Hakk-Al Yakîn

mopsy

Üye
Mârifet mertebesinin en yükseği.

-En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak
hali.
Meselâ; ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle ve
yakından duyup yaşadığımız gibi.

- Daha da ilerliyerek bütün hislerimizle ateşin varlığını
anladık ise; ateşin yakması ve sâir sıfatlarını da bildik
ise, bu nevi'den olan ilmimizin derecesine de:
Hakk-al Yakîn deniyor.

- Abdin sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında fâni olup,
kendisi onunla ilmen, şuhuden, hâlen beka bulmaktadır.
 
Üst Alt