Hadislerle Tasavvuf

zekaikc

Uzaklaştırıldı
Şeyh Eşref Ali Tanevi
HADİSLERLE TASAVVUF
Hazırlayanlar: Dr. H. Zaferullah DAUDİ - Ahmet SALİHOĞLU

Her müslümanın inancını ve zahiri amellerini düzeltmesinin yanında, batıni halleri ve amellerini de ıslah etmesi gerekir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadisi şeriflerde bu ıslahın farz olduğu hususunda açık deliller vardır. Pek çok kimse tasavvuf ehlinin hallerinin ve amellerinin dayandığı bu delilleri bilmediği için tasavvuf hakikatini anlayamaz ve redde yönelir. Bu yanlış anlamayı tashih etmek için Kur'an ve Sünnet ışığında bu delilleri ortaya koymak zarureti hasıl olmuştur.
Elinizdeki bu eser bu hadislerdeki tasavvufi prensiplerin delillerini ortaya koymaktadır. Hadislere getirdiği yorumlarda tasavvufi dayanaklarını açıklayarak anlaşılmasında önemli ufuk açmaktadır. Eser bu yönüyle sahasında tek olma özelliğine sahiptir.
 
Üst Alt