Hinduizm

Merhaba

-Hindu veya Hinduizm tabirini Müslümanlar VIII. yüzyılda Sind-hu şeklinde kullanmış olsa da
terimin kökeni M.Ö. V. Yüzyılda Darius anıtlarında Hindus olarak geçtiği bilinmektedir.
-Hindular kendi şeraitlerini Sanskritçe “soylu yol” Arya Dharma (Dhamma)
veya “ezeli-ebedi din” Sanatana Dharma şeklinde ifade ederler.
-Günümüz Hinduizm’i Brahmanizm, Budizm ve Caynizm’den etkilenerek olgunlaşan bir senkretizmin ürünü olarak kabul edilir.
-Kurucu bir peygamber veya karizmatik lider inancı yoktur.
-Doktrinlerin bir bütününü oluşturan Amentü (Credo) inanışıda yoktur.
-Teolojik-Kelami anlayış gelişmemiştir.
-Tanrı kavramı belirgin değildir.
 
bu inancın sahipleri kast sistemiyle kıvranıp durmaktadırlar... kast sisteminin en alt tabakasını oluşturan dokunulmazlar insanlığın utanç tablosunu oluşturmaktadırlar.
 
Üst Alt