Her Peygambere Kitap

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
6.83. İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz kanıtlardır.
Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir.
84. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u hediye ettik. Hepsini doğruya ve güzele kılavuzladık.
Daha önce Nûh'a ve onun soyundan olan Dâvud'a, Süleyman'a, Eyyûb'e, Yûsuf'a, Mûsa'ya, Hârun'a da kılavuzluk etmiştik.
Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz biz.
85. Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas... Hepsi iyilik ve barış için çalışanlardandı.
86. İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût... Hepsini âlemlere üstün kıldık.
87. Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını da... Onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola kılavuzladık.
88. Allah'ın yol göstermesidir bu. Kullarından dilediğini bununla iletir iyiye ve güzele.
Eğer onlar şirke bulaşsalardı yapıp ettikleri kendilerine yararsız hale gelirdi.
89. İşte bunlardır kendilerine kitap, hükmetme gücü ve Nebilik verdiklerimiz.
Şimdi şu insanlar bütün bunları inkâr ederlerse biz, bunları inkâr etmeyecek bir topluluğu onlara vekil ederiz.
Sadakallah!

Sayilan Butun nebilere;
KITAP,HIKMET verilmistir.

Nebilere Kitap ve Hikmet vermek.

Bismillahirrahmanirrahim
3.81.Ve unutma ki Allah, Nebilerden mîsaklarını almış, şöyle demişti:
"Size Kitap'tan ve hikmetten nasip verdim.
Sonra size elinizdekini doğrulayıcı bir resul geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona muhakkak yardım edeceksiniz.
Kabul ettiniz ve ağır yükümü üzerinize aldınız mı?". "Kabul ettik." dediler.
"O halde tanık olun, sizinle beraber ben de tanıklardanım." dedi.
Sadakallah!
 
Son düzenleme:
Üst Alt