HASAN SANCAK'IN O'DUR ATATÜRK ŞİİRLERİ

NOTER ONAYLI RÜYA

Uzaklaştırıldı
Saygıdeğer Okuyucu,
"O' dur-Öğretmenin En Güzel Atatürk Şiirleri" kitabım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Merhum Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün "Vatanımız- Milletimiz -Devletimiz" için yapmış olduğu hizmetleri anlatan çok değişik bir şiir kitabıdır.
Bu türlü kapsamlı bir şiir kitap ilk defa bir öğretmen tarafından yazılmaktadır.O' dur şiir kitabımın şu anda okuduğunuz birinci baskısını 2000'de, Bafra’nın Belediye Başkanı Sayın Hasan Aslan'ın desteğiyle çıkarttım.Kendisine bana vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum.Bu şiir kitabım 160 sayfadan oluşmaktadır. Böylece "Türkiye Sevdalısı" bir öğretmen olarak Atatürk'e vermiş olduğum sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayım.Şüphesiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anlatan çok değişik şiir kitapları olabilir.
Fakat ilk defa bir öğretmen sadece O' nu anlatan bir şiir kitabıyla okuyucularının karşısına çıkmaktadır. Atatürk ile ilgili olarak “Cumhuriyet,10 Kasım,23 Nisan,19 Mayıs” la ilgili olarak yazdığım daha başka şiir kitapları çalışmam da bulunmaktadır.
Bu şiir kitabım birinci şiir kitabımdır.İkinci şiir kitabım Onlar Analarımız ve Üçüncü şiir kitabım da Benim Annem Melekti şiir kitabımdır.Bu şiir kitaplarından başka 40 taneden fazla şiir kitabım,4000 taneden fazla şiirim bulunmaktadır.

Değerli Okuyucu,
Dün olduğu gibi bugün de iç ve dış düşmanlar boş durmuyorlar. Yine "Böl-Parçala-Yut Taktikleri" sürmektedir.70 Milyon insanımızı birbirine düşürmek için sinsi ve gizli plânlar kuruyorlar.'Türk Milleti olarak Atatürk gibi akıllı, vatansever, bilgili,inançlara değer veren, liderler çıkartamadık. Çıkartıysak bile ömürleri yetmedi.Atatürk'ümüzün gençlere,gençlerin de öğretmenlere emanet edildiği "Tam Bağımsız Türkiye'ye "sahip çıkamadık.Her doğan bebeğin 3000 Dolar üzerinden borçlu doğduğu söylenmektedir. Memleketimizde Atatürk gibi Liderler çıkartırsak, bizi yok etmek isteyen iç ve dış düşmanlar bir daha gelmemek üzere yurdumuzdan çekilip gideceklerdir.
Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman neler olduğunu görmeliyiz ve bilmeliyiz.Osmanlı Devleti'nin kol ve kanadı kırılmış,düşmanlar memleketimizi işgal etmişler,ellerimizden silâhlar alınmış ve Türk Milleti inim inim inlemektedir. Kurtarıcı
aramaktadır. Halkımız yol gözlemektedir.Hiç kimse Türk Milleti'nin önüne geçip, onları kurtarmak için bir uğraşa girmiyor.İşte tam o sıralarda 16 Mayıs 1919 Günü İstanbul'dan Bandırma isimli bir gemi Samsun'a doğru yol alırken, kurtuluş hareketini de başlatmış oluyordu. Böylelikle Türk Milleti hürriyet ateşini yakarak,bütün dünyaya hür ve bağımsız olduğunu haykırıyordu.

Kıymetli Okuyucu,
Bu günlere çok çetin bir Kurtuluş Savaşı (1919-1922) vererek kavuştuk. Vatanımızı ele geçirmek isteyen dış düşmanlar ve bunların yerli işbirlikçilerine karşı yıllarca direnip, yiğitçe mücadele verdik.Bundan dolayı bu günlerimizin kıymetini ve değerini iyi bilmeli ve anlamalıyız.Atatürk bu vatanı kurtarmasaydı ne olurdu ?Türk Milleti denen bir topluluk bulunmazdı! Anne ve babalarımız da farklı olurdu.Ne Müslüman ne de Türk olurduk.Atatürk bize millet olma şerefini kazandırmıştır.Şu anda bütün devletler Türkiye'yi almak için savaş hâlinde bulunurdu.Türkiye'nin jeopolitik durumunu bilenler bunu çok iyi anlamaktadır.Demokrasi olmazdı! Elimizde silahlar dağlarda vatanımızı işgal edenlere karşı mücadeleye hâlâ devam ediyor olurduk.Onun için bu yurdu bize emanet eden Atatürk ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anmamız gerekmektedir.
Şu andaki yönetim şeklimizde "Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Türk Milleti'ne aittir."Millet bu hakkını belli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır.Seçme ve seçilmenin nasıl olacağı kanunlarla belirlenmiştir.Bu yönetimde ayrım gözetmeden bütün vatandaşlarımız tasada ve sevinçte ortaktırlar. Toplumun bazı kısımları yoksulluk ve acı içinde kıvranıp ezilirken,bazılarının da mutluluk içinde yaşamaları kurduğumuz Cumhuriyetle bağdaşmaz.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruma ve kollama görevinin öncelikle gençlerimizin omuz larında olduğunu unutmamak gerekir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar Savaşlarının yıl dönümünde "Meçhul Asker Anıtı" nın başında yaptığı konuşmanın sonunda şöyle diyor."Gençler yürekliliğimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz.Siz,almakta olduğunuz eğitim ve bilgiyle insanlığın iyi niteliğinin, yurt sevgisinin,düşünce hürriyetinin en değerli örneği olacaksınız.
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir.Cumhuriyeti biz kurduk,onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz.Gençlere çok büyük değer veren Atatürk gençleri de öğretmenlere emanet etmiştir.Bazı veciz sözlerinde Ulu Önder Atatürk şöyle diyor: Bir topluluk millet olabilmek için mutlaka terbiyecilere ve öğretmenlere muhtaçtır.Onlardır ki;bir toplumu gerçek millet hâline koyarlar. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden,eğitimciden, mahrum bir millet,henüz bir millet ismini alma yeteneğini kazanmamış -tır.Öğretmen Arkadaşlar! Siyasi ve askeri inkılaplar sizin sosyal ve fikri inkılaplarınız a şekil bulacak ve desteklenecektir. Cumhuriyetimizin başarısı sizin başarınız olacaktır. Cumhuriyet sizden düşüncesi hür,vicdanı hür,irfanı hür nesiler ister. Cumhuriyetin fedakâr muallim ve yetiştiricileri sizlersiniz Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.Öğretmenler,sarsılmaz bir imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınmasında ve gelişmesinde öğretmenlerimize büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir.Öğretmenlik mesleğine büyük değer veren,gençleri öğretmenlere emanet eden Atatürk gibi değerli insanlara ihtiyaç vardır.Devletimizi idare eden yöneticilerimiz öğretmenlere gerekli ilgiyi mutlaka göstermelidir.Yarınımızın dünyasında söz sahibi olmak,söylediklerimizin dinlenmesini,sağlıklı ve sağlam bir nesle sahip olmak istiyorsak, o değerli insanlara değer vererek; köfte ve ekmek satmalarını;bu zamana harcayacakları vakitleri eğitim ve öğretime harcamaları için üste düşen görevlerin yapılmasını bekliyoruz.Maaş,aile ve çocuk bakımı,ders ücretleri yeniden düzenlenmelidir.
Saygıdeğer Okuyucu ve Yetkililerimiz,
Eğer bu yazımı ve şiirlerimi okuma fırsatı bulduysanız,sesimize ses verin.Maddi durumumuz yerinde olmadığı için şiir kitaplarımızı çıkartamıyoruz Tekrar söylüyorum.Benim durumumda olan nice öğretmenler ve vatandaşlarımız vardır.Keşke bu durumda olan insanlarımız bir vakıf ve dernek etrafında birleşebilseler.Gazete ve televizyonlara trilyonlarca reklam veren firma ve şirketler! Millî Kültüre ne zaman destek vereceksiniz.Televizyonlara gönderilen faksları okumayan siz canlı yayın sunucuları mankenlere verdiğiniz değer kadar ne zaman sizden destek bekleyen insanlara,öğretmenlere ve şairlere yardım elinizi uzatacaksınız...Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yüzyıllarca yaşamasını Yüce Mevlâ'mızdan diliyor,en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Mutlu olun.Sağlıkla kalın.Hoşça kalın.
Saygılarımla.

Not:Bu şiir kitabıma ben destek olurum diyenler, telefon ve mail yoluyla bana ulaşabilirler.


O' dur
O' dur Cumhuriyeti-hediye edip kuran
O' dur Türk Milleti'ni-esirlikten kurtaran
O' dur ilk Başöğretmen-cahilliğe set vuran
O' dur ilke sahibi-durmadan akıl yoran
O' dur yurtta cihanda-sulh deyip de haykıran
O' dur ahlâklı insan-bütünlüğe çağıran
O' dur okuyup yazan-geçmişi bize soran
O' dur On Kasımlarda-ruhu bizleri saran
O' dur sönmüş yüreğe-su verip tutuşturan
O' dur Dünya Önderi-Türklüğü kavuşturan
O' dur nice belâyı-milletle savuşturan
O' dur genç ihtiyarı-sevgiyle barıştıran
O' dur "Ne Mutlu Türk'üm"-söyleyip yarıştıran
O' dur birçok devletle-yılmadan ilk savaşan
O' dur Türk' ün Önder' i -dışarıyla uğraşan
O' dur millî birliği-pekiştiren ve yayan
O' dur sanatçılara-destek vererek sayan
O' dur ilk Türk Dili' ni-anlayan ve yaşatan
O' dur düşünceleri-asırları kuşatan
O' dur Türk Devleti' ni-kuran eşsiz komutan
O' dur yedi düveli-aziz yurdumdan atan
O' dur güzellikleri-dost düşmana kavratan
O' dur yıkıcı fikre-karşı koyarak çatan
O' dur ülkü sahibi-çağa doğru fırlatan
O' dur ışık aydınlık-bütün herkese sunan
O' dur kandaki ateş-hürriyet için yanan
O' dur aydın bir kişi-kötülüğe el banan
O' dur Kurtarıcımız-memleketi savunan
O' dur her kişi için-söz söyleyip çırpınan
O' dur olumsuzları-hemen olumlu yapan
O' dur hiç usanmayan-yurt sevgisiyle çarpan
O' dur beraberliği-hepimize duyuran
O' dur hep meşalemiz-bizi ışıklandıran
O' dur ilim sahibi-Türk'ü onurlandıran
O' dur bu aziz yurdu-halkla vatanlaştıran
O' dur denizler gibi-bizi dalgalandıran
O' dur değeri bilip-gençlerini anlayan
O' dur bağımsızlığı-millete aşılayan
O' dur şu çağda bile-ellerle alkışlanan
O' dur vatan sevgisi-halkı için yaşayan
O' dur insanımızı-sevip sayıp okşayan
O' dur bizi anlayan-şu anda da aranan,,,

Atam çok büyükmüşsün-o ismin unutulmaz
Fikrin yüceleşiyor-biz onlardan aldık haz
Düşünmüşsün yurdunu-sağlam temeller attın
Hasan ve bu halk için-hep düşmanlara çattın

ANIYORUZ BİZ SENİ-ULU ÖNDER ATATÜRK
SİZLERE MİNNETTARDIR-VATANDA YAŞAYAN TÜRK

Cumhuriyet güneşi- memlekette doğmadan
Halkımız perişandı-huzursuzdu bütün can
Yoksulluk ve sefalet-sarmıştı yanımızı
Sıkıntı ve zorluklar-acıttı canımızı
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk
Bir taraftan düşmanlar-bir taraftan ihanet
Üzüntüleri çekti-topluca aziz millet
Sahip çıktı Atamız-Türkiye'ye hem Türk'e
Canımızı borçluyuz-O Kemal Atatürk'e
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk
Düşmandan temizlendi-güzel memleketimiz
Hep huzura kavuştu-o an cemiyetimiz
Atatürk'ün emriyle-bizler erdik murada
Hür bir topluluk olduk-arzda duyuldu seda
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk
Geçmişten geleceğe -dünya hep örnek aldı
Cehalet tutkusunun-tam ortasına daldı
Yaşarsın kalbimizde-her an yaşayacaksın
Seni seven gönüller-resmini göğse taksın
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk
Ülkünün takipçisi-yılmaz bekçileriyiz
Yirmi dört saat görev-ayakta yorulmaz diz
Bu vatana can koyduk-aziz bulduk bu yurdu
Yediden yetmişe dek-hep emek verdi merdi
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk
Cennet gibi vatan var-korunacak emanet
Sana minnet duymakta-inan bu aziz millet
Yaşarsın kalbimizde-hep yürüyoruz izde
Gece gündüz gideriz-bütün reçete sizde
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk
Işıklı yollarında-murada ereceğiz
Sıkıntı zorluklara-biz göğsü gereceğiz
Ne mutlu şanslı vatan-böyle bir Ata'sı var
Hasan sözü söyleyen-Türk Milleti onu sar
Anıyoruz biz seni-Ulu Önder Atatürk
Sizlere minnettardır-vatanda yaşayan Türk

ATA ATATÜRK GİBİ-EMEK VER YURT KALKINSIN
TARİHİNE SAHİP ÇIK-ÇÜNKÜ YÜCE BİR CANSIN

Yıkmak isteyenlere-Atam fırsat vermedin
Düşmanı düşman bildin-dostlarını yermedin
Filizler ağaç oldu-kök saldı vatanımda
Kalkıp çağlara koştu-bitkini yatanımda
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın
Hürriyetin simgesi-millet vatan ve bayrak
Senin sevginle yaşar-kızı erkek ve toprak
Öyle reçete sundun-halkımız iyi coştu
"Ya İstiklâl Ya ölüm"-hep ileriye koştu
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın
Gözlerin tılsımlıydı-kolların sanki kale
O yüzyıllar boyunca-âşıktır istiklâle
Öyle bir zaman geldi-kalmadı tahammülü
Tutamazlar kafeste-O hürriyet bülbülü
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın
llk emrini Ata' dan-aldı hemen saldırdı
Hain ve düşmanları-toprağımdan kaldırdı
Gör neler olduğunu-anlamadı gafiller
Görev tamamlanarak-kurtuldu bütün iller
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın
Hep düşüncelerimiz-yükselsin arşa kadar
Atatürk'üm nerdesin-gönlümüz seni arar
Tarihim ve geçmişim-söylendi geldi dile
Yükseklere yayıldı-köy belde ilçe ile
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın
Haykıralım dünyaya-"Yaşasın Cumhuriyet"
Atatürk'üm şehitler-bu sesi duymalı cet
Başımız dik yüzler ak-Türk Genci ayağa kalk
Bugünden ve yarına-hemen çağa doğru ak
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın
Türk Milleti birliktir -et ile tırnak gibi
Yapılan savaşların-bizler olduk galibi
Hasan der sev ve sevil-kişiyi bu yüceltir
Yurtta böyle bir durum-kardeşliği yükseltir
Ata Atatürk gibi-emek ver yurt kalkınsın
Tarihine sahip çık-çünkü yüce bir cansın


ATA GİBİ BİR ATA-YİNE GELSİN DÜNYAYA
TÜRK MİLLETİ KAVUŞSUN-HEM MARS'A YA DA AY'A

Atatürk'ü anlamak- O' nu örnek almaktır
Dünyanın yükseğine -yaşlı gençle dalmaktır
İnsanlık onurunu-O' dur bize öğreten
Unutmamak gerekir- çünkü O Başöğretmen
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a
İtibar idealler -gönüllere dolmalı
Savsaklanmamalıdır- bu gerçekçi olmalı
Türk müziğini sever-kollardı gözetirdi
İltifatlar yaparak -çiçeğe benzetirdi
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a
Geçmiş ve geleceği-O' dur mutlulaştıran
Bütün haline sokup-devletimizi kuran
Laik Milliyetçiydi-ilk Cumhuriyetçiydi
Halkçı ve İnkılapçı-evet O Devletçiydi
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a
Hâlâ anlamayana-gelin yuhlar çekelim
Onların kalesine-Türk Bayrağı dikelim
Bu canım vatanıma-sakın leşi koymayın
Memleketten atılsın-üzerini soymayın
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a
Dünü inkâr edenler- göremezler önünü
Tarihini bilmeyen-hep kaybeder yönünü
Atatürk ve geçmişim-yaşanmış bir hayattır
Acısı tatlısıyla- bizim için murattır
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a
Nimetler sunulmuştur-milletçe hepimize
Yapmayın bölücülük-seslenirim ben size
Biz kolay kazanmadık-canımız aziz yurdu
Anne baba erkek kız-çaldık kemençe udu
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a
Devlete silâh çeken-parmakları kırarız
Mehmet'e kurşun sıkan-hainleri yararız
Bu vatan senin benim-Hasan der farkımız yok
Hakkını iyi ara-ne ararsan bizde çok
Ata gibi bir Ata-yine gelsin dünyaya
Türk Milleti kavuşsun-hem Mars'a ya da Ay'a

ATAM BİZİ GÖZLERSİN-ÇALIŞ DA OKU DERSİN
RABB’İM SENİN RUHUNA-CENNET'TE HUZUR VERSİN

Girdiğim sınıflarda-enginden daha engin
Duygu oluşturursun-kalbimiz olur zengin
Yeşil tahta başında-gözlerim yüksekleri
Sıralarda oturur-vatanımın bekleri
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Sarı saç mavi gözler-yüreğim seni özler
Gönül Seni andıkça-beyaz olur o yüzler
Bakışların kararlı-azimli çaba dolu
Tebessümlü sevecen-bize gösterir yolu
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Al bayrağım duruyor -kürsünün arkasında
Resimler iliklenir-canların yakasında
Ruh ile bedenimiz-coşar seni gördükçe
Çalışıp çabalayıp-emekleri verdikçe
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
İstiyorsun bizlerden-daim efendi olmak
Günler aylar ve yıllar-birlik içinde kalmak
Okuyup öğrenirsek-sevinç duyar gözlerin
Okullarda çınlıyor-Atatürk'üm sözlerin
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Temiz ol tırnağı kes-yerlere çöpü atma
Eve gittiğin zaman-ders yapmadan hiç yatma
Çamurlu ayakkabı-oğlum yıkamamışsan
Atatürk'ü üzersin-çağa çıkamamışsan
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Hataları görünce-üzülür bakışları
Sesi bir buğulanır-olur yakarışları
Ne yana dönersen dön-oradadır nefesi
Altta üstte duyarsın-muhakkak yiğit sesi
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Vatan bayrak millete-verin gençler değeri
Sen ayağa kaldırdın-seni bekleyen eri
Türk Gencine hakkını-helâl et de duyayım
Hasan sözü söyleyen-düşüncene uyayım
Atam bizi gözlersin-çalış da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin


ATAM GÖNÜLDE DİLDE- DEVLET KURUCUMUZDUR
DÜN BUGÜN İLE YARIN - O KORUYUCUMUZDUR

Büyük Devlet Adamı- inkılâpçı ve asker
Gönüllerde taht kurdu- memleketi seven er
O' nda akıl düşünce-çok önemli özellik
Yıllarca hizmet aşkı- ruhunda var güzellik
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur
Vatan bayrak sevgisi -aşıyor asırları
İlkesi fikirleri -kaplıyor diyârları
Sezgi gücü çok fazla -saygılı asaletli
Şahsiyeti mükemmel- kahraman faziletli
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur
Çocukları severdi-sevgisini verirdi
El üstünde tutarak -önemi gösterirdi
Sanat sanatçıları -O korurdu gerçekten
Saygı sevgi vererek- hep severdi yürekten
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur
"Hürriyet ve istiklâl- benim karakterimdir"
Çok önemli bir sözdür -bizim için verimdir
İlme değer gösterir -okuyup okuturdu
Yirmi dokuz harfleri- yüreği dokuturdu
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur
İlim ve fen adamı- esir millete rehber
Atam'ı örnek alıp- kurtuldular beraber
Eğitim öncüsüdür- bütün yenilik içte
Azim ve çalışmalar- ruha oldu reçete
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur
Eğitim ve öğretim -O tahta başlarında
O' nu anlamalıyız- sevinç göz yaşlarında
O Yirminci Yüzyıla- damgasını vuran can
Milletle bütünleşti -asla hiç dönmedi yan
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur
Emanetin bizlerde -yaşatmak sonsuza dek
Sahip çıkmalı yurda- verilmelidir emek
Hedefimiz bellidir- hemen çağa uymalı
Hasan der çalışarak -taş üste taş koymalı
Atam gönülde dilde-Devlet Kurucumuzdur
Dün bugün ile yarın-O Koruyucumuzdur


ATAM'A SAHİP ÇIKMAK-BİZİM İLK GÖREVİMİZ
BÜTÜN DÜŞÜNCESİNİ -YAŞATMAK ÖDEVİMİZ

Fikir düşüncesine- gerekir sahip çıkmak
Bütün Türk Genci için- ışıkları hep yakmak
Geçmişten geleceğe - ilkesi var olmalı
Türkiye yaşadıkça -canlara kâr olmalı
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz
Enerji veren ruhtur- O' dur geleceğimiz
İstismar edilmesin- bükülmez bileğimiz
Türk Türkiye ismini- dünyaya duyurandır
Bütün dost ve düşmana- erkekçe haykırandır
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz
Cumhuriyetimizi-O' dur emanet eden
Ezilmek yok olmaktan-kurtarıp öyle giden
Şeref şan gururumuz-O' nun ile yükseldi
Türk Milleti beraber-yurda uzanan eldi
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz
"Türk Övün Çalış Güven"-bizlere seslenendir
Engin sevgisi ile-ruhlarda beslenendir
Soyadını seçerken-Türk'tü Türk'ü istermiş
Atatürk denmiş O'na-millete emek vermiş
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz
O'dur büyük sosyolog-devlet adamı asker
Atam Kumandanımız-O sır vermez verir ser
Türk Cumhuriyeti'nin- O temelini kurdu
Bu coşku ve sevgiyle-en ön saflarda durdu
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz
Uygarlık yarışında- O ilk komutanımız
İlim teknik ve fenni-hep uygulayanımız
Millî tarih şuuru-anlayandır ecdadı
Mazimizde abide-gerçekten büyük adı
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz
En büyük mefkûremiz- devleti yükseltmektir
Çalışıp çabalayıp-ortalardan kalksın kir
Bölünmez bütünlüktür-Atatürk'ün dileği
Hasan Türk Milleti'nden- budur O' nun isteği
Atam'a sahip çıkmak-bizim ilk görevimiz
Bütün düşüncesini-yaşatmak ödevimiz


ATAM'DAN EMANETTİR-BİZLERE CUMHURİYET
KİMLER YAPARSA YAPSIN-AFFEDİLMEZ HIYANET

Vatanımız çok güzel- yaşanıyor dört mevsim
Cennet vatanımızda-bölücülük yapan kim
Ne yapsak azdır yurda-gerekirse ölürüz
Toprağa serpilerek-yollara dökülürüz
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet
Kıtalar birleştirir-önemi gerçek büyük
Türkiye üzerinde-taşınıyor işte yük
Asya ve Avrupa'yı- bağlıyor birbirine
Deniz ve kara yolu- taşıyor illerine
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet
Yüce Yaradan'ımız-nasip etmiş vatanı
Tarih boyu milletim-kovmuş bize çatanı
Elinde kazma kürek-düşmanlara saldırmış
Kimisini çamura-denizlere daldırmış
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet
Millet "Şükür Secdesi"-topluca yapmalıdır
Allah birdir diyerek-inanıp tapmalıdır
İçimiz kan ağlıyor-canımız memlekette
Yurdu satan hainler-biliniz ihanette
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet
Üç tarafımız deniz-Doğuda Ab-ı Hayat
Fırat ve Dicle ile-insanlar oldu rahat
Yeşile dönüşmüştür-burda o çorak toprak
Eser hür bir şekilde-devamlı yeşil yaprak
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet
Bu Cennet ülkemizde-toprak suya hasrettir
Yurdu emanet eden-Atatürk'üm ve cettir
Vatan hainlerini-bizler devireceğiz
Türk mührünü vurarak-güle çevireceğiz
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet
Bu yollar çok çetindir-mücadele sürüyor
Devletim ********in-defterini dürüyor
Canlar ve ciğerlerim-el verin gürleşelim
Hasan'ın tek isteği-sizlerle erleşelim
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yapsın-affedilmez hıyanet


ATAMIN DÜŞÜNCESİ-İLKEMİZ VE YOLUMUZ
TOPYEKÛN TÜRK MİLLETİ -ÇALIŞMALI KOLUMUZ

Üç heceli kelime -hem Ata'mız hem de Türk
Gerçekten büyük insan -Gazi Kemal Atatürk
Anlamlıdır görkemli-duruşu asaletli
Bakışlarında güven-kararlı azametli
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz
Şanına lâyık isim-yıllardır gönüllerde
İçimizde bağlılık-düşüncesi dillerde
Cumhuriyet eseri- hürriyet kahramanı
Yüz senede bir gelir-milletim iyi tanı
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz
Saygı gösterilmiştir-sevmiş ve sevilmiştir
Yediden yetmişe dek-birlikte övülmüştür
Vatanına hizmeti-ilk veren yiğit kişi
Yaşadığı müddetçe-çalışmak olmuş işi
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz
Yenilikler çağdaşlık- uygulayandır önce
Bütün Türk Milleti'ne-sahip çıktı görünce
Ruhlarda taht kurmuştur-içimizde her daim
O'nu unutturursak-işimiz olur vahim
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz
Her insan gibi fâni-doğdu yaşadı öldü
Eserleri korunur-millet O' nunla güldü
Hizmet ve yaptıkları-görün işte ortada
Canları kaynaştırdı-birleştirdi potada
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz
İşgal edilen vatan-toprağını kurtaran
İlk Ordu Komutanı-O'dur düşmanı yaran
Koyduğu ilkelerle-vatan ayağa kalktı
Güçlü bir hâle geldi-ümit ışığı yaktı
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz
Budur Ata'yı sevmek-ne şu ne bu değildir
Dümdüzdür dosdoğrudur-O'nu söyleten dildir
Kısaca insan olup-anmalı yaşatmalı
Hasan ve Türk Milleti-hainlere çatmalı
Atam' ın düşüncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyekûn Türk Milleti-çalışmalı kolumuz

ODUR ATATÜRK ŞİİRLERİME SPONSOR ARIYORUM.

Benim Annem Melekti Şiir Kitabıma Destek Olur musunuz?
Benim Annem Melekti Ankara’da Gündüz Kitabevinden çıktı.

Merkez:Talatpaşa Bulvarı Çifteler Sok. No:7/a Hamamönü/ ANKARA
Zafer Çarşısı Yanı Adil Han Kitapçılar Çarşısı No: 41 Kızılay ANKARA
Şube:Demetevler 7.Sok. No: 7/b Yenimahalle /ANKARA

İNTERNETTEN ONLİNEANTOLOJI COM -KİTAP STORE-YENİ SAYFA WEBLEBİ -KİTAP YURDU -PANDORA EDEBİYAT SİTELERİNDE ONLİNE OLARAK SATIŞI YAPILMAKTADIR.
 
Üst Alt