Harita Tapu Kadastro Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri

Harita Tapu Kadastro Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri,Harita Kadastro Teknikeri ,harita tapu kadastro bölümü olan üniversiteler

Harita-Tapu-Kadastro Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. HARİTACILIK

Tanımı: Haritacının sahip olması gereken arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamaları yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Amacı: Harita-Tapu-Kadastro Alanında haritacılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmektir.

2. TAPUCULUK
Tanımı: Tapucunun sahip olması gereken, tapu siciline konu olan her türlü işlemi yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Harita-Tapu-Kadastro Alanında tapuculuk mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

3. KADASTROCULUK
Tanımı: Kadastrocunun sahip olması gereken, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Harita-Tapu-Kadastro Alanında kadastroculuk mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Harita Tapu Kadastro Alanı mezunu adayların sınavsız geçişte seçebilecekleri bölümler
Harita ve Kadastro
Tapu ve Kadastro
 
  • Etiketler
    harita kadastro teknikeri harita tapu tapu kadastro alanı
  • Üst Alt