Halife

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

-Öncekinin yerine geçen.
-Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası
için Peygamber'e vekil olan zât.
-İmam.
-İmamet-i kübra:
Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de
şer'î emirlerde öylece itaat edilir.

Halifede aranan dört şart:
İlim
Adalet
Kifayet
A'zâ
Havâsta selâmet.
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Bismillahirrahmanirrahim
"Sümme ca'alnâküm halâife fîl'ardı min ba'dihim
linanzure keyfe ta'melûn"

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
"Sonra da, nasıl davranacağınızı görmemiz için
onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık./
Onların yerine sizi getirdik.
Yunus.14.
 
Üst Alt