hint atasözleri

Akıllı adam akılsız adamın son yaptığını ilk önce yapar.
Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti başına bela olur.
Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz, çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplıdır.
Başkasından üstün olmanız önemli değildir. Asıl önemli olan, dünkü halimizden üstün olmamızdır.
Çalmayı bilmeden zurnayı, oynatamazsın en uysal kobrayı.
Ağaç nasılsa meyvası da ona göredir.
Akıllı ve fedakar kimseyla arkadaşlık et, bundan fazilet kazanırsın.
Güzel sözün açmayacağı kapı, tebessümün başaramayacağı iş yoktur.
Aldatanların dostu olmaz.
Alçak gönüllü olmak, bilginin süsüdür.
Aptallar hayatları boyunca akıllı kişilerle gezseler bile gerçekleri yine öğrenemezler, kaşık çorbanın lezzetini alabilir mi?
Arada anlaşma bile olsa, düşmana itimat edilmez.
Arkadaşlarını kaybetmektense hayatını kaybet, bir daha yaşarsın; fakat dostluk bağı bir daha geri gelmez.
Başkasının karısına kızkardeş gözüyle, başkasının servetine bir yığın toprak gözüyle, bütün yaratılanlara kendi canını taşıyorlarmış gibi bakan kimse gerçekten akıllı bir kişidir.
Başkalarına yaramayan akıl, sahibine zarar verir.
Bayağı bir kimse söyler, yapmaz; soylu kişi yapar, söylemez.
Bir ağaç oklar ve baltalarla yaralansa bile eski haline döner, dil yarası asla kapanmaz.
Bir işe ya başlama, uahut başladıysan bitir. Akıllılığın ilk ve son delili budur.
Bir iş yapmak için tam fırsat düştüğü zaman onu yapmayan, akıllı insan sayılmaz.
Bir kere evlenmek vazifedir, iki defa evlenmek delilik, üç defa evlenmek ise çılgınlıktır.
Bir kapı kapanırsa bin kapı açılır.
Bir çok saman sapı bir fili bağlayabilir.
Bir tek cesur savaşçı bir ordunun cesaretini yükseltebilir, bir tek korkak bir orduya talihsizlik getirebilir.
Bir kız kadınlık çağına erişmeden evlenmelidir.
Bir veren Bin alır.
Bütün içilecek şeyler arasında en şifalısı sudur.
Buğdayını rüzgar varken savur.
Cehennemde bile olsa iyi kimselerle oturup kalkmak, kötülerle saraylarda oturmaktan iyidir.
Cesaretini kaybeden, kuvvetini de kaybeder.
Dağların tepesinde nilüfer yetişmez, hayduttan iyilik gelmez.
Demiri çürüten kendi pasıdır, insanı cehennemlik eden de kendi günahları.
Dört ayaklı at sendelerse, iki ayaklı insan ne yapsın?
Eğer bir kişi biliyorsa sırdır, iki kişi biliyorsa herkesindir.
En büyük kazanç sıhhat; en büyük servet kanaat; en hayırlı akraba, güvenilir dost; en yüce mutluluk kurtuluştur.
Eşek eğitilse de şarkı söyleyemez.
Ev bir kere bittikten sonra duvarcı unutulur.
Evlenen insan üzülebilir, evlenmeyense muhakkak üzülecektir.
Gözün gördüğünü el yapabilir.
Güzel kadın dünyanın, çirkin kadın senin malındır.
Hediyeler biter bitmez arkadaşlık sona erer, ineğin memesi kuruyunca dana onu terkeder.
Haketmeyene verilen hediye, tembele edilen yardım, nanköre yapılan nazik teklif, kibar olmayana gösterilen nezaket, cesete sürülen koku, kireçli toprak üzerine yağan yağmur, sığırın kulağına seslenmek boşa gitmiş demektir.
Herşey aslına çeker.
Herkes tahtarevana binmeye kalkarsa tahtarevanı kim taşıyacak?
İsteklerine kapılmayan, duygularına yenilmeyen, çok yemeyen, dindar ve sebatkar bir kimseyi şeytan dize getiremez; rüzgar kayalık dağı yıkamaz.
İster aptal olsun, ister yakışıklı; ister iyi olsun, ister kötü; kendisine bir şey ikram edilen misafir insanı cennete götüren köprü gibidir.
İnsan servet veya bilgisiyle değil, tavır ve davranışlarıyla asil olur.
İşler iyi giderken reklam yapmak faydalıdır, işler kötü gittiği zaman gereklidir.
İşiteni huzura kavuşturacak bir tek söz, bin boş laftan yeğdir.
İyiliği ona layık olana yap.
Kadını yedir, giydir,mücevherlerle ve başka güzel şeylerle süsle ama sakın ona akıl danışma.
Kalp en kudretli ve en tehlikeli tarafınızdır, bu yüzden ona hakim olmalısınız.
Karaların, denizlerin, dağların sonu vardır ama kralın düşüncelerinin sonu yoktur.
Karşı karşıya gelince seni öven, arkandan iftira edenle bağlantılarını kes.
Kendini ilme vermiş olanların serveti fakirliktir.
Kendisini kocasına hasretmiş bir kadına sahip olan erkek, dünyanın en büyük nimetine sahiptir.
Kimse doğru söylediğinden iflas etmemiştir.
Kim sadaka vermiş de fukara olmuş?
Kocasını memnun edememiş hiçbir kadın zevce denmeğe layık değildir.
Koşmayan düşmez.
Limona ekşi ilave etmek gerekir mi?
Nefes oldukça ümit vardır.
Oku hedefe isabet ettiremeyen insan çarçabuk bir yalan uydurur.
Öfkenin gözü yoktur.
Papağanlar ve güzel sesli kuşlar sözleri yüzünden hapsedilirler, aptal balıkçıl istediği gibi dolaşır; çünkü susmak en iyi politikadır.
Rüşvet ve dalkavukluğun para etmediği yerde entrika iş görür.
Sağlık gibi dost, hastalık gib güşman, çocuk sevgisi gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur.
Sefiller çok konuşkan olurlar.
Servet sahibi olan, ana sermayeyi kaybetmekten kaçınmalı ama onun karını isteğince harcamalıdır.
Sözlerini bir fayda sağlayacak yerde söyle, kumaş ne kadar beyaz ise o kadar iyi boya tutar.
Suçluyu affetmekten zevk aldığını bilselerdi, sana yaranmak için yakınların suç işlerdi.
Su samurunun evinde dünün balığını aramak boşunadır.
Sütlü bir yemek soğuk havada ateş, bir büyükten itibar görmek ve sevenlerin buluşması ab-ı hayat kadar tatlıdır.
Süzgeç dikiş iğnesine Defol! sen delinmişsin dedi.
Şu 5 şey ana rahminden çıkmadan önce tesbit edilmiştir: Ömür, talih, servet, bilgi ve mezar.
Allahın takdiri bütün insanlar istemese de yerini bulur, Allahın takdir etmediğini bütün insanlar istese de olmaz.
Tek gözlü insan körler arasında kral yerine geçer.
Ürkekler için hava iblislerle doludur.
Verenlerin herşeyleri vardır, vermeyenlerin hiçbir şeyleri olmaz.
Yarın da gündür.
Yağmur herkesin üstüne yağar.
Yenileri için eski dostları terketme.
Yılanın zehirinden kurtulmak mümkündür, fakat iftiranın zehirinden kurtulmaya imkan yoktur.
Zamanı gelince olacak, zamanı gelince gidecek.
Umudun, batan gün mutluluğu olsun; çünkü her gün batımı çığ gibi büyüyerek yeniden doğmanın arefesidir.
Savaşların kökeni para, toprak ve kadındır.
Bir konuyu söylerken iyi düşün ama düşündüğünün tamamını açıklama.
İnsanların onurlarıyla oynayanlar cesareti olmayanlardır.
Ver, anla, denetle.
Büyük olman için, mütevazı olman gerekir.
Erdemin olduğu yerde ahlaksızlık olmaz.
Bir şeyinyapılamaz olduğunu düşünerek uyuya kalma, böyle yaparsan başkasının bu yapılamazı yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın.
Sadece gerçek zafere erer.
Yalnız deniz bilirdenizlerin derinliğini.
İyi insanlar tıpkı bulutlar gibi sadece vermek için alırlar.
Biz değişince dünya değişir.
Dünyada tarafsız baş yoktur, tarafsız baş sadece bostan korkuluğunda olur.
Bu yazı buradan (Ç)alınmıştır askturka.com
 
Üst Alt