar vardır;
· Bir yüksek meslek okulunda veya üniversitede okumaya devam edilir
· Çalışılır ve bir kursa gitmek suretiyle bir meslek öğrenilir.

Meslek Hazırlık Eğitimi (VBO)
Bu okul 4 yıl sürer. Öğrencilere genel bir gelişim verir ve ilerde okunacak meslek eğitimine hazırlar. Öğrenci bu okulu bitirince henüz araba ustası veya boyacı olmuş sayılmaz. Ancak uygulamalı meslek eğitimi gördüğü veya orta meslek okulunu bitirdiği zaman meslek sahibi olabilir. Meslek hazırlık okullarının çeşitli bölümleri vardır:

· Yapı teknik
· Mekanik teknik
· Elektroteknik
· Motor teknik
· Tüketim teknik
· Grafik teknik
· Bakım
· Güzellik bakımı
· Moda ve Giysi
· Satış
· İdare
· Ticaret
· Ziraat ve Çevre
· Gıda Teknolojisi

3. ve 4. sınıfta öğrenciler daha çok mesleğe yönelik dersler görürler ve 4. sınıfın sonunda altı dersten sınava girmeleri gerekir. Bu sınav çeşitli düzeylerde yapılabilir. A en düşük; B orta ve C en yüksek düzeydir. Hatta matematik için dördüncü bir düzey olan D düzeyi de vardır. Meslek hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler aşağıdaki imkanlara sahiptirler:

· MBOda (Orta meslek okulu) okumaya devam edebilirler ve orada bir meslek öğrenirler
· Uygulamalı meslek eğitimine geçerler. Bir meslek öğrenmek için haftada 3-4 gün bir şirkete ve 2-3 günde okula giderler.
· Çalışabilirler ve kısa süreli kursları takip etmek suretiyle bir meslek öğrenebilirler.

Karne:

Orta dereceli okulların her birinde yılda aşağı yukarı üç kez karne verilir.

Yabancı Öğrenciler:
Başka ülkelerden gelen öğrenciler için ekstra dersler verilir. Hollandaya yeni gelmiş öğrenciler genellikle ilk zamanlarda hazırlık sınıflarına alınırlar. Bundaki amaç onların mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Hollanda eğitim sistemine katılmalarını sağlamaktır.

Öğrenci Kartı:
31 Temmuz tarihinde 16 veya daha yukarı yaşta olan her öğrenciye Mayıs ayında bir öğrenci kartı gönderilir. Derslere katılma yalnızca bu kartın okula teslim edilmesiyle mümkündür. Bu işlem öğrencinin yaz tatilinden sonra gideceği 10 Eylülden önce yapılmalıdır. Mayıs ayında öğrenci kartı almayan bir öğrenci, okul idaresinden boş bir öğrenci kartı alabilir.

YÜKSEK EĞİTİM

Hollandada yüksek eğitim üç gruba ayrılmıştır;

· Yüksek okullarda verilen yüksek meslek eğitimi: Giriş şartı; HAVO (yüksek düzey ortaokul) veya MBO (orta meslek eğitimi) yada giriş sınavı

· Üniversitelerde verilen bilimsel eğitim: Giriş şartı; VWO (lise) veya giriş sınavı
· Açıköğretim: Giriş şartı; bir diploma şartı yoktur ancak en düşük yaş sınırı 18dir.

Yüksek Meslek Eğitimi:
Bu eğitim yüksek okullarda verilir. Bütün ülke çapına yayılmış 30-40 kadar yüksek meslek okulu vardır. Bu okullarda yedi farklı sektör vardır;

· Yüksek Ziraat Eğitimi
· Yüksek Teknik Eğitimi
· Yüksek Sağlık Eğitimi
· Yüksek Ekonomi Eğitimi
· Yüksek Sosyal Refah Eğitimi
· Yüksek Sanat Eğitimi
· Yüksek Pedagoji Eğitimi

Bu yedi sektör içerisinde 400den fazla öğrenim imkanı mevcuttur. Giriş şartları her öğrenime göre değişir. Örneğin teknik bir öğrenim için matematik ve fizik dersleri gereklidir. Sağlık sektörü için biyoloji önemli bir derstir. Orta dereceli bir okul yada yüksek okul dekanı bu konuda istenen bütün bilgileri verebilir.

Yüksek meslek eğitimi, öğrenciyi bir meslek icrasına hazırlar. Staj yoluyla kazanılan pratik hazırlıklarda önemli bir rol oynar. Öğrenim genellikle 4 yıl sürer. 4 yıldan sonra mezun olan öğrenci bakalorya (bc) ya da mühendis (ing.) unvanını taşıyabilir. Yüksek meslek eğitimi öğrencileri, bir yıllık hazırlık eğitiminden sonra üniversite düzeyinde bir eğitime geçebilirler.

Bilimsel Eğitim:
Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin VWO (lise) diplomasına sahip olmaları gerekir yada meslek eğitimi okulunda bir yıl okuyup sınıf geçmeleri gerekir. Hollandada nispeten iyi bir şekilde bütün ülke çapına yayılmış 13 üniversite vardır. Öğrenci 200den fazla öğrenim dalından bir seçim yapar; ayrıca her dalda da çeşitli kısımlar vardır. Üniversitelerde verilen bilimsel eğitim 4 yıl sürer, ancak öğrenciler eğitimi en fazla 6 yılda bitirme hakkına sahiptirler. Eğitim bir doktora sınavıyla sona erer. Bu durumda mezun olan bir kişi doktora adayı, mühendis veya hukukçu unvanını taşıyabilir. Birtakım sınırlı eğitimlerde öğrenim daha uzun sürebilir. Diş hekimliği, felsefe eğitimleri 5 yıl eczacılık ve veterinerlik 6 yıl sürer. Kişi belirli bir branşta öğretmen olmak isterse, bu seçilen eğitimden 1 yıl daha fazla sürer.

Açık öğretim:
Yüksek okulda bir öğrenim yapmak isteyen yetişkinler, açık öğretime girebilirler. Bunun için belirli bir ön eğitim şart değildir. Ancak bazı eğitimler için ön bilgi gereklidir. Bu, kendilerini bir açık öğretim yapabilecek durumda hissedip hissetmedikleri konusunda öğrencilerin kendi değerlendirmelerine bırakılmıştır.

Açık öğretim bir işte çalışan ve öğrenimlerini akşam yada hafta sonlarında yapabilecek kişiler içinde uygundur. Çünkü açık öğretim uzaktan eğitimin bir şeklidir. Öğrenciler Hollandaca yazılı kurs malzemeleri ile çalışırlar. Bilgisayar programları, video bantları gibi diğer kaynaklar için açık öğretim eğitim merkezlerine müracaat edebilirler.

Açık öğretimde eğitim, birbirinden bağımsız serbest kurslardan oluşur. Bir kursun öğrenim süresi, kursun hacmine, öğrencinin temposuna bağlı olmak üzere 3 aydan 1 yıla kadar değişebilir. Kişi isterse açık öğretimde tam bir meslek eğitimi veya üniversite eğitimi yapabilir. Toplam olarak 7 öğrenim dalı vardır. Bunlar hukuk, ekonomi, işletme, idare, teknik, fizik, kültür ve sosyal bilgilerdir.

Masraflar:
Yüksek eğitim ve bilimsel eğitim için ders parası ödenir. Öğrenci üniversiteye yada yüksek okula ancak ders parasını ödedikten sonra kabul edilir. Ders parasını yanı sıra kitap, seyahat, gezi gibi bir çok ek masraflarda vardır. Bunların ödenmesi konusunda zorluk çekiliyorsa ve okuyan kişi 18 yaşından küçükse öğrenim masrafları yardımından yararlanabilir. Açık öğrenim için ayrı bir düzenleme geçerlidir. Öğrenciler aşağı yukarı toplam her 100 saatlik kurs için 280 gulden öderler. Toplam 200 saatlik bir kurs için 560 gulden ödenir.

HOGESCHOOL HAARLEM.

Öğretimi:
Hollanda üretim sistemindeki haftalık ders saati diğer bir çok ülkedeki üniversitelerin saatinden daha fazladır. Ayrıca öğrencilerden belli zamanlarda kendi bireysel çalışmaları da beklenir. Derslerin bir çoğu amfilerden çok , sınıflarda yapılır. Böylece öğretmenlerle sıklıkla iletişim kurma imkanına sahip olunur, ilişkiler resmi değildir.

Kitaplar ve okuma kitapları Hogeschool Haarlemden ihtiyacınız olduğunda alabileceğiniz ya da kiralayabileceğiniz çalışma malzemeleri olarak kullanılır. Kurstaki açıklamalar ya da kurs kitapçıkları çalışma malzemeleri hakkında daha detaylı bilgi vermektedir.

Öğrenci hizmetleri:
a) Bilgisayar ve diğer imkanlar: bütün öğrenciler okuldaki bilgisayar ağında serbest çalışma imkanına sahiptir. Çeşitli başvuruların çoğu bilgisayar imkanlarıyla özel odalarda kullanılabilir. Yardımcı asistanlar masası öğrencilerin sorulanına yanıt vermek için hazır bulunur.

BİJdorplardaki kampus kitap dükkanı okuma kitapları ve bilgisayarla ilgili kitaplar satar. Kütüphane, bilgisayar eğitimini destekleyen yazılı bilgiler sağlar. Kopya kartları; fotokopi makineleri, lazerli yazıcılar ve faks makineleri onarmada kullanılır.

b) Erasmus Öğrenci Ağı (ESN): Erasmus öğrenci ağı Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki öğrencilerin öğretimidir. ESNnin Hollanda dahil bütün Avrupada şubeleri vardır. Haarlem, kendi ESN bürosuna sahip Hollanda şehirlerinden biridir.

ESNnin amacı Hollanda yüksek öğretim kurumunda çalışmasını sürdüren öğrencilere yeterli ilgiyi sağlamak ve öğrencileri aynı sosyal idare altında güvence altına almaktır.

ESNnin Haarlem deki bölümü bu amaçları yardımcı sistemi ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bütün yabancı öğrenciler bir yardımcı uygundur. Bu yardımcı Hollanda'da kaldığınız sürece size yardım edecek olan Hogeshcool Haarlemde Hollandalı bir öğrencidir .

Yardımcı sizin okul , Haarlem , seyahat gibi bütün alanlardaki sorunlarınıza cevap verecek doğru kişidir. Ayrıca sizin yardımcınız size Hollanda gelenekleri ve görenekleri hakkında temel bilgileri verecektir .O, size Haarlemdeki her yeri gösterir. Tek kural iyi bir iletişim kurmaktadır.

ESNnin diğer önemli bir aktivitesi ise sizin gezilerinizi ve aktivitelerinizi organize etmesidir. Geziler ve aktiviteler bütün yabancı öğrenciler ve bazen de yardımcılar için de organize edilir . Geziler ise Hollandanın bütün bir resmini sunmak için Hollandadaki ilginç yerleri gösterir.

c) Kütüphaneler: Bilim teknik fakültelerinin hepsi öğrenciler için özel kütüphanelere sahiptir. Üyelik ücretsizdir.

ç) Spor: Haarlem Hogeschoolun bir öğrencisi olarak Haarlemdeki bazı spor imkanlarından faydalanabilirsiniz. Örneğin buz pateni, yüzme havuzu vb. gibi.

d) Öğrenci Danışmanları: Öğrencilere onların öğrenci kariyerleri boyunca kişisel tavsiyeler vermesi için okul öğrenci danışmanlarına başvurmuştur. Öğrenci danışmanlarının görevi çalışma alanlarının seçiminde şüphesi olan öğrencilere ya da herhangi bir sebepten motivasyonları düşen öğrencilere tavsiyeler vermektir.

YETİŞKİNLER İÇİN EĞİTİM

Yetişkinlerin eğitim yapmaları için çeşitli imkanlar vardır. Derslerin büyük bir kısmı akşamları veya Cumartesi günleri verilir. Bu durum temel eğitim, orta öğretim, meslek eğitimi ve bilimsel eğitim için geçerlidir.

Bazı insanlar başka ülkede büyüyüp, daha sonraki yıllarda Hollandaya geldikleri için Hollandaca okuma yazmayı hiç öğrenememişlerdir. Bundan başka birkaç yıl eğitim gördükleri için aynı durumda olan Hollandalılarda vardır. Böylesi insanların durumları çoğu zaman bir mektup yazacak, bir form dolduracak veya bir gazete okuyacak kadar yeterli değildir. Bütün bu insanlar için temel eğitim vardır. En başta Hollandaca dilini öğrenmeye, bunun yanı sıra matematiğe ve günlük yaşamda faydalı olabilecek her türlü konuya ilgi gösterilir.

Çoğu kurslar tamamen ücretsizdir. Bazı durumlarda bir miktar ücret ödenmesi gerekebilir. Şu anda bu ücret yılda 60 guldenden fazla değildir.

Ön Eğitim Olmaksızın Meslek Öğrenmek:

Hollandada birçok meslek eğitimi vardır ancak okula alınmanız için bir diplomanız olması gerekir. Şart koşulan diplomanız olmasa bile çeşitli imkanlar vardır. İşsizseniz veya bir eğitim yapmamışsanız, o zaman Mesleki Yönlendirme ve Uygulama Merkezi (CBB)ne veya Yetişkinler Meslek Eğitimi Merkezine (CVV) müracaat edebilirsiniz. Böyle bir kuruluşta eğitim aşağı yukarı bir yıl sürer ve özellikle pratiğe yöneliktir. Eğitim sırasında tecrübe kazanmak için bir şirkette staj yaparsınız. Bu eğitim kurumlarına katılmak için 18 veya daha yukarı yaşlarda olmak gerekir.

Hollandada 50den fazla yerde Mesleğe Yönelik Yetişkinler Temel Eğitim Merkezi (PBVE) vardır. Bu merkez elemanları ilk önce bölgedeki şirket hayatında hangi tür mesleklere ihtiyaç olduğunu incelerler. Ondan sonra kursları organize ederler. Teknik, bakıcılık ve idari mesleklerde kurslar vardır. Eğitimler 1 yada 2 yıl kadar sürer.

Günlük pratikte bir meslek öğrenmek çoğu kişi için ideal bir çözümüdür. Kitaplardan öğrenmek herkes için cazip olmayabilir. Çıraklık eğitimi yoluyla bir meslek öğrenen kişi haftada 4 gün bir şirkette çalışır. Gerekli teorik bilgileri öğrenmek içinde haftada bir gün okula gider. Eğitim 2-3 yıl sürer. Bu süre içerisinde işverenden genellikle asgari ücret alınır. Sınav başarıldığı takdirde değerli bir diploma cebe konulmuş olur. Çıraklık eğitimleri şirket hayatıyla sıkı bir işbirliği içinde hazırlanır. Kurs ücreti yılda 50 ile 400 gulden arasında değişir.

Bundan başka ders kitapları, bazen de özel iş elbisesi ve âletlerin alınması gerekebilir. Akşamları orta meslek okuluna gidebilirsiniz. Bu okula gidebilmek için VBO (Meslek Hazırlık Okulu) yada MAVO (Ortaokul) diplomasına sahip olmanız gerekir. Orta meslek okulunda 7 yön vardır. Aşağıda sıralanan 3 yön özellikle yetişkinler için enteresandır;

· Teknik meslekler (MTO=Orta teknik eğitim)
· Bakıcılık meslekleri (MDGO=Genel hizmetler ve sağlık bakımı eğitimi)
· İdari meslekler (MEAO=Ekonomi ve idari eğitimi)

MAVO (ortaokul), HAVO (yüksek düzey ortaokul) yada VWO (lise) diploması almak için kısmi olarak akşam saatlerinde veya kısmen gündüzleri okula gidebilirsiniz. Bütün dersleri aynı anda almanız gerekmez; öğrenim temponuzu kendiniz belirleyebilirsiniz.

Şayet en az bir HAVO yada MBOyu (orta meslek okulu) bitirmişseniz veya başka bir ülkede benzeri bir diploma almışsanız yüksek meslek eğitimi okulunda okuyabilirsiniz. Bu eğitimi, akşam saatleri veya kısmen gündüzleri yapabilirsiniz.

Bir VWO (lise) diploması veya başka bir ülkede benzer bir diploma alırsanız, bir üniversitede okuyabilirsiniz. Üniversite öğrenimi akşam saatlerinde veya kısmen gündüz yapabilirsiniz ancak imkanlar her üniversite ve her öğrenim dalına göre değişir.

Başka bir imkan da açık öğretimdir. Bu kuruluş uzaktan eğitimdir. Ne zaman ve hangi tempoyla öğrenim yapacağınızı kendiniz belirleyebilirsiniz.

Daha henüz iyi Hollandaca bilmeyip de öğrenmek isteyen yetişkinler, bu dili çeşitli yöntemlerle öğrenebilirler. Bunun en yaygın yöntemi bir temel eğitim kuruluşuna ya da bir genel ortaöğretim kurumuna (kısmi olarak) gitmektir.

HOLLANDADA EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ VE ANADİL EĞİTİMİ

Hollanda eğitim sisteminin ortaya çıkışı, 1789 Fransız devrimi sonucunda doğmuş olan Hollandanın o zamanki Batov Cumhuriyeti kuruluş devresine rastlar. 1798 Kanun-i Esasiye maddelerinin birinde halk eğitim merkezine yer verilmiş, bu devirde eğitime gösterilen ilgi, 1801de ilk eğitim kanununun çıkarılmasına yol açmıştır.

1848de ise 35 yıldır kraliyet olan Hollanda bir anayasaya kavuşmuş ve burada eğitim özgürlüğü prensibi güvence altına alınmıştır. Aynı zamanda liberal devlet ve hukuk anlayışı merkezi hükümetin, okulların yönetiminden el çekmesine yol açmıştır. Bu nedenle Hollanda okullarında devletçilik ve devlet pedagojisi (eğitim bilimi) anlayışı mevcut değildir.

O zaman olduğu gibi şimdilerde de belediyeler (yerel yönetimler) okulların yönetiminden sorumludurlar. Bu laik okulların harcamaları ise o zaman olduğu gibi şimdilerde de devlet tarafından karşılanmaktadır. İlk başlarda özel kurumlara bağlı olan okullar şimdilerde de devlet tarafından karşılanmaktadır. İlk başlarda özel kurumlara ait olan okullar yoktu. Yaklaşık 70 yıl (1848-1917) Hollandanın politikasına hakim olan eğitim mücadelesi denilen devrenin sonunda 1917 yılında özel okullar ile laik okullar arsında mali eşitlik sağlanmış ve eğitim özgürlüğü toplumsal bir temel ilke haline gelmiştir.

Hollandadaki bütün okulların yaklaşık %75i özel dernekler ve vakıflar tarafından kurulmuş olup, bunların çoğu Protestan ve Katolik dini temellerine dayanmaktadır.

Hollandada temel anlayış, çocuğun olanaklı olduğu ölçüde uzun bir süre okula gitmesini sağlamaktır. Çünkü bu onun yararınadır. Gelecekte iyi bir iş bulabilmesi için okula devam etmiş olması gerekmektedir. Okula devam etmek çocukların birlikte yaşamalarının gereklerini anlamalarına yararlı olacağı anlayışını da sağlamaktadır.

Hollandada okullar ya devletin ya da Katolik veya Protestan olan bir cemiyetindir. Çocukların okula başlaması ile bir alışma evresi geçireceği göz önüne alınarak belli bir düzeyde özgür olmaları sağlanır. Kız ve erkek öğrenciler bir arada ders görürler. 12 yaşından sonra beden eğitimi ve yüzme derslerini kız ve erkekler ayrı, ayrı alırlar.

Hollanda da her çocuk 4 yaşında anaokuluna başlamak zorundadır. Yani burada zorunlu eğitim yaşı 4-16dır. Çocuğu okula vermek zorunludur. Hiç kimse ben çocuğumu okula vermiyorum diyemez. Çocuğunu okula vermeme durumunda hem çocuğun devamı sağlanır, hem de velisinden para cezası alınır. Hollanda kanunları okula devamı zorunlu kılar. Anne-baba çocuğunu ancak resmi tatillerde yanlarında götürebilirler. Hastalanarak okuluna devam edemeyen çocuğun durumu telefonla vs. okula bildirmek sorundadır. Çocuk iyileşip tekrar okula başladığında anne ve babanın çocuğunun iyileştiğini belgelemeleri zorunludur.

Anaokuluna ilkokula veya özel eğitim yapan bir okula devam eden çocukların velileri okul ücreti ödemezler. Bu durum resmi ve özel okullar için de geçerlidir. Hollandada ortaöğretimin 4. Ders yılının sonuna kadar okullar ücretsizdir. Bu ilkokuldan hemen sonra ara verilmeden devam edilmesi halinde olanaklıdır.

Anaokulu ve ilkokullarda öğrencilerin yararına yapılacak bazı etkinlikler için para toplanabilir. Okul kitaplığına kitap alma veya okul gezisi gibi etkinlikler için bu parayı veremeyecek olanlar veya vermek istemeyenler durumu okul yetkilileriyle görüşebilirler.

Anaokulu ve ilkokullarda veliler okul saatleri dışında çocuklarının durumunu sormak için okula gelebilirler. Her veli yabancı da olsa okul aile birliğine seçilebilir. Veliler okulda olup bitenleri ve yapılacak işleri görüşebilirler. Veli okulun güncel yaş***** yani ana okullarında oynanan oyunlara ya da ilkokullardaki derslere katılabilir. Çocukların okuma yazma öğrenmelerine yardımcı olabilir. Hollandada buna velilerin katkısı denilmektedir. Ana okullarında okul etkinlikleri hakkında söz sahibi olan okul aile birlikleri vardır.

Hollanda'da Hollandaca konuşulur. Resmi öğretim dili Hollandacadır. Ancak azınlıklar kendi dil öğretimlerine hak kazanmışlardır. Veli hangi gruba başvurursa o dilde eğitim yasal hakkıdır. Okul müdürü bunu organize etmek zorundadır. Yabancıların kendi dil öğretimi hakkını almaları 1985'te gerçekleşmiştir. Özellikle yabancıların toplu halde bulundukları bölgelerde ilk okullarda iki kültüre dayanan eğitim yapılmaktadır. Amaç çocuğun dil ve kültüründe ana dilinde konuşup, yazıp ve okumalarını sağlamak olduğu kadar ana vatanları hakkında bilgi de vermektir. Yabancıların burada doğmuş olan çocukları için bunun önemi büyüktür.

Hollandanın ana dili programı, program geliştirme merkezinde hazırlanmıştır. Ancak okul uygun görmezse bu programı uygun görmez, kendi programını yapabilir. Çocuğun okuma yazma çalışmalarına ne zaman başlayacağına öğretmen karar verir; öğretmen her çocuğu ayrı, ayrı gözleyerek fiziksel ve psikolojik gelişimine karar verir. Her çocuk farklı zamanlarda okuma yazmaya geçebilir.

Ders kitapları tamamen özel sektör tarafından yazılır. Türkiyede olduğu gibi bir karar organı yoktur. Kitap seçimine, programa uygunluğuna okul karar verir. Dört temel dil becerisi bir bütün olarak verilir. Hollandada ilk okuma yazma öğretiminde ailenin etkisi büyüktür. Tüm okullar, ana dili eğitiminde yararlanmak üzere görsel işitsel araçlarla , video ve bilgisayarlarla donatılmıştır.

Ana dili başarısını değerlendirilmesinde bizim Türkiyede yaptığımız gibi sınavlar yapılmıyor. Öğrencilerle ilgili alınan günlük haftalık çalışmalarına ait notlarına bakılarak öğrencinin başarısı değerlendirilir. Yılda iki ya da üç kez öğrenci başarısını gösteren karne verilir.

Hollandada sınıf öğretmenliği esastır. Ana dili öğretmeni ayrı değildir,ancak bu öğretmenlerin 4 yıllık yüksek meslek eğitimi görmesi gerekir. İşe alınmaları ise tamamen okulun inisiyatifindedir. Okul öğretmen alımı için ilan verir adaylar baş vurur . Yönetim kurulu adayları çağırır , onlarla görüşür; gerekirse örnek dersler verdirir buna göre kimin alınacağına karar verir. Bu duruma da devlet karışmaz, ancak; okul karar verdiği kişiyi işe başlattıktan sonra bu öğretmenin maaşını da devlet verir.

Hollanda da yine öğretmenler kullanacakları yöntemleri kendileri belirler örneğin belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları proje yöntemi ile yönetirler. Bu konuda da öğretmen tamamen özgürdür. Tüm özgürlüklerde karşı denetimler sonucunda öğrenci başarısızlığı görülürse yasalar çerçevesinde yaptırıma gidilir.

Dokuz Eylül Üniversitesinden Uğur Hocama katkılarından dolayı teşekkürler.
Sınıf öğretmeni Oğuz Demir
Ben buradayım herkese selam...
okulweb.meb.gov.tr
 
Üst Alt