dede korkut destanı kime ait , edigey destanı kime aittir , türklere ait doğal destanlar , atilla destanı hangi millete aittir , türklere ait destanlar , uygurlara ait destan , destanlar hangi döneme aittir , türk destanları

Hangi Destan Kime Aittir?,Türk Destanları,Göktürk Destanı hangi devlete aittir?


Türk destanları, kahramanlıkları anlatır ve efsanevidir. destanların bazıları gerçeği yansıtmakla birlikte bazıları da kurgudan ibarettir.

İslamiyet Öncesi Türk Destanları
Yaratılış Destanı:
Altay-Yakut dönemi
Alp Er Tunga Destanı: Sakalar (İskitler)
Şu Destanı: Sakalar (İskitler)
Oğuz Kağan Destanı: Hunlar
Bozkurt Destanı: Göktürkler
Ergenekon Destanı: Göktürkler
Türeyiş Destanı: Uygurlar
Göç Destanı: Uygurlar

İslamiyetten Sonraki Türk Destanları
Saltuk Buğra Destanı:
Karahanlılar
Manas Destanı: Kırgızlar
Danişmendname: Danişmendler
Cengizname Destanı: Moğollar
Timur ve Edige Destanları: Tatar-Kırım

Bu destanlar dışında Battal Gazi Destanı, Dede Korkut, Seyyid Battal Gazi, Köroğlu, Genç Osman, Kuva-yı Milliye, Çanakkale Destanları da vardır.
 

Ziyaretci

Ziyaretci
arkadaşlar 6. sınıftayım bana 6. sınıf destanları yazın lütfen :)
 

Yusuf

Ziyaretci
Lise son sıniftayım hocamız türeyiş destanı göktürklere ait olduğunu söylüyor sizde uygurlara ait olduğunu söylüyorsunuz
 
Lise son sıniftayım hocamız türeyiş destanı göktürklere ait olduğunu söylüyor sizde uygurlara ait olduğunu söylüyorsunuz

Bir Uygur destanıdır. Büyük Türk İmparatorluğunu Göktürkler' den devralan Uygur Türkler' i, Türeyiş Destanı ile soylarının vücud buluşunu anlatırken aynı zamanda da, bütün Türk boylarında hakim bir inanış olarak beliren, soyun ilahi bir kaynağa bağlanması fikrini bir kere daha belirtmiş olmaktadırlar.

Uygur Türeeyiş Destanının, Göktürk-Bozkurt Destanı ile çok yekın benzerlikleri, ilk okuyuşta anlaşılacak kadar açıktır. Hemen bütün Türk Destanlarının birinci derecedeki unsuru olan kurt motifi, gerek Türeyiş ve gerekse Bozkurt Destanlarında bilhassa ilahileştirilmekte ve neslin başlangıcı ve devamı bu ilahi motife bağlanmaktadır.

Türeyiş Destanı, aslında bir büyük destanın başlangıç kısmına benzemektedir. Büyük bir ihtimalle, Göktürk-Bozkurt destanı gibi Uygur Türeyiş Destanı da, ilk büyük Türk Destanı olan Yaradılış Destanının etkisi altında gelişip meydana getirilmiş, daha dar bir muhitin veya daha tecrid edilip kavimleşmiş bir sıoyun küçük çapta bir yaradılış destanıdır. Nitekim, bundan sonra göreceğimiz, yine bir Uygur Destanı olan Göç Destanı, Türeyiş Destanının tabii bir devamı intibaını vermektedir.

KAYNAK: Türk Destanları-M.Necati Sepetçioğlu
Sayfa:125,126
 
Üst Alt