• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Her kar tanesi, Allah'ın gönderdiği bir mektuptur

Okunuyor :
Her kar tanesi, Allah'ın gönderdiği bir mektuptur

RABİA

Bağımlı
Üye
Her kar tanesi, Allah'ın gönderdiği bir mektuptur...

Kar yağıyor tane tane...

Nakış nakış işlenmiş, biçim biçim süslenmiş... Karlar, yüzlerce metreden gelir, hem de salına salına... Kim işler bu taneleri? Kim süsler her yeri? Acaba ne diyor bu şekiller? Kim açacak bu perdeleri?

Yağmurların dizginini elinde tutan, karın dizginini de elinde tutuyor. Atın dizginlerine sahip olan bir arabacı, arabasını nasıl istediği yere sevk eder, aynen öyle de bulutları rüzgâr atına bindiren, onun dizginini tutan, yükseliş ve alçalış mesafelerini ayarlayan, bir de kar tanelerini hem tane tane yağdıran, hem bunların birbirine yapışarak çığ gibi başımıza düşmesini önleyen, hem de düşen kar tanelerinin her birini süsleyen de, Sani-i Kerim olan Allah'tır...

Kar yağdığı sıralarda siyah bir mukavva hazırlayınız ve hazırladığınız bu mukavvayı karın altına uzatınız. Yağan kar tanelerine büyüteçle bakınız. O zaman altı köşeli, sekiz köşeli kar taneleri göreceksiniz. Ayrıca bir genç kızın çeyizine işleyeceği nakışların bu kar taneleri üzerinde bulunduğunu da göreceksiniz. Kar tanelerine ait yazı ve resimler mecmualarda bol bol yer alıyor; bir bakın bakalım, Allah'ın sanatı nasılmış?

Wilson A. Bentley 1885'te kar tanelerinin fotoğraflarını çekmiş. Bunun için elli sene soğuğa ve çetin hava şartlarına göğüs germiş. En büyük problem, kar tanelerinin fotoğrafını çekebilmek için, onların kalıbını almak... New York Üniversitesi Atmosferik İlimler Araştırma Merkezi Müdürü J. Schaefer bu işi halletmişti. Bulunan kimyevi maddelerle kar tanelerinin kalıpları alınıyor, mikroskop altında inceleniyor ve fotoğrafları çekiliyor... Bentley 1931 yılında 2000 kadar kar resmini hazırlayıp, neşretmiş.

Sonuç: Hiçbir kar kristali birbirine benzememektedir!

Yağmakta olan kar tanelerini alıp inceledikçe yeni yeni şekiller görmek mümkün. 18 santimetrekarelik bir kar alanının kalınlığı 25 santim ise burada bir milyondan fazla kar tanesinin olduğu düşünülürse ve bu kar tanelerinin de birbirine benzemediği hatırlanırsa, meselenin ciddiyeti kendiliğinden anlaşılır. Bu kadar kar tanesi ve bir o kadar şekil... Sanatkârı takdir etmemek elde değil!

Kar tanelerindeki nakışlara bakınca, bir dindar şahıs çıkıp, "Her kar tanesini yere indiren bir melek vardır" dese, itiraz edemeyiz.

Kar, bazen sulu sepken, bazen fırtınalı yağar. Tipi, oldukça korku salar. Kurt, dumanlı havayı severmiş. Fakirler, tipide donar. Fakat kışın soğuğu, fırtınası, çatık suratı ötesinde baharın çiçekleri ve bereketi vardır.


HEKİMOĞLU İSMAİL

kaynak
 

uzak yollar

Tecrübeli
Üye
Gök gürültüsü O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkularından tesbih ederler.. O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar; onlar ise Allah hakkında çekişip-tartışırlar. O, gücü (ve cezası) pek çetin olandır. (Ra'd Suresi, 13)

Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır. (İsra Suresi, 44)

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler. (Enbiya Suresi, 20)
 

Guney

Kıdemli
Üye
"Kar yağar şekil şekil
insanlar sokaklarda aç sefil
ve insanlar donarak ölür
bu nasıl bir tecellidir."
 

uzak yollar

Tecrübeli
Üye
Allahın adaletini gasp eden zalimler,sokaklarda donarak olenlerin hakkını da gasp ederse,
bu tecelli değil,insanlara insanlar tarafından yapılan bir haksızlıktır.
Çünkü....:

Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir. (Fussilet Suresi, 46)
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Selamun aleykum..

konuyu başlığı ve içeriği ile okuduğumda bende dini hiçbir çağrışım yapmadı, daha çok edebiyat başlığında yayınlanabilir...

Şimdi güzel kardeşim bakınız bu tip konuların İSLAM ile uzaktan yakından alakası yoktur, bu yaklaşım nedeni ile MÜSLÜMANLAR İSLAM ı yanlış anlıyor ve algılıyor ve yaşıyorlar bırakınız bu tip felsefe, şiir, mitolojik etkileşimlerden uzak durununuz..

Bu yaklaşım yüzünden insnalara bu tasavvuf ve tarikat ehlinin telkinleri ile İSLAM coğrafyası bugün ki kötü durumlarda yaşamını idame ettirmeye çalışıyor.. çünkü aynı zihniyete tabii kişiler insanlara şu uydurma hadis örneğinde olduğu gibi telkinlerde bulunuyor..

Küçük Cihad Bitti Şimdi Büyük Cihada Gidiyoruz... diyerek CİHAD ı küçük büyük diye ayıran, hatta insnanın Nefis terbiyesini, Kulun CANINI ALLAH C.C yolunda feda etmesinden daha büyük bir erdem gibi göstermeye çalışan, aynı sapık ve İSLAM ile alakası olmayan TARİKAT ve TASAVVUF ehli İSLAM a en büyük zararı vermektedir... oysa ki bakınız ALLAH C.C ne diyor..:

[009.120] Gerek Medine'liler için, gerekse onların çevresinde bulunan Bedeviler için; Allah'ın peygamberinden geri kalmak, kendilerini ona tercih etmek yaraşmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmak ve düşmana karşı başarı kazanmak karşılığında; onlara mutlaka bir salih amel yazılır. Muhakkak ki Allah, ihsan edenlerin mükafatını zayi etmez.

[009.121] Onlar, küçük veya büyük nafaka olarak ne infak ederlerse, ne kadar yol giderler ve bir vadi geçerlerse; mutlaka onların lehine yazılır ki Allah yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın.

[009.122] Mü'minlerin hepsi de seferber olacak değildirler. Her topluluktan bir taifenin dinini iyi öğrenmek ve kendisine döndüklerinde kavmini uyarmak üzere geri kalmaları gerekmez mi? Olur ki kaçınırlar. 9

[009.123] Ey iman edenler; kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Ve onlar sizde sertlik görsünler. Ve bilin ki; Allah, muhakkak müttakilerle beraberdir

TEVBE SURESİ...


buda bu emri bilmeyen görmeyen görmek istemeyen bir zihniyetin ürünü sözler ben bu sözleri tesadüfen gördüm ama İSLAM coğrafyasının ekserisine telkin edilen düşünce metodunun ne olduğu ve İSLAM a nasıl zarar verdiğini gözler önüne sermesi umud ile ....

Sayın Başkanımıza Belediye Başkanlığınızın En Kolayı Olan Seçim Sonucundan Sonra Görev Zorluğunuzun Da Kolay Geçmesi Temennisiyle Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum.Hani Efendimiz(S.A.V)Uhud Savaşından Dönerken Küçük Cihad Bitti Şimdi Büyük Cihada Gidiyoruz Hadisi Gibi.... Sayın Başkanım Çalışmalarınız Umarım Planladığınız Gibi Gitmektedir.Ben Acizane Size Şu Avrupa Birliğinin Desteklediği Projelerle İlgili Yapılabileceklerle İlgili Bazı Duyumlarımı İletmek İstemiştim.Umarım Bölgemize Yararlı Olacak Ve Ekonomik Olarakta Katkı Sağlayacak Çalışmalara Zemin Hazırlamış Oluruz. Sayın Başkanım;Beldemizde Tarihi Değerleri Olan Fakat Şimdi Yok Olmuş Olan Birçok Kilise Oduğunu Hepimiz Duymuşuzdur.Bu Yapıların Bölge Turizm’ine Kazandırılması Faaliyetlerinde Bulunsanız,Hem Mimar Olarak Size Büyük Haz Vereceğini,Hemde Beldemizin Uluslararası Bir Bölge Olmasını Sağlarsınız.Bu Yapıtlar Hakkında Da Tarihi Araştırarak Tarihi Hadiselerini Çıkarsanız Nasıl Olur. Selamlar Sunuyor; İyi Çalışmalar Diliyorum.

ibrelik bir mesaj


Oysa ALLAH RESULU S.A.S;

1294. Selmân radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim demiştir:
"Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder, şehid olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde olur. "

Müslim, İmâre 163. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü'l-cihâd 2; Nesâî, Cihâd 39; İbni Mâce, Cihâd 7


1297. Ebû Hüreyre radıyallahu anh 'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Allah Teâlâ kendi yolunda cihada çıkan kimseye, onu sadece benim yolumda cihad, bana îman, benim resullerimi tasdîk yola çıkarmıştır, buyurarak kefil olur. Allah, o kimseyi şehid olursa cennete koymaya, gazi olursa manevî ecre ve dünyalık ganimete kavuşmuş olarak, evine döndürmeye kefil olmuştur. Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda açılan bir yara, kıyamet gününde açıldığı gündeki şekliyle gelir: Rengi kan rengi, kokusu misk kokusudur. Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer müslümanlara zor gelmeseydi, Allah yolunda cihada çıkan hiçbir seriyyenin arkasında asla oturup kalmazdım. Fakat maddî güç bulamıyorum ki onları sevkedeyim, onlar da bu gücü bulamıyorlar. Benden ayrılıp geride kalmak ise onlara zor geliyor. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad edip öldürülmeyi, sonra cihad edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar cihad edip tekrar öldürülmeyi çok arzu ederdim. "

Müslim, İmâre 103. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd 7(Hadisin kısa bir bölümü); Nesâî, Îmân 24

1301. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûl-i Ekrem Efendimiz'e:
-Yâ Resûlallah! Allah yolunda cihada denk hangi iş vardır? denildi.
-"Ona denk bir iş bulamazsınız" buyurdu. İki veya üç defa aynı soruyu tekrarladılar; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında "Ona denk bir iş bulamazsınız" cevabını tekrarladı. Daha sonra şöyle buyurdu:
"Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan, Allah'ın âyetlerine hakkıyla itâat eden ve Allah yolunda cihad eden kimse, cepheden dönünceye kadar, namaza ve oruca hiç bir şekilde ara vermeyen kimsenin benzeridir. "

Buhârî, Cihâd 1; Müslim, İmâre 110. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü'l-cihâd 1; Nesâî, Cihâd 17

bu 3 hadis ve yukarda ki örnek ile karşılaştırılınca söylemek istenilen anlaşılır inşaALLAH..

bu örnek ile anlatmaya çalıştığım şey şudur İSLAM coğrafyasına hakim olan ve İSLAM a en büyük kötülüğü yapan TASAVVUF ve TARİKAT lardır İSLAM ve MÜSLÜMANLARIN bu TASAVVUF ve TARİKAT lardan kurtarılması gerekmektedir..

Umarım düşünmenize vesile olur... Bu tip uydurma hadisler ile hareket edenler fetva verenlere yaşayanlar, amel edenler hesap gününden korksunlar ve dünyada yapıp ettiklerini ahirette ALLAH C.C huzurunda bulamazlar ise şaşırmasınlar..

Bu hadislere örnek verelim hemen

ASHABIM GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİDİR, HANGİSİNE TABİ OLURSANIZ KURTULURSUNUZ..

ASHABIMIN İHİTLAFINDA RAHMET VARDIR..

bunlar uydurma hadislerdir ve müslümanlara parça parça bölmüşlerdir tek vucud olmakdan uzaklaştırmışlardır..
 
Son düzenleme:
Üst Alt