Hatice Turhan Sultan Kimdir?

Hatice Turhan Sultan Kimdir?,Turhan Hatice Sultan kimdir? ,IV. Mehmed'in annesi Turhan Sultân

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hızlandıran Kadınlar Saltanatının en seçkin sultanlarından biridir. Deli İbrahim'in gözdesi, Avcı Mehmet (IV. Mehmet)in anasıdır. Kaynanası olan Kösem Sultan'la birlikte, sonra da yalnız başına yarım yüzyıla yakın bir süre Osmanlı Sarayı'nda sonsuz bir yetkiyle devlet işlerini yönetmiştir.

Turhan Sultan aslında Rus'tur. 12 yaşında iken Tatarların eline esir düştü. İstanbu'a getirilerek Kör Süleyman Paşa'ya satıldı. Paşa da 14 yaşındaki bu Rus kızını saraya, padişah İbrahim'in anası Kösem Sultanâ'a armağan etti.

Osmanoğulları sülâlesinden erkek olarak İbrahim'den başka kimse kalmamıştı. Kösem Sultan kısa bir eğitimden sonra Turhan'ı odalık olarak oğluna verdi. Turhan, 15 yaşını doldurmadan Mehmet'i dünyaya getirdi.1648 yılıda, 21 yaşındayken, Mehmet IV'ün tahta çıkmasıyla Valide Sultan konumuna yükselmiştir. Mehmet IV küçük yaşta tahta geçtiği için imparatorluk kuralı gereği naibe-i saltanat payesine de erişmiştir.

Deli İbrahim tahttan indirilip öldürüldükten sonra, IV. Mehmet 7 yaşında padişah oldu, Sarayda devletin dizginleri bu değişikliği yaptıran Kösem Sultan'ın elindeydi. Bu durumda yavaş yavaş Kösem'le Turhan Sultan arasında çekişme başladı. Rum asıllı Kösem'le Rus asıllı Turhan türlü oyunlar çevirdiler. Kösem Sultan, torunu Mehmet'le gelini Turhan Sultan'ı öldürterek, dizginleri ele almak istedi. Turhan Sultan bunu haber alınca, ağaları yeniçerilerden önce ayaklandırarak Kösem Sultan'ı öldürttü.

Turhan Sultan tek başına kalınca, bir süre ağaların, saray kadınlarının elinde oyuncak oldu. Sonra, Mimar Kasım Ağa'nın öğüdünü dinleyerek, Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Mehmet Paşa ve ondan sonra yerine geçen oğlu Fazıl Ahmet Paşa uzunca bir süre, devlet işlerine çeki düzen vererek, imparatorluğun yıkılmasını bir süre önlediler. Turhan Sultan 55 yaşında öldü. İstanbul'da, Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin yanındaki türbede gömülüdür.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt